Cool Web

Pieniądz, forma płetności

Inne strony warte obejrzenia:

Pieniądz, forma płetnościPieniądzem nazywamy powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone towary lub usługi, lub też wywiązujemy się z zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że pieniądz musi spełniać określone warunki. Po pierwsze, musi być powszechnie akceptowany – kupujący muszą chcieć nim płacić, a sprzedający otrzymywać go w ramach zapłaty. Po drugie, musi występować w określonej ilości w stosunku do ogółu dóbr i usług przeznaczonych do wymiany handlowej. Szczególny charakter pieniądza wynika z jego podstawowych funkcji: funkcji środka wymiany, miernika wartości, środka tezauryzacji oraz środka płatniczego. Pieniądz występuje w dwóch podstawowych formach: gotówkowej, czyli jako pieniądz papierowy lub bilon, oraz bezgotówkowej, czyli jako wszelkie depozyty w bankach. Każdy pieniądz charakteryzuje się czterema stałymi cechami: trwałością (zdolność do utrzymania wartości niezmiennej w czasie), podzielnością (podzielność pozwala na podział jednostki pieniądza na jednostki mniejszą), rzadkością (rzadkość gwarantuje wartość realną pieniądza), oraz zastępowalnością (pieniądz jest jednostką wartości wzajemnie wymienialną na wszystkie towary). Koszty to celowe i wyrażone wartościowo zużycie rzeczowych składników aktywów obrotowych i aktywów trwałych, usług obcych, pracy ludzkiej wyrażonej w postaci wynagrodzenia oraz niektóre wydatki nieodzwierciedlające zużycia. Wyróżnia się trzy układy gromadzenia kosztów: układ rodzajowy, funkcjonalny i układ kalkulacyjny kosztów. Układ rodzajowy dzieli koszty z punktu widzenia ich treści ekonomicznej oraz mówi o rodzaju poniesionego kosztu. Koszty w układzie rodzajowym cechują się tym, że obejmują całkowitą sumę kosztów danej kategorii w jednostce gospodarczej, bez względu na miejsce ich powstawania i celu, na jakie zostały poniesione. Układ funkcjonalny grupuje koszty według stanowisk pracy lub komórek organizacyjnych lub zgodnie z funkcjami spełnianymi przez jednostkę gospodarczą, powodującymi powstawanie tych kosztów. W układzie funkcjonalnym wyróżnia się koszty zakupu materiałów, koszty produkcji oraz koszty sprzedaży. Układ kalkulacyjny klasyfikuje koszty w tzw. pozycje kalkulacyjne, które są niezbędne do obliczenia kosztu wytworzenia produktu. Dzieli on koszty na koszty bezpośrednie (materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie) i koszty pośrednie (koszty wydziałowe, koszty zarządu, koszty sprzedaży).

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:0sUX9a2R3lu, 2016-05-12 17:14
in layman's terms what he says like an expert: there is no certainty. It does harm to the whole cause of enoavrnmentil stewardship when alarmism reigns.And now we're all so deep in the global warming thing that the knee-jerk reaction is probably just around the corner. The media will have a field day "exposing" how global warming is "not true" and we can all just relax...


lJ9WD7UTPMI, 2014-09-13 17:48
Heck yeah this is exaclty what I needed. http://qujrtoaruu.com [url=http://ervkmh.com]ervkmh[/url] [link=http://fenpthna.com]fenpthna[/link]


tM2d2Uids, 2014-09-12 00:23
Good to see a <a href=\"http://xdfzcbchdli.com\">taenlt</a> at work. I can\'t match that.


vKY8MRSf, 2014-09-11 12:24
Umm, are you really just giving this info out for <a href=\"http://eahwgeqmru.com\">notginh?</a>


jNMYMmIHtCQ, 2014-09-10 10:05
That takes us up to the next level. Great potsing.


1   

Warto również przeczytać

Spłata kredytów zagranicznych

Zdolność krajów dłużniczych do zaciągania kredytów zagranicznych zalezy od przyszłych możliwości ich spłaty. Możliwości te zależą od ceny płaconej za kredyt, od zdolności do jego efektywnego użycia or...

czytaj więcej

Historia ekonomii.

O dziwo, ekonomia nie jest zaliczana do nauk ścisłych. Mówi się, że należy do nauk społecznych, czyli bardziej humanistycznych. Zajmuje się równymi dobrami zaczynając od ich produkcji, przez dystrybuc...

czytaj więcej

Zróżnicowanie i doskonalenie produktu

Zróżnicowanie produktu w ramach danej gałęzi ma miejsce wówczas, gdy producent wytwarza produkt, którego cechy charakterystyczne odróżniają go w jakiś sposób od innych produktów powstających w tej gał...

czytaj więcej

Targi turystyczne

Wiele firm i przedsiębiorstw już dzisiaj odkryło niezwykle ekonomiczny wyraz targów turystycznych. Praktycznie każda większa firma, która ma tylko taką możliwość, to uczestniczy w różnego rodzaju targ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy