Cool Web

Polityka zabezpieczenia społecznego

Inne strony warte obejrzenia:

Polityka zabezpieczenia społecznegoPośród działań państwa związanych z polityką społeczną istotne miejsce zajmuje zabezpieczenie społeczne. Pod pojęciem polityki zabezpieczenia społecznego należą wszelkie unormowania prawne, których zadaniem jest zabezpieczenie bytu społeczeństwa w wieku poprodukcyjnym lub na wypadek choroby i macierzyństwa. Instrumentem do uzyskania zamierzonych przez państwo celów jest stworzenie specjalnych funduszy społecznych, które finansują wszelkie formy świadczeń przysługujące osobom, które ze względu na swój wiek lub stan zdrowia nie są zdolne do dalszej pracy. Przez okres swojego zatrudnienia zgodnie z celem polityki zabezpieczenia społecznego od wynagrodzenia pracowniczego odprowadzane są tak zwane składki na ubezpieczenie społeczne. Odpowiedni ich podział tworzy fundusz emerytalny, z którego czerpane są środki finansowe przeznaczone na wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń emerytalnych, fundusz rentowy, skierowany na wypłatę rent inwalidzkich oraz fundusz wypadkowy, na którym gromadzone są środki finansowe w celu zapewnienia wypłaty świadczeń w przypadku powstania niezdolności do pracy będącej wynikiem wypadku podczas pracy. Składki ubezpieczeniowe zawierają również fundusz chorobowy, którego celem jest zabezpieczenie finansowe każdego pracownika w przypadku wystąpienia u niego choroby powodującej krótkotrwałą niezdolność do pracy oraz na wypadek macierzyństwa. Celem polityki zabezpieczenia społecznego jest wypracowanie odpowiedniego koszyka świadczeń wypłacanych na podstawie zgromadzonych środków finansowych na koncie każdego ubezpieczonego pracownika. Za główne zadanie ten rodzaj działalności państwowej stawia sobie określenie górnej granicy wieku pracownika, który pozwala na prawidłowe wykonywanie zadań oraz minimalnego wieku dającego uprawnienie do korzystania ze świadczeń emerytalnych. By gromadzone na kontach środki finansowe mogły zaspokoić przysługujące społeczeństwu świadczenia przez okres ich lokaty muszą być w odpowiedni sposób inwestowane. Polityka zabezpieczeń społecznych poszukuje najkorzystniejszych rozwiązań inwestycyjnych, które są gwarantem zysku. Do jej zadań należy również kształtowanie się struktury wysokości wypłacanych świadczeń i sprawiedliwego ich naliczania. Istotnym elementem polityki zabezpieczenia społecznego jest ustanowienie minimalnej wysokości płacy, od której odprowadzane są składki ubezpieczeniowe, by ich lokata na odpowiednim funduszu umożliwiła zapewnienie bytu przyszłego emeryta.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:y02vA6JoDfM, 2016-05-12 18:32
Darn, I forgot to bake a cake in honor of Bloggernacle Day! Actually, I forgot that today was the day we received a name.It is interesting to see the progression of LDS on-line communities over the years. I recall participating in an LDS &#8le0;22ectronic forum” when I went to a community college. The discussion wasn’t really focused on doctrinal issues. But we did have a lot of fun.I’ll have to dig around when I have more time and post some links to some of my favorite posts over the years.


1   

Warto również przeczytać

Internet a media

Jak szacują ekonomiści i znawcy rynku mediów i rozrywki, rynek ten co prawda skurczył się, jednak znacznie wzrosły wpływy z reklamy jaka została zastosowana na tymże właśnie rynku. Do roku 2014 w Pols...

czytaj więcej

Poyt, podaż. Cena równowagi

Gdyby cena za bułkę została na rynku ustalona w wysokości 3000 zł, a kupujący po tej wysokiej cenie chcieliby zakupić tylko dwa tysiące bulek, podczas gdy oferowano by ich aż cztery tysiące, powstałab...

czytaj więcej

Cena i jej funkcje

Ceną nazywamy wszystko to, z czego określona osoba (bądź inny podmiot) musi zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego, otrzymanego lub skonsumowanego dobra lub usługi. Ceny są na ogół podstawowym ...

czytaj więcej

Wspólna Polityka Regionalna

Dokładnie jej nazwa brzmi: Wspólna Polityka Regionalna i Strukturalna. Została wprowadzona przez Wspólnoty Europejskie żeby zbliżyć poziom rozwoju gospodarczego i dobrobytu społeczeństw. Dotyczy ona w...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy