Cool Web

Podaż

Inne strony warte obejrzenia: litery świetlne

PodażPodażą określa się daną ilość towarów lub dóbr, które są oferowane na rynku. Dobra te są umieszczane przez producentów o określonej cenie. Należy dodatkowo uwzględnić iż wszystkie elementy charakterystyczne dla rynku są niezmienne. Krzywa podaży określa jaka jest zależność pomiędzy podażą, a ceną. Podaż danego towaru na rynku zwiększa się, gdy wzrasta jego cena, a gdy cena spada zauważa się, iż również podaż zaczyna maleć. Jednak należy wiedzieć, iż poziom podaży, tak samo jak poziom popytu nie jest zależny wyłącznie od ceny towaru, ale także od innych czynników. Do takich czynników – nazywanych determinantami podaży – można między innymi zaliczyć ilość pieniędzy jaką otrzyma producent za sprzedaż danego towaru lub usługi. Co więcej są to płace, czyli opłaty za czynsz, energię, ceny surowców i urządzeń, czyli wszystko to, co jest potrzebne do wyprodukowania danego dobra. Również wpływ na podaż ma technologia, a konkretnie techniczny rozwój. To, jaki jest podaż na towar zależy także od środków i dóbr zamiennych lub uzupełniających. Także to, ilu jest producentów na rynku ma wpływ na podaż oraz cele, jakie posiada przedsiębiorstwo. Również eksport, import, czy też przypadkowe czynniki – na przykład pogoda – mają znaczny wpływ na podaż. Interwencyjna polityka państwa, subwencje, dotacje oraz warunki prawne to kolejne determinanty podaży. Popytem określa się kształtujące relacje między ilością konsumentów, którzy pragną zakupić dane dobra, a ceną tego dobra. Popyt stosuje się w założeniu o określony czas, zakładając, iż wszystkie elementy rynku są niezmienne. Zależność ta jest przedstawiana za pomocą krzywej popytu. Należy dostrzec także różnicę pomiędzy popytem, a wielkością popytu, bowiem popyt to funkcja, a wielkość popytu to ilość towarów, jaką konsumenci pragną zakupić o określonej cenie. Jednak cena nie jest jedynym czynnikiem, który ma wpływ na popyt. W momencie, gdy wzrasta dochód również wzrasta popyt na dany towar. Ponadto, jeśli chodzi o cenę towarów, wpływ na to mają takie czynniki jak : cena dóbr komplementarnych, cena substytutów, przewidywania dotyczące kształtowania się cen towaru w następnych latach a także antycypacja popytu. Na popyt także wpływ mają preferencje konsumentów, takie jak ich gusta, a także przyzwyczajenia. Również wpływ na popyt ma moda, a także czynniki demograficzne (wyznanie, poziom wykształcenia, stan cywilny, czy liczba ludności) oraz warunki geograficzne i klimatyczne. Również wpływ na popyt ma zamożność ludzi, a także stopień rozwoju państwa. Choć może wydać się to dziwne, ale także pogoda ma wpływ na popyt.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:huyceh0Bn, 2016-05-13 13:49
It really depends on the theme. Some themes <a href="http://hmqgdgyi.com">aultoamicatly</a> include all pages on the nav bar. Check Appearance -> Menu. If your theme supports menus it might just be displaying a list of pages because you haven&#8217;t yet created a custom menu. If that&#8217;s the case you can create a new menu and include only the pages that you want on the nav bar. Take a look at the tutorial on menus:


J8pW83RPi, 2016-05-12 18:29
Oh, yay!!! I think about this couple a lot because of the no kiss before wedding coetnmmmit they made. It&#8217;s stuck with me. I&#8217;m so happy to see them with such an adorable little guy. They make a beautiful family.


1   

Warto również przeczytać

Niedostatki rynku i rola państwa

Przeprowadzona dotąd analiza sugeruje,że oparty na działaniu praw popytu i podazy konkurencyjny system rynkowy jest mechanizmem, który w sposób doskonały umożliwia wydajną alokację zasobów ekonomiczny...

czytaj więcej

Błędne koło ekonomii

Każdy kto choć trochę ma pojęcie o ekonomii to zdaje sobie sprawę, że jest to koło zamknięte. Wszystkie części składowe gospodarki i przemysłu ściśle są ze sobą powiązane. Jeśli w jednej dziedzinie do...

czytaj więcej

Decyzje w zakresie produktu

W nowoczesnym marketingu przez produkt rozumie się nie tyle zespół atrybutów fizycznych,ile zbiór korzyści i satysfakcji dostarczanych nabywcy. Takie podejście do produktu nosi nazwe koncepcja produkt...

czytaj więcej

Kto pomoże w oszczędzaniu

Naszą główna pomocą w oszczędzaniu powinna być rodzina. Wsparcie rodziny jest bardzo ważne, jeżeli chcemy oszczędzić duże ilości pieniędzy. Musimy ich jednak również namówić do tego, aby mniej wydawał...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy