Cool Web

Papiery wartościowe

Inne strony warte obejrzenia:

Papiery wartościowePieniądze to nie jedyny miernik wartości i majątek, który jest wyznacznikiem bogactwo. Istnieją bowiem również papiery wartościowe, które osoba je posiadająca, ma pełne prawo korzystać z zapisków, jakie na nich sporządzono. Papiery wartościowe to nic innego jak dokumenty, które w dowolnej chwili osoba wskazana w treści dokumentu, może je spieniężyć lub zrealizować inne uprawnienie, będące dla niej korzyścią finansową. Jest to więc alternatywny rodzaj bogactwo wobec pieniądza, ale jednocześnie bezpośrednio idzie z nim w parze. Papiery wartościowe możemy podzielić według rodzaju inkorporowanego prawa oraz według wskazania osoby uprawnionej. W pierwszym przypadku mamy więc do czynienia z wierzycielskimi (np. czeki, weksle, obligacje, listy zastawne), udziałowymi (akcja) i towarowymi (konosament). Drugi podział to papiery wartościowe imienne (przelewy), na okaziciela (wystarczy posiadać dany dokument) oraz na zlecenie. Warto również omówić najważniejsze papiery wartościowe, aby w razie czego być dobrze zorientowanym w momencie, gdy przyjdzie nam je zbywać (realizować). Pierwszym papierem wartościowym, jaki powinien przyjść każdemu do głowy jest czek, z którego korzysta chyba najwięcej osób. Szczególnie popularne są czeki gotówkowe (choć nie tak bardzo jak kiedyś), które uprawniają osobę, której imię i nazwisko widnieje na takim czeku, do odebrania z banku określonej kwocie. Czek taki może wystawić dowolna osoba posiadająca rachunek bankowy i chcąca przekazać komuś pieniądze. Kolejnym popularnym papierem wartościowym jest weksel, w którym to osoba wystawiająca weksla zobowiązuje się, że inna osoba zapłaci odbiorcy weksla określoną kwotę pieniędzy. Obligacje działają na podobnej zasadzie, z tymże to emitent zobowiązuje się na zapłacenie określonej kwoty obligatariuszowi. List zastawny emitowany jest przez banki hipoteczne i traktuje on zazwyczaj o postawieniu w zastaw jakiejś wartości materialnej (najczęściej nieruchomości). Nieco innym typem papieru wartościowego jest konosament, czyli morski list przewozowy, który zobowiązuje przewoźnika do wydania przewożonego towaru w porcie. Jeszcze innym rodzajem papiery wartościowego jest akcja, wynikająca z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Jak więc widać papierów wartościowych jest sporo, a przecież to tylko te najważniejsze, które stanowią jedynie niewielką część z wszystkich tych ważnych dokumentów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ekonomiczne działy

Wielu z nas miało w sowim życiu do czynienia z pojęciem ekonomii. Nie da się ukryć, że dla osób, które znają się na niej jest to termin jasny i klarowny natomiast dla laików jest to zupełnie czarna ma...

czytaj więcej

Bariery pozataryfowe

Bariery pozataryfowe zalicza się do instrumentów polityki handlowej. Ogólnie można wyróżnić dwa rodzaje barier pozataryfowych. Pierwszy z nich nazywany jest „para taryfami” W skład takich ...

czytaj więcej

Ekonomia w kuchni

Ekonomia jako rozsądne zarządzanie dostępnymi zasobami nie tylko dotyczy wszystkich gałęzi gospodarczych i przemysłowych ale również wszystkich dziedzin życia społecznego. Nawet takie dla wielu osób p...

czytaj więcej

Ekonomiczna jazda

Podczas jazdy samochodem musimy również pamiętać o tym, aby ekonomicznie jeździe, jest to bardzo ważne, ponieważ sprawia, że nasz samochód nie zużywa takiej ilości paliwa, że musimy tankować po parę r...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy