Cool Web

Operacje otwartego rynku

Inne strony warte obejrzenia: psi fryzjer warszawa: Planetgroom.pl

Operacje otwartego rynkuOperacje otwartego rynku sprowadzają się do kupna lub sprzedaży przez Bank Centralny popytowych wartości będących w obrocie rynkowym,przez co reguluje się płynność systemu bankowego. Lub też absorbuje się pieniądze na rynku,a dokładnie nadwyżki finansowe,gdy się sprzedaje Bank Centralny sprzedaje te papiery: bankom komercyjnym,innym instrumentom finansowym,na przykład PZU i tym podobne. Operacje kursowe dają Bankowi Centralnemu możliwości oddziaływania na krajowy poziom kursów walutowych,zwiększając z własnych rezerw podaż waluty obcej, na rynku podowuja spadek kursu waluty,natomiast zmniejszając podaż poprzez skup waluty powoduje wzrost kursów. Oddziałując w ten sposób Bank Centralny doprowadza do na przykład krótkookresowego promowania eksportu,przy jednoczesnym ograniczeniu importu. Popyt na pieniądz to skłonność do posiadania pieniądza,wyrażająca się w ilości środków pieniężnych przechowywanych przez podmioty rynkowe,skłonność ta wystepuje wtedy, gdy korzyści wynikające z posiadania pieniadza równoważa korzyści utracone,jakie można by osiągnąć w przypadku jego inwestowania. Powodami przechowywania pieniądza są powód transakcyjny,wynika on z konieczności posiadania pieniądza gotówkowego,który umożliwia dokonywanie bieżących operacji handlowych. Przezorność wynika on z przewidywania możliwości wystapienia zakłóceń w dotrzymywaniu płatności bieżących lub też z powodu przewidywania możliwości nieprzewidzianych zakupów. Spekulacyjny,tworzy on popyt spekulacyjny,w sytuacji oczekiwanego wzrostu zysków pojawia się większa skłonność do posiadania pieniądza. Perspektywa wzrostu oczekiwanej stopy procentowej,bardzo mocno podwyższa popyt spekulacyjny,należy zaznaczyć,że jeśli następuje tendencja spadkowa stopy procentowej,to wzrasta oczekiwanie producentów na przyszły jej wzrost,a to z kolei skłania do utrzymywania dużych zasobów gotówkowych. Gdy stopa procentowa osiąga najwyższy poziom to jest wielkość popytu na pieniądz wynikająca z motywu spekulacyjnego wynosi 0, przedmioty rynkowe lokują całość pieniądza na rachunkach lub tez zmieniajaca swój popyt na procentowe papiery wartościowe. Żywej gotówki otrzymuja tylko tyle,aby utrzymać biezaca płynność i zaspokoić potrzeby bieżace,z kolei, gdy stopa procentowa osiaga najniższy poziom wielkość lokat maleje.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Zaliczka ciąg dalszy

Najlepiej nie korzystać z tego rodzaju pomocy finansowej jednak jeżeli nie ma innego wyjścia to lepiej starać się nie robić tego częściej niż raz w miesiącu. Pomniejszona wypłata skłania do sięgnięcia...

czytaj więcej

Faktura

Fakturą nazywa się dokument, który dowodzi, iż dokona została pewnego rodzaju transakcja. Jest to zatem pewnego rodzaju rachunek oraz dokument sprzedaży. W nim zawarte są wszelkie szczegółowe dane dot...

czytaj więcej

Ciecia w przedsiębiorstwach

Jeszcze na początku pojawienia się kryzysu ekonomicznego w naszym kraju wszystkie przedsiębiorstwa działały bez najmniejszych problemów. Można było pokusić się nawet o stwierdzenie, że prosperowały on...

czytaj więcej

Kredyt przez telefon

Kredyty przez telefon stały się furorą w ostatnich latach. Dlaczego? Przede wszystkim przeważyła łatwość i szybkość otrzymania takiego kredytu. Nie są one zbyt duże i mają dotyczyć raczej sytuacji nag...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy