Cool Web

Polityka liberalna realizacją prawa człowieka

Inne strony warte obejrzenia: Praca Warszawa

Polityka liberalna realizacją prawa człowiekaPolityka liberalna ma za zadanie zrealizowanie praw każdego człowieka w świecie. Jej głównym celem jest umożliwienie każdemu rozwijanie się w wolnym od przymusu społeczeństwie. Myślą przewodnią polityki liberalnej jest umożliwienie realizacji prawa człowieka na całym świecie. U jej podstaw stoi założenie, że każda osoba w świecie ma własne idee i priorytety, które kierują jej życiem. Ponieważ każdy człowiek przynależy do określonej społeczności w swoim życiu jest zdany na współpracę z pozostałymi jej członkami. Idea liberalizmu odrzuca nakładanie określonych przymusów przez państwo wymieniając go na zasadę dobrowolności. Polityka liberalna oferuje wolny handel, swobodę wymiany zdania, odpowiednie zrozumienie oraz odpowiedzialność. Jej celem jest obustronne zaufanie i uznanie wartości oraz celów innych niż własne. Jedynie poszanowanie prawa każdego człowieka pozwala na jego nieskrępowany przymusem rozwój. Polityka liberalna uznaje wolność wyrażania swoich opinii a także idei jako nieskrępowaną drogę prowadzącą do postępu i rozwoju każdej jednostki określonego społeczeństwa. Ważnym elementem jest dla niej poszanowanie prawa do własności prywatnej. Ważną cechą dla polityki liberalnej jest wolny dostęp do kształcenia się, wszelkich dostępnych informacji, pracy w wybranym zawodzie, oferowanych przez rynki towarów oraz usług a także do gromadzenia przez jednostki kapitału. Zadaniem polityki liberalnej jest umożliwienie każdemu obywatelowi określonego społeczeństwa działanie w dostępnych dziedzinach życia poprzez ograniczenie wpływu na jego decyzję przez państwo. Zgodnie z tą zasadą państwo nie sprzeciwia się samoorganizowaniu się swoich obywateli. Polityka liberalna ogranicza rolę państwa w twórczym życiu społeczeństwa jedynie do zabezpieczenia wolności każdej jednostki społecznej oraz obroną przed atakami przemocy nie tylko spoza granic terytorium państwa ale również w jego obrębie. Według jej podstawowych zasad, dąży do stworzenia praworządnego państwa, gwarantującego przestrzegania wspólnie ustalonych norm praw, obowiązków a przede wszystkim wolności. Według polityki liberalnej państwo nie może prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej wobec prywatnych sektorów. Jej celem jest stworzenie państwa chroniącego naturalne warunki przyrody w trosce o przyszłe pokolenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia dla ludzi starych, które nie obciążałoby finansowo młodszej części społeczeństwa.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:jYRmmjtuofmr, 2016-05-12 17:37
about W during his campaigns. I don’t have time at the moment to find it, but don’t I remember W himself saying, in almost just so many words, that he was chosen by God?But of course, he was a white man. I’ve never been a big fan of David Gergen, but he earned a lot of points with me for calling out the subtext of &#;tp08u2pi2y” black man. It was funny to see the reaction of the other panelists to seeing him violate the unwritten rules and start talking like an adult.


1   

Warto również przeczytać

Zakładanie konta w banku

Zakładanie konta w banku jest bardzo proste i co najważniejsze jest to bezpłatne. Jeżeli się również postaramy będziemy mieli szanse na zdobycie trochę pieniędzy od banku, ponieważ może być wtedy jaka...

czytaj więcej

Zasada łamania krzywej popytu

Zakłada się, że podniesienie ceny jakiegoś towaru przez jeden z oligopoli nie prowokuje pozostałych oligopoli w tej samej branży do jej automatycznego podniesienia; tymczasem obniżenie ceny przez jedn...

czytaj więcej

Pomoc powodzianom

Państwo polskie zaoferowało powodzianom pomoc finansową. Nie jest to co prawda jakaś olbrzymia pomoc, jednak każdy grosz jest ważny. W najgorszej sytuacji pozostali ci, którym powódź zabrała cały doro...

czytaj więcej

Ekonomiczne grzejniki

Wysokie koszty, które wiążą się z opłatą za ogrzanie domu oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi będącymi źródłem energii to coraz większy problem dla przeciętnej rodziny. Ekonomia efekt...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy