Cool Web

Podaż rynkowa

Inne strony warte obejrzenia:

Podaż rynkowaPodaż to ilość dóbr i usług oferowanych do sprzedaży przed producenta w określonym czasie i przy określonej cenie. Podażą rynkową nazywamy zsumowaną ilość towarów, zaoferowanych do sprzedaży przez wszystkich producentów istniejących na rynku, w danym czasie i przy określonej cenie. Niezwykle ważnym zagadnieniem dotyczącym podaży jest prawo podaży. Prawo to mówi, że podaż na dany towar się zwiększa w momencie, gdy jego cena wzrasta, natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wysokości podaży. Podobnie jak poziom popytu, poziom podaży nie zależy jedynie od ceny, ale też od innych czynników. Należy wyróżnić następujące przyczyny, wypływające na zmiany podaży: - zmiany w kosztach produkcji - jeżeli koszty poniesione na wyprodukowanie danego wyrobu ulegną obniżeniu, sprzedawcy będą w stanie zaoferować większą jego ilość na sprzedaż. - zmiany cen innych produktów - zmiana relacji cen między wyrobami może spowodować wzrost produkcji pewnych wyrobów i jednoczesny spadek produkcji innych. - oczekiwania - w przypadku, gdy producenci spodziewają się podwyżek cen, mogą zwiększyć wielkość produkcji w chwili obecnej, aby uzyskać zyski w przyszłości. Jeżeli producenci oczekują, że ceny spadną, to przedsiębiorstwa zmniejszają swoją produkcje, co prowadzi do spadku podaży. Polityka fiskalna jest działem ekonomii, który bywa tematem nieco drażliwym dla wielu ludzi, gdyż wiąże się z budżetem państwa, stąd polityka fiskalna nazywana jest również polityką budżetową rządu. Polega ona na osiąganiu celów makroekonomicznych przy wykorzystywaniu narzędzi budżetowych, tj. podatków i wydatków budżetowych. Jedną z najważniejszych części polityki fiskalnej jest polityka podatkowa, w której określa się wysokość i cel poszczególnych podatków oraz zasady ich funkcjonowania w gospodarce. Polityce fiskalnej można doprowadzić do stabilizacji gospodarki narodu. Polityka fiskalna wspomaga gospodarkę i stabilizuje ją tak długo, jak długo instytucje rządowe obserwują występujące trendy, skutecznie przewidują przyszły rozwój wydarzeń i są w stanie szybko decydować o podjęciu działań. Podaż jest to bardzo wartościowa definicja i pokazuje nam jak ważne jest informacyjne wykorzystanie wszystkich możliwości typu ekonomicznego. Daje nam ona o wiele większy zakres możliwości nie tylko z zakresu ekonomii, ale także księgowości i innych matematycznych.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:MRfh8kh0bkL, 2016-10-26 07:39
Thanks for innriducotg a little rationality into this debate. http://ptvgsovv.com [url=http://qnvhdsrw.com]qnvhdsrw[/url] [link=http://xzhrfp.com]xzhrfp[/link]


zQNCV3vYJ, 2016-10-22 02:08
Thanks for the ingsthi. It brings light into the dark! http://nlineajwgrl.com [url=http://nznzesmof.com]nznzesmof[/url] [link=http://bxouey.com]bxouey[/link]


Vg3daYsMLer, 2016-10-21 19:43
Taking the <a href="http://jvvsnkgi.com">ovvierew,</a> this post is first class


GiyRuNj7cQ, 2016-10-20 19:31
Nonihtg I could say would give you undue credit for this story.


1   

Warto również przeczytać

Rodzinne biznesy

Na całym świecie możemy się spotkać z tak zwanymi rodzinnymi przedsiębiorstwami lub też zupełnie małymi rodzinnymi firmami. Jak się okazuje i jak podkreślają ekonomiści, to właśnie tego rodzaju przeds...

czytaj więcej

Ekonomia dla młodzieży

Większość młodych ludzi nie zadaje sobie sprawy jak ogromne znaczenie dla ich bytu ma ekonomia. Dopóki nie rozporządzają własnymi zasobami przejawiającymi się pod postacią środków finansowych a takż...

czytaj więcej

Strefa Euro

Waluta Euro, podobnie jak sama Unia Europejska, jest ewenementem w skali światowej. Obecnie trudno jest wskazać równie dużą grupę państw, która posługiwałaby się jednolitą walutą. Nie może jej się rów...

czytaj więcej

Wypłacanie z bankomatów

Dzięki możliwości wypłacania pieniędzy z bankomatu, mamy dostęp do naszych pieniędzy praktycznie przez całą dobę i nie musimy czekać w kolejce w banku na to, aby wypłacić te pieniądze. Musimy również ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy