Cool Web

Polityka w Dziedzinie Badań i Rozwoju

Inne strony warte obejrzenia:

Polityka w Dziedzinie Badań i RozwojuWspólna Polityka w Dziedzinie Badań i Rozwoju jest taką polityką, która miała swe początki już w pierwszych krokach powstawania Wspólnot Europejskich. Pierwsze jej źródła odnaleźć można w działaniach prowadzonych przez Europejskie Wspólnoty Węgla i Stali oraz EROATOM. Pierwszym zakresem w jakim realizowała się, była kwestia energetyki i to chyba przede wszystkim sprawa energetyki nuklearnej. Europejskie Centrum Badań Nuklearnych, powołane w 1954 roku oraz Europejska Agencja Kosmiczna stworzona w 1975 roku były takimi organami, które miały realizować zadania wchodzące w kompetencje Wspólnej Polityki w Dziedzinie Badań i Rozwoju. Koordynowały takie kwestie jak wielonarodowe programy dotyczące energetyki jak: Columbus, Eureka i Hermes. W 1969 roku na szczycie Wspólnot Europejskich, który odbył się w Hadze, podjęto decyzje na temat wprowadzenia nowej polityki w sprawach dotyczących badań naukowych i rozwoju technologii. Potwierdzono je dodatkowo na szczycie w Paryżu, który miał miejsce w 1972 roku. Ustalono więc najnowsze cele Wspólnej Polityki w Dziedzinie Badań i Rozwoju. Należeć do nich miało wspomaganie wzmocnienia bazy technologicznej i podwyższenie poziomu konkurencyjności jaki prezentuje przemysł wspólnotowy względem światowego. Zostało utworzone Centrum Badawcze przez wszystkie kraje będące członkami Wspólnot Europejskich. Za miejsce siedzib poszczególnych oddziałów wybrano: Geel w Belgii, Petten w Holandii, Karlsruhe w Niemczech oraz Ispra we Włoszech. Komisja Europejska w latach 1974 do 1982 sfinansowała wiele programów badawczych mających na celu usprawnienie rozwoju technologicznego Wspólnot. Od 1983 roku możemy mówić, że państwa członkowskie są na etapie wdrażania programów a charakterze wieloletnim. Są one o wiele lepsze od tych krótkookresowych, ponieważ pozwalają na kompleksowe zbadanie problemu i przedstawienie najlepszych możliwych wyników, popartych wieloma badaniami i symulacjami. Zwiększa to więc ich skuteczność i zapobiega wpływaniu na rynek tak zwanych bubli technologicznych. Obecnie Wspólnoty Europejskie realizują V Ramowy Program Badań i Rozwoju. Jego uczestnikiem oprócz wielu innych krajów członkowskich jest również Polska. Co więcej, Komisja Europejska wyszła z propozycją wprowadzenia europejskiego obszaru badań. Wszelkie prace nad realizacją wspólnego obszaru są na poziomie zaawansowanym.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ekonomiczne dzieci

Jeszcze kilka lat temu przyrost naturalny w Polsce był ujemny. Ekonomiści i socjologowie wróżyli naszemu krajowi nienajlepszą przyszłość. Wszystko zmieniło się jednak z chwilą otwarcia granic. Dzięki ...

czytaj więcej

Unia i obywatele

Postanowienia tej części dotyczą zatrudnienia, polityki społecznej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ochrony konsumenta, subsydiarności, przejrzystości, jakości wspólnotowej legislacji. Rada będzi...

czytaj więcej

Kapitał

Jednym z podstawowych pojęć, które używane jest w ekonomii i gospodarce jest kapitał. Jest to pojęcie które oznacza wszelkiego rodzaju dobra finansowe. Kapitał jest niezbędny do prowadzenia gospodarst...

czytaj więcej

Dumping

Dumping jest polityką, która polega na tym, iż sprzedaje się swoje produkty za granicą po cenach niższych niż w kraju, czy też po niższych cenach niż wymagały tego koszty utworzenia towaru. Obecnie wy...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy