Cool Web

Organizacja przedsiębiorstw

Inne strony warte obejrzenia:

Organizacja przedsiębiorstwZmiany w strukturze naszej gospodarki, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, powstawanie nowych firm wymagają coraz większej liczby pracowników o wykształceniu ekonomicznym, przygotowanych do pracy w różnych ogniwach jednostek gospodarczych. Podstawę przygotowania zawodowego, oprócz innych przedmiotów zawodowych zamieszczonych w programie nauczania, stanowi ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, której celem jest wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości ogólno zawodowe i specjalistyczne potrzebne w pracy zawodowej. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw jest nauką o zależnościach ekonomicznych zachodzących między poszczególnymi czynnikami potrzebnymi do wytwarzania dóbr i usług w przedsiębiorstwach oraz o zasadach organizacji pracy i zarządzania. Bez zrozumienia tych zależności i zasad, które są podstawą podejmowania racjonalnych decyzji w procesie gospodarowania w przedsiębiorstwie, nie można dziś skutecznie wykonywać zawodu ekonomisty i osiągać w tym zawodzie właściwych pozycji. Aby sprostać temu zagadnieniu, uczący się ekonomii i organizacji przedsiębiorstw zapoznają się w ramach tego przedmiotu z organizacją podmiotów gospodarczych, działalnością produkcyjną, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, krajowym i zagranicznym obrotem towarowym, istotą i organizacją marketingu w przedsiębiorstwie oraz badaniami marketingowymi, obrotem pieniężnym, problematyką zatrudnienia i wynagrodzeń, systemem finansowym. Inne dobra, które występują w ilości ograniczonej w stosunku do potrzeb i są przez ludzi wytwarzane, noszą nazwę dóbr gospodarczych lub dóbr ekonomicznych. Nazwa ta oznacza, że owe dobra stanowią przedmiot gospodarowania, a więc nie tylko są wytwarzane przez człowieka, ale mogą być gromadzone i przechowywane, przemieszczane, wymieniane oraz dzielone w określony sposób w społeczeństwie. Dobra gospodarcze można podzielić ze względu na ich przeznaczenie na dobra konsumpcyjne, nazywane również środkami spożycia, oraz dobra produkcyjne(środki produkcji). Dobra konsumpcyjne służą bezpośrednio do zaspokojenia potrzeb ludzkich, a przykładem mogą być artykuły żywnościowe, odzież, odbiorniki telewizyjne, samochody osobowe.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna nie jest popularnym zagadnieniem Wielu ludzi pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego istnieje. Ale może niektórzy spotkali się kiedyś z zagadnieniami takimi jak ekonomia...

czytaj więcej

Rodzaje gospodarek

Świat w swojej historii przeżywał bardzo dużo różnego rodzaju przeobrażeń. Od czasu, kiedy człowiek zaczął myśleć i stworzył państwo, zaczął wpływać na jego gospodarkę, co powodowało liczne przeobraże...

czytaj więcej

Opakowanie

Większość produktów sprzedawanych w sklepach musi posiadać dane opakowanie, które będzie go ochraniało. Każde opakowanie musi spełniać dane wymagania, dlatego też trzeba zwracać uwagę na to, z jakiego...

czytaj więcej

Elementy historii

W naszym życiu prywatnym i zawodowym codziennie postrzegamy setki różnorodnych zjawisk, czyli zdarzeń i rzeczy podpadających pod nasze zmysły. Jeśli jednak te zjawiska przeanalizujemy dokładniej, łatw...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy