Cool Web

Parlament Europejski

Inne strony warte obejrzenia:

Parlament EuropejskiTraktaty Wspólnot przewidywały początkowo istnienie oddzielnych organów parlamentarnych (w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali – Wspólne Zgromadzenie, w Europejskiej wspólnocie Gospodarczej i Euratomie – Zgromadzenia). Na mocy umowy 1957 r. powołano jedno Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, które od 31 marca 1962 r. przybrało nazwę Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski, odmiennie niż parlamenty narodowe, jest organem o ograniczonych kompetencjach legislacyjnych. Do1979 r. Parlamentu Europejskiego wchodzili parlamentarzyści, którzy zostali wybrani zgodnie z procedurą ustaloną przez każde państwo. Według uchwalonej w 1975 r. nowej ordynacji w czerwcu 1979 r. odbyły się pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. W grudniu 1992 r. obradująca w Edynburgu Rada Europejska, na wniosek Parlamentu, uchwaliła zwiększenie liczby parlamentarzystów z 518 do 587. Są oni wybierani na pięcioletnią kadencję, przy czym poszczególne państwa członkowskie mają określoną liczbę miejsc; Niemcy -99 miejsc, po 87 miejsc –Francja, Wielka Brytania, Włochy, 64 miejsc-Hiszpania, 31 miejsc- Holandia, po25 miejsc- Belgia, Grecja, Portugalia, 16 miejsc- Dania, 5 miejsc- Irlandia i 6 miejsc- Luksemburg. Po rozszerzeniu składu członkowskiego Unii o Austrię, Finlandię i Szwecję, od 1 stycznia 1995 r. w skład Parlamentu wchodzi 626 posłów. Szwecja uzyskała 22 miejsca, Austria-21 miejsc a Finlandia 16. Każdy z deputowanych dysponuje jednym głosem, głosuje według swojego uznania i nie może otrzymać instrukcji od rządów ani parlamentów oraz instytucji Wspólnot.Członkowie zasiadają w Parlamencie zgodnie z przynależnością do ugrupowań politycznych, a nie w grupach narodowych. Pracami Parlamentu kieruje jego przewodniczący i 14 wiceprzewodniczących wybranych na dwa i pół roku w tajnym głosowaniu. Parlament zbiera się raz w roku na sesję zwyczajną, podzieloną na dwie części- wiosenną i jesienną, w ramach, których odbywa się po kilka jednotygodniowych posiedzeń. Mogą być też zwoływane sesje nadzwyczajne. Jedną z głównych jego funkcji jest sprawowanie kontroli parlamentarnej nad działalnością Wspólnot. Kontrola odbywa się podczas debaty nad sprawozdaniem z ich rocznej działalności. Instytucjom Wspólnot zadawane są również pytania na temat podejmowanych przez nie działań. Parlament ma też kompetencje dotyczące strefy budżetowej, decyduje o budżecie administracyjnym i wydatkach nieobligatoryjnych Wspólnot, ma prawo odrzucenia projektu budżetu oraz zgłoszenia do niego poprawek. Choć władze europejskie sięgają już tak dawnych czasów jak wspomniana właśnie Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która istniała przecież w latach pięćdziesiątych, to jednak warto wspomnieć, że faktyczny rozwój parlamentu europejskiego nastąpił dopiero trzydzieści lat później. A Unia Europejska natomiast zaczęła iść do przodu w momencie w którym głównym jej zadaniem stało się zapewnienie sobie wszystkich odpowiednich możliwości ekonomicznych i gospodarczych.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ekonomiczna niedziela

Dzisiaj bardzo często słychać głosy by po prostu nie prowadzić żadnych form handlu w niedzielę. Polska jest katolickim krajem i z tego właśnie powodu wiele osób uważa, że handel w niedzielę jest zupeł...

czytaj więcej

Banki w systemie kredytowym

Formy organizacyjne i struktura bankowości nie są identyczne we wszystkich krajach. W każdym z nich jednak wystepują trzy rodzaje instytucji bankowych: bank centralny,banki handlowe oraz instytucje po...

czytaj więcej

Rynek polityczny

Rynkiem politycznym można w przenośni nazwać obszar, który w danym okresie oraz w miejscu ma sprawić, iż konsumenci zakupią jak największą ilość politycznego towaru. Produkty te skierowane są wyłączni...

czytaj więcej

Walka Wspólnej Polityki Społecznej

Z dyskwalifikacją bezpośrednią mamy do czynienia, gdy ze względu na wymienione kryteria, osobę traktuje się mniej korzystnie niż inną osobę w podobnej sytuacji. Dyskwalifikacja pośrednia ma natomiast ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy