Cool Web

Polityka zatrudnienia narzędziem państwa

Inne strony warte obejrzenia: mci capital opinie

Polityka zatrudnienia narzędziem państwaWiększość państw wykorzystując politykę zatrudnienia ma wpływ na sytuację rynku pracy, na którym pojawiają się oferty przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy i w ten sposób poszukują siły roboczej. Polityka zatrudnienia ma za zadanie pogodzić interes zarówno osób poszukujących zatrudnienia jak i również ich przyszłych pracodawców. We współczesnym świecie najważniejszy cel jaki jest postawiony przed polityką zatrudnienia to zapobieganie bezrobocia oraz skutków jakie się z nim wiążą. Bezrobocie stało się bolączką wielu państw. To zjawisko społeczne wynika z braku propozycji pracy osobom zdolnym a także deklarującym chęć do jej wykonania. Istnieje wiele powodów bezrobocia. Wiele osób traci pracę w wyniku przekształceń gospodarczych, zmian technologicznych, które nie wymagają dotychczasowego stanu zatrudnienia a także w wyniku upadłości określonych gałęzi gospodarczych. Również młodzi ludzie, którzy ukończyli dopiero edukację nie stanowią profesjonalnej i pełnej doświadczenia grupy zawodowej mają trudności ze znalezieniem pracy powiększając liczbę bezrobotnych. Wszelkiego rodzaju zawirowania gospodarcze mogą doprowadzić do zwiększenia bezrobocia czego przykładem może być ostatni kryzys gospodarczy. Polityka zatrudnienia spełnia z reguły dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza z nich to funkcja społeczna, która wiąże się z poziomem oraz warunkami rozwoju społeczeństwa. Z kolei funkcja ekonomiczna związana jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym. Polityka zatrudnienia ma głównie za zadanie prowadzenie bilansu dotyczącego zatrudnienia zarówno w całym kraju jak i określonym regionie. W zależności od struktury demograficznej oraz geograficznej kształtuje struktury, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Istotne znaczenie dla polityki zatrudnienia ma również przygotowanie kwalifikacyjne siły roboczej, która jest wówczas w stanie spełnić zapotrzebowania na pracowników określonej profesji. Niesie również pomoc osobą mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia poprzez organizowanie specjalnych zajęć a nawet szkoleń. Przede wszystkim niesie pomoc osobom niepełnosprawnym, kobietom oraz młodocianym. Specjalne fundusze przeznaczone na samozatrudnienie lub stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych jest jednym z narzędzi jakie wykorzystuje polityka zatrudnienia by zmniejszyć bezrobocie a tym samym poprawić sytuację na rynku pracy.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Niepopularna telepraca

Dzisiaj polskie firmy bardzo niechętnie podejmują się zatrudniania pracowników na odległość. Po pierwsze wynika to z tego, że za mało promuje się taką formę zatrudnienia pracowników, a po drugie nadal...

czytaj więcej

Kapitał

Jednym z podstawowych pojęć, które używane jest w ekonomii i gospodarce jest kapitał. Jest to pojęcie które oznacza wszelkiego rodzaju dobra finansowe. Kapitał jest niezbędny do prowadzenia gospodarst...

czytaj więcej

Rodzaje spółek

Ekonomia jako nauka społeczna, zajmuje się bardzo dogłębnie i szeroko działalnością wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw. Związane jest to z procesami gospodarczymi, a biorąc pod uwagę to, że spółki w r...

czytaj więcej

Cena i jej funkcje

Ceną nazywamy wszystko to, z czego określona osoba (bądź inny podmiot) musi zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego, otrzymanego lub skonsumowanego dobra lub usługi. Ceny są na ogół podstawowym ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy