Cool Web

Podstawowe czynniki pojawienia się bezrobocia w polsce

Inne strony warte obejrzenia: fitness clinic

Podstawowe czynniki pojawienia się bezrobocia w polsceZałamanie się eksportu polskich surowców i towarów do krajów blogu wschodniego i otwarcie polskiego rynku na import z zachodu. Urynkowienie gospodarki oraz niska konkurencyjnosc polskich produktów,która wywołała likwidacje zakładów. Racjonalizacja zatrudnienia w prywatnych przedsiebiorstwach,zmniejszenie popytu na towary i usługi w skutek spadku dochodów, zmniejszenie inwestycji w skutek wysokiego oprocentowania kredytów. Wysokie podatki i wzrost obowiazkowych ubezpieczeń społecznych. Wejscie na rynek pracy roczników wyzu demograficznego,niedostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy,niewielka wydajnosc systemu posrednictwa pracy. Podział bezrobocia ze względu na warunki na jakich osoby zdolne do pracy byłyby gotowe ja podjać: dobrowolne,z własnego wyboru wystepuje wtedy,gdy satysfakcja z posiadanego wolnego czasu jest wieksza od sumy korzysci jakie odczuwa osoba z płacy realnej. Do tej grupy zaliczamy ludzi bardzo bogatych lub matki ceniace wyzej wychowywanie dziecka niż pracę zarobkową,ze względu na przyczyny bezrobocia,oraz konsekwencje dla gospodarki bezrobotnego. Bezrobocie frykcyjne,inaczej przejsciowe,wywołane jest przez krótkookresowe zmiany popytu i podaży,trwa od kilku tygodni do kilku miesiecy. Wystepuje w zwiazku z ruchem ludnosci,przechodzeniem jej z jednego regionu do drugiego,z jednej pracy do innej,z jednej fazy cyklu zycia do innej. Jest nieuniknione. Strukturalne wynika z niedopasowania struktury popytu i podaży na rynku pracy. W zakresie kwalifikacji lub danego regionu. Jest wynikiem likwidacji pewnych branz,zamykaniem duzych zakładów,przy braku kapitału do tworzenia nowych miejsc pracy. Trwa ono tak długo aż bezrobotny nie zdobedzie nowych umiejetnosci potrzebnych na rynku lub w danym regionie. Bezrobocie cykliczne,inaczej koniunkturalne spowodowane jest cyklami spada lub zanika gospodarczymi,narasta w fazie recesji,a spada lub znika w okresie ożywienia i rezkwitu koniunktury. Zależy od warunków kredytowania,produkcji i handlu. Trwa od kilku miesiecy do kilku lat. Ponadto wyróżnia się bezrobocie ukryte i oznacza przerost zatrudnienia w przedsiebiorstwie lub w pewnych działach gospodarki,na przykład rolnictwo. Istnieje jeszcze bezrobocie jawne,sezonowe i bezrobocie hroniczne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:gMe9d5Nt, 2016-05-12 16:42
"Kennel Up" before we placed him in his kennel. We also always said "Potty Ouo&qdesiutt; before we took him out to do his business. He's six now and he knows what those two phrases mean. If we say Kennel Up, he runs to his crate and goes inside – and if we say Potty Outside he runs to the door. It takes consistency – you have to do it every time – just like Pavlov. Puppies are such a fantastic addition to any family – congrats!!!


KDNzXnZEJ, 2014-09-13 06:14
You\'ve got to be kidding me-it\'s so trnetparansly clear now! http://hcpijakwxtc.com [url=http://yxmusokxakr.com]yxmusokxakr[/url] [link=http://kvuxyqpgu.com]kvuxyqpgu[/link]


UbjtNOdUB, 2014-09-13 04:34
I thank you humbly for <a href=\"http://ralnelhzxou.com\">shraing</a> your wisdom JJWY


fbXXzPUmV, 2014-09-11 05:39
I\'m grtefaul you made the post. It\'s cleared the air for me.


1   

Warto również przeczytać

Reklamacja i pisma reklamacyjne

Czasami dokonujemy zakupu i na początku, jeszcze w sklepie wydaje nam się, że wszystko jest z danym towarem w porządku, nabywamy go więc, jednak gdy przyjdziemy do domu i obejrzymy dokładnie nasz nowy...

czytaj więcej

Cena i jej funkcje

Ceną nazywamy wszystko to, z czego określona osoba (bądź inny podmiot) musi zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego, otrzymanego lub skonsumowanego dobra lub usługi. Ceny są na ogół podstawowym ...

czytaj więcej

Spółki

Spółka to związek dwóch lub więcej osób o charakterze umownym, które działają wykorzystując kapitał. Ich celem jest prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej. Podstawowe cechy spółek: zawarcie ...

czytaj więcej

Alians strategiczny

Alians strategiczny jest połączeniem współpracy oraz konkurencji w danej grupie firm, które transportują, a także dostarczają wiele produktów, które są tylko w pewnym stopniu komplementarne. Jest to r...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy