Cool Web

Polityka gospodarcza Unii Europejskiej

Inne strony warte obejrzenia: https://www.obiznesie.eu/

Polityka gospodarcza Unii EuropejskiejW ramach Wspólnej Polityki Gospodarczej, Unia Europejska oddziaływuje na poszczególne kraje członkowskie ingerując w ich rolnictwo i cały rynek rolny. Robi to głownie poprzez wpieranie rozwoju i restrukturyzację. Pierwotnie, zgodnie z Traktatami Rzymskimi, Wspólna Polityka Gospodarcza miała za zadanie poprawę efektywności rolnictwa. Chodziło głównie o uzyskanie większych plonów poprzez zmechanizowanie. Była to trudna i długa droga, która wytworzyła dysproporcje pomiędzy małymi a dużymi gospodarstwami rolnymi. Znacznie pogorszyła również stan środowiska naturalnego. Następnie starano się o polepszenie warunków rolników względem osób pracujących poza rolą. Próba stabilizacji rynków rolnych spowodowała wzrost ilości i tym samym kosztów produkcji. Odbiło się to negatywnie na tak i wewnętrzny jak światowy popyt. Plan Wspólnej Polityki Gospodarczej o zapewnieniu ludności zaopatrzenia w produkty rolne powiódł się natomiast w zupełności. Jednak chęć ustalenia godziwych cen wywołała wzrost cen skupu produktów i tym samym wysokie ceny detaliczne. W 1968 roku wprowadzono więc tak zwany plan Manscholta. Jego głównym zadaniem było przekształcenie strukturalne rolnictwa. Przewidywał również obniżenie ilości zatrudnienia w tym sektorze jak również ograniczenie obszarów użytkowych. Wspólna Polityka Gospodarcza na przełomie lat mimowolnie wyznaczyła trzy swoje podstawy, na bazie których działa. Należą do nich jedność rynku, pierwszeństwo wspólnoty przed krajami trzecimi oraz zasada solidarności na płaszczyźnie finansowej. Sektor ten Unii Europejskiej finansowany jest przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, w skrócie znany jako FEOGA. W przeszłości pochłaniała ona nawet 80% całego budżetu Unii. Dzisiaj procent ten się zmniejszył ale i tak stanowi znaczną część wydatków unijnych, bo aż 40% funduszy przekazywanych jest na rozwój Wspólnej Polityki Rolnej. W latach osiemdziesiątych, z powodu małej skuteczności tego sektora postanowiono przeprowadzić reformy. Dotychczas przeszedł już klika etapów ale jego ulepszanie trwa do dzisiaj. Najważniejszym celem jest przede wszystkim obniżenie kosztów realizacji Wspólnej Polityki Gospodarczej i tym samym obniżenie poziomu cen gwarantowanych. Przed nami jeszcze wiele lat reformizacji tej polityki. Od wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, niektóre wymienione wyżej procesy, powoli ulegają zmianie.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:RVNcZAGJB5N0, 2016-05-12 17:17
Dan,I don’t think that Siri was meant to be serious. It is for humor only, and it is very good at that. You were lucky you even got Siri to respond at all, because half the time, for me, it doesn’t. And half of the time it does, it doesn’t even &#18&0;get2#8222; the core subject of my question. What I’m saying is that the fact that it got hurricane at all, is almost a miracle. And like I say, it is for humor, and I think that its answer was funny. Ask John Malkovic. In short, Siri is a joke. Makes maps disaster look like an afternoon downtonabbypour.


1   

Warto również przeczytać

Szukaj pracy w Internecie

Jak się okazuje tradycyjne metody poszukiwania pracy w dzisiejszych czasach nie są zbyt skuteczne, ma to związek przede wszystkim z powszechna globalizacją usług światowych oraz globalizacją rynku pra...

czytaj więcej

Niedostatki rynku

Przeprowadzona dotąd analiza sugeruje,że oparty na działaniu praw popytu i podazy konkurencyjny system rynkowy jest mechanizmem, który w sposób doskonały umożliwia wydajną alokację zasobów ekonomiczny...

czytaj więcej

Marketingowa koncepcja

Mówi się ze istnieje wówczas, gdy firma koncentruje się nie tyle na własnych celach i ograniczeniach, lecz co najmniej w takim stopniu na okreslanie potrzeb firmy i ich zaspokajaniu. Przedsiębiorstwo ...

czytaj więcej

Klasyfikacja pozareklamowa

Klasyfikacja pozareklamowa środków aktywizacji sprzedaży to sprzedaż premiowana upominkiem,a sytuacje w których ma ona miejsce to na przykład zakup określonych dóbr lub jednego określonego dobra. Wręc...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy