Cool Web

Połączenie akcji ze spółką

Inne strony warte obejrzenia:

Połączenie akcji ze spółkąAkcja jest dokumentem stwierdzającym udział kapitałowy w przedsiębiorstwie tworzącym spółkę akcyjną,jest dowodem członkostwa tej spółki. Akcje wydawane są ich właścicielom,akcjonariuszom,albo w zamian za wnoszone przez nich wkłady pieniężne,albo aporty,czyli wkłady rzeczowe,jak na przykład wyposażenie hal fabrycznych. Spółki eminują akcje, w celu zgromadzenia lub powiększenia już istniejącego kapitału. Dla emitenta akcje SA wygodnym narzędziem gromadzenia dużych kapitałów.złożonych w części z wielkiej ilości,nawet drobnych oszczędności kilku właścicieli. Pieniądze ulokowane w zakup akcji umożliwiają poszczególnym przedsiębiorcom rozwój do rozmiarów niemożliwych do osiągnięcia bez tej formy gromadzenia kapitału. Zaciąganie kredytów bankowych na tak duże sumy byłoby często niemożliwe. Jednocześnie korzystanie z kredytów,czy też bankowych,czy w formie emisji obligacji,pociąga za sobą zobowiązanie do ich spłaty,łącznie z oprocentowaniem. Ta niedogodność nie dotyczy kapitału zgromadzonego w postaci emisji akcji. Ich emitent nie zobowiązuje się do zwrotu wyłożonych przez akcjonariuszy środków w czasie trwania spółki,a po jej ewentualnej likwidacji,środki te może odzyskać dopiero po zaspokojeniu wszelkich innych zobowiązań spółki. Emitent akcji nie daje tez gwarancji ze będzie wyołacał oprocentowanie- składa tylko obietnicę takiej wypłaty wtedy,kiedy spółka będzie przynosić na tyle wysoki zysk, że będzie można wydzielić odpowiednią jego część do podziału pomiędzy akcjonariuszami. Tak więc przedsiębiorstwo zbierając kapitały przez emisję akcji, nie ponosi w związku z tym żadnego ryzyka. Dla akcjonariusza,nabywcy, akcje są również korzystną formą lokaty oszczędności. Prawdą jest,że poziom ryzyka utraty wartości wyłożonej na zakup akcji jest duży- można nie uzyskać ani oprocentowania,ani też zwrotu środków na jej zakup. Dotyczy to jednak tylko takich sytuacji,kiedy przedsiębiorstwo ,którego akcje nabyto żle pracuje,nie przynosi dochodów,zysków,lub co więcej jest poważnie zadłużone. We wszystkich innych,a więc w większości sytuacji,w okresie zwiększonej koniunktury gospodarczej,akcje zapewniaja wysoki dochód dla ich posiadaczy. Dochód ten nazywany dywidendą jest wtedy wyższy od oprocentowania gwarantowanego na rachunkach bankowych oraz od odsetek z obligacji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:KllesX62AlR, 2016-05-12 16:38
Thought it wounld't to give it a shot. I was right.


1   

Warto również przeczytać

Nie igraj z giełdą

Giełda nie jest dla osób, które to nie mają najmniejszego pojęcia o mechanizmach jej działania. Warto zatem poznać je chociaż w wystarczający sposób by móc później zająć się inwestycjami w tym zakresi...

czytaj więcej

Równowaga rynkowa

Równowaga rynkowa jest jednym z podstawowych pojęć w ekonomii. Jest to stan idealny do którego dążą wszyscy ekonomiści. Jest to stan w którym ilość produktów wprowadzonych na rynek jest równa ilości p...

czytaj więcej

Nowa karta zbliżeniowa

Nowa karta zbliżeniowa Visa payWave jest swoistą nowością na rynku bankowym. Do końca 2010 roku na rynku pojawi się około dwóch milionów takich właśnie kart, a osiemnaście banków rozpoczęło już jej wy...

czytaj więcej

Rola badań ankietowych

Dzięki badaniom ankietowym można ustalić, jaką opinię ludzie wyrażają na temat danego zjawiska, czy produktu. W celu tego rodzaju badania wykorzystuje się przede wszystkim kwestionariusz ankietowy, gd...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy