Cool Web

Podaż przeciwstawność popytu

Inne strony warte obejrzenia:

Podaż przeciwstawność popytuDrugim co do ważności po popycie w ekonomii jest niewątpliwie podaż, która jest mu przeciwstawna, ale jednocześnie stanowi jego uzupełnienie. Normalna zależność pomiędzy podażą a ceną jest pozytywna-znaczy to, że w miarę wzrostu ceny wzrasta również podaż, natomiast w miarę obniżania się ceny podaż maleje. W dłuższych okresach podaż jest funkcją siły roboczej, a ściślej biorąc pracy, zainstalowanego kapitału trwałego w postaci maszyn i urządzeń oraz zasobów naturalnych. Możliwość zwiększania podaży poszczególnych towarów w długim okresie jest praktycznie nieograniczona, jeżeli weźmiemy pod uwagę postęp techniczny, możliwości zastępowania jednych zasobów naturalnych innymi, mechanizację maszyn i urządzeń. W średnim okresie czynnikiem limitującym wielkość podaży jest zdolność jest zdolność produkcyjna poszczególnych zakładów wytwórczych. tj. aktualnie istniejąca moc produkcyjna maszyn i urządzeń. W bardzo krótkim okresie podaż jest całkowicie określona istniejącymi zapasami wyprodukowanych towarów. Podobnie jaj w przypadku popytu, do badań podaży wprowadzamy pojęcie elastyczności. Na podstawie powyższych uwag, możemy powiedzieć, że podaż jest bardzo elastyczna w czasie; im jednak bardziej skracamy okres, w którym ją rozpatrujemy, tym bardziej jej elastyczność maleje. Uwzględniwszy w naszym rozumowaniu element ceny, będziemy mogli stwierdzić, iż podaż wzrasta w miarę wzrostu ceny, przy czym, im dłuższy okres będziemy rozważać, tym możliwości wzrostu podaży będą większe. Należy jednak sobie zdawać sprawę, że możliwości substytucji surowców, zwiększania ilości kapitału i pracy łączą się zwykle ze wzrostem kosztów. Uwzględniając to wszystko możemy już teraz napisać, że wielkość podaży jest funkcją cen i funkcją czasu. Znajdujemy się na rynku. Z jednej strony rozpoznajemy nabywców, którzy chcieliby kupić jak najwięcej towarów po jak najniższej cenie i kupiliby ich tym więcej, im niższe byłyby ceny; z drugiej strony-sprzedawców, którzy pragną dostać za swoje towary jak najwięcej i są gotowi zaoferować ich tym więcej, im ceny, jakie za nie osiągną będą wyższe. Zaczynają się między nimi targi. Z targów tych będą odpadać ci nabywcy, którzy za upragnione przez siebie towary oferują cenę niższą niż ta, jaką sprzedawcy byliby gotowi za nie przyjąć. Z targów odpadną także ci sprzedawcy, którzy za swe towary żądają ceny wyższej niż którykolwiek z kupujących byłby w stanie za nie zapłacić. Między wieloma z kupujących i sprzedających dojdzie do jednak do wymiany. W ten sposób na rynku powstanie cena, za którą kupujący nabędą akurat taką ilość towarów, jaką sprzedający po tej cenie chcą sprzedać. Będzie to cena równowagi.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Bank Światowy

W lipcu 1944 roku w niewielkiej miejscowości Bretton Woods odbyła się konferencja, której postanowienia na długie dziesięciolecia określiły kierunki rozwoju sytuacji walutowej i fiskalnej większości r...

czytaj więcej

Spółki

Spółka to związek dwóch lub więcej osób o charakterze umownym, które działają wykorzystując kapitał. Ich celem jest prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej. Podstawowe cechy spółek: zawarcie ...

czytaj więcej

Przenoszenie pieniędzy do nowego banku

Jeżeli nasz stary bank, nie zadowala nas swoja pracą, w każdej chwili możemy założyć nowe konto w innym banku i co najważniejsze bez żadnego powodu zakończyć stary i również przelać nasze pieniądze. M...

czytaj więcej

Marketingowa koncepcja

Mówi się ze istnieje wówczas, gdy firma koncentruje się nie tyle na własnych celach i ograniczeniach, lecz co najmniej w takim stopniu na okreslanie potrzeb firmy i ich zaspokajaniu. Przedsiębiorstwo ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy