Cool Web

Polityka handlowa

Inne strony warte obejrzenia:

Polityka handlowaPolityka handlowa określa dane decyzje oraz zachowanie, które dotyczą wymiany towarów, usług oraz dóbr między poszczególnymi krajami. Polityka handlowa jest czymś bardzo istotnym, ponieważ każda podjęta decyzja wpływa na los państwa, przede wszystkim na gospodarkę i rozwój rynku wewnętrznego. Należy dodać, iż w tej polityce, jak w każdej innej, aby osiągnąć jak największe korzyści stosuje się pewne metody, które mają poprawić obrót towarami. Są to narzędzia, którymi posługuje się polityka handlowa. Przede wszystkim bardzo ważną rolę odgrywa cło nakładane na importowane towary. Jest to odpowiednia opłata, która jest zależna od polityki państwa i od taryfy celnej. Co więcej, każde państwo musi określić jaką ilość towaru chce importować oraz eksportować. Niekiedy polityka handlowa posługuje się pozataryfowymi barierami oraz subwencjami eksportowymi. Warto także dodać, iż istnieją dwa główne rodzaje polityki handlowej. Pierwszym z nich jest polityka wolnego handlu. Chodzi w niej o to, aby rząd nie ingerował w handel zagraniczny i pozwalał na swobodny przepływ towarów za granicę. Z kolei polityka protekcjonizmu wykorzystuje rząd, aby osiągnąć jak największe korzyści dla budżetu państwa. Każdy kraj prowadzi odpowiednią politykę handlową. Wyróżnia się przede wszystkim politykę wolnego handlu oraz politykę protekcjonizmu. Polityka wolnego handlu objawia się głównie tym, iż rząd nie wpływa na decyzje podejmowane w związku z przewożeniem dóbr oraz usług. Co więcej, wówczas rząd nie wykorzystuje narzędzi politycznych, aby za pomocą handlu osiągnąć wzbogacenie budżetu państwa. W tej polityce to podmioty gospodarcze same ustalają ile towaru pragną importować oraz eksportować. Państwo nie nakłada na nich bowiem ograniczeń. Do głównych zalet tej polityki zalicza się to, iż wzrasta konkurencyjność pomiędzy państwami handlującymi i w związku z tym są oni zmuszeni do zmniejszania cen towarów. Dzięki temu handel staje się bardziej wydajny oraz innowacyjny. Polityka ta wywodzi się z liberalizmu gospodarczego. Przede wszystkim opierał się on tym, iż państwo powinno jak najmniej ingerować w gospodarkę, a także nie powinno koordynować handlem. Nie da się ukryć, że wolny handel jest znacznie korzystniejszy od protekcjonizmu i obie strony odnoszą wówczas korzyści. Polityka wolnego handlu przyznaje wszystkim krajom równość.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:ZefNlaFfxiz, 2016-05-13 20:42
Posted on December 19, 2012 at 7:24 pmThe design for the weblog is a little bit off in Epiphany. Neheetvelrss I like your website. I may have to install a normal web browser just to enjoy it. http://vtnmfuawmm.com [url=http://xpvthoadlcg.com]xpvthoadlcg[/url] [link=http://bzfsqw.com]bzfsqw[/link]


C3NBx223p2O8, 2016-05-12 18:00
Hi Adri, I have to say I like the older look with the individual panes. Have you tried norwex cloths? I have to recommend them as they are super nice (no cleaner needed with them) and will make cleaning the doors faster and easier. Every time I've commented on your blog I've redmeomnced a product which is funny because I really don't buy many products at all! I think whatever you choose you can make look great. =) Erica


1   

Warto również przeczytać

Działy ekonomii

Jeżeli chodzi o tradycyjny podział ekonomii to dzieli się ona przede wszystkim na mikroekonomie i na makroekonomie. Mikroekonomia zajmuje się indywidualnymi zachowaniami konsumenta, przedsiębiorcy, ro...

czytaj więcej

Podstawy przedsiębiorczości

Jest to tak naprawdę jeden z najważniejszych przedmiotów i najbardziej pożądanych, choć niestety nie zawsze najlepiej prowadzonych przez nauczycieli. Ja jednak miałem przyjemność mieć nauczyciela, któ...

czytaj więcej

Polityka liberalna realizacją prawa człowieka

Polityka liberalna ma za zadanie zrealizowanie praw każdego człowieka w świecie. Jej głównym celem jest umożliwienie każdemu rozwijanie się w wolnym od przymusu społeczeństwie. Myślą przewodnią polity...

czytaj więcej

Co najlepiej jest studiować

Każdy młody człowiek kończący swoją edukacje w liceum lub też innej szkole średniej, bardzo często zastanawia się nad tym na jakie studia się wybrać. Oczywiście zainteresowania są ważne, jednak coraz ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy