Cool Web

Państwo a rodzina

Inne strony warte obejrzenia:

Państwo a rodzinaDziałania państwa na rzecz każdej rodziny realizowane są przy użyciu polityki rodzinnej. Jej zadaniem jest wypracowanie długofalowych zamierzeń a także przepisów prawnych, które maja na celu nie tylko ochronę rodziny ale również określenie jej statusu w strukturze państwowej. Ponieważ rodzina stanowi podstawową jednostkę komórki społecznej polityka rodzinna jest częścią działalności państwowej w obszarze polityki społecznej. Dzięki realizacji zamierzeń polityki rodzinnej została już wypracowana definicja określająca rodzinę, która umożliwiła wprowadzenie uregulowań prawnych w stosunku do wszelkich relacji prawnych pomiędzy jej członkami. Wszystkie czynności prawne dotyczące rodziny a przede wszystkim jej członków zostały zgromadzone w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Określenie definicji rodziny pozwoliło również na dokonanie regulacji prawnych pomiędzy jej członkami w zakresie ekonomicznym. Polityka rodzinna doprowadziła do uregulowań fiskalnych, między innymi wprowadzając możliwość wspólnego opodatkowania się członkom rodziny, Na gruncie ekonomicznym doprowadziła również do wprowadzenia w życie specjalnych ułatwień, które dotyczą prowadzenia i funkcjonowania firm rodzinnych. W zakresie polityki rodzinnej znalazło się również zabezpieczenie członków rodziny w postaci ubezpieczeń rodzinnych oraz świadczeń rodzinnych. Szeroko rozumiana pomoc a także ochrona dzieci bez względu na to czy pochodzą ze związków małżeńskich czy pozamałżeńskich jest priorytetowym celem dla współczesnej polityki rodzinnej. Przejawia się to głównie w bogatym pakiecie świadczeń rodzinnych przyznawanych dla rodzin lub osób samotnie wychowujących dzieci o słabej kondycji finansowej. Ze względu na to, że pomoc państwa przeznaczona jest dla rodzin ubogich zostały ustalone progi dochodowe, według których przyznawana jest finansowa pomoc socjalna. Dzieci z ubogich rodzin między innymi mogą korzystać z bezpłatnych stołówek szkolnych a także ubiegać się o stypendia socjalne wypłacane przez szkoły. Działania polityki rodzinnej pozwalają również na zabezpieczenie dzieci zmarłego pracownika w postaci renty rodzinnej wypłacanej do czasu ukończenia ich edukacji. Kobiety, które zdecydowały się na macierzyństwo mają zagwarantowane prawnymi regulacjami ulgi w czasie zatrudnienia, a po urodzeniu dziecka mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Ze względu na prorodzinną politykę państwa, pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z kobietą będącą w ciąży oraz powinien zapewnić jej stanowisko pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Unia monetarna

Kryzys w ESW potwierdził konieczności zreformowania integracji walutowej krajów WE i pozwoliły ocenić realizację pierwszego etapu unii ekonomicznej i monetarnej EMU w ramach WE, który rozpoczął się w ...

czytaj więcej

Rejestrowanie działalności

Procedura założenia firmy wymaga załatwienia wielu spraw i czynności administracyjnych oraz sadowych, które zależa od dokonanego wyboru: formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowa...

czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne

2 Fundusze inwestycyjne sa bardzo ciekawymi instytucjami, które w ostatnich latach stają się coraz powszechniejszą metodą inwestowanie nadwyżki własnych środków pieniężnych. Ogólnie rzecz biorąc fundu...

czytaj więcej

Ekonomiczne żarówki

Statystyki podają, że około trzydzieści procent uzyskiwanej energii elektrycznej zużywana jest na oświetlenie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jedynie pięć procent energii jaką czerpie żarówka z...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy