Cool Web

Odrębność ekonomiczna

Inne strony warte obejrzenia: Doskonałe sorbenty do pochłaniania oleju. www.aomb.pl

Odrębność ekonomicznaOdrębność ekonomiczna wiąże się z wydzieleniem przedsiębiorstwu części mienia ogólnonarodowego w postaci środków produkcji, którymi dysponuje samodzielnie w celu wykonywania swych zadań gospodarczych i społecznych. Przedsiębiorstwo sprzedaje swe wyroby lub usługi i otrzymanymi z tego tytułu środkami pieniężnymi pokrywa swe wydatki. Ta samowystarczalność finansowa jest . istotą odrębności ekonomicznej. Konsekwencją wyodrębnienia ekonomicznego jest posiadanie przez przedsiębiorstwo własnego konta w banku, na które przekazywane są środki pieniężne należne temu przedsiębiorstwu i z którego czerpie środki płacąc swym kontrahentom. Przedsiębiorstwa prowadzą działalność opierając się na zasadach, które wynikają z ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, stanowiącej, że przedsiębiorstwo jest samodzielną, samorządną i samofinansującą się jednostką gospodarczą. Przy czym samodzielność oznacza, że organy przedsiębiorstwa państwowego decydują w sposób niezależny o wszystkich sprawach przedsiębiorstwa oraz organizują jego działalność. Organami przedsiębiorstwa państwowego są: pracownicy lub ich delegaci rada pracownicza i dyrektor. Samorządność przedsiębiorstwa państwowego wyraża się w tym, że jego załoga uczestniczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz stanowi o jego istotnych sprawach. Najważniejszym organem samorządu załogi przedsiębiorstwa jest ogólne zebranie pracowników lub- w większych przedsiębiorstwach- zebranie delegatów załogi. Organy samorządu przedsiębiorstwa wykonują swe zadania niezależnie od administracji, organizacji społecznych oraz organizacji zawodowych i politycznych. Samofinansowanie oznacza, że przedsiębiorstwo posiadające odrębność ekonomiczną pokrywa bieżące wydatki związane ze zużyciem środków produkcji oraz z wynagrodzeniem pracowników z uzyskanych przychodów ze sprzedaży swoich wyrobów lub usług. Z tych przychodów przedsiębiorstwo pokrywa również swe zobowiązania wobec budżetu państwa (np. podatki) lub innych osób prawnych. Istotą samofinansowania jest to, że po opłaceniu swoich zobowiązań przedsiębiorstwu pozostaje nadwyżka środków finansowych, którą może ono przeznaczyć na swój rozwój ( zakup nowych środków pracy lub zwiększenie zapasów surowców i materiałów) lub na dodatkowe wynagrodzenie załogi.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:znneEgnoKKxf, 2016-10-26 07:38
Now I feel stpudi. That's cleared it up for me http://wceghhtdb.com [url=http://vbdzuk.com]vbdzuk[/url] [link=http://kwsyzq.com]kwsyzq[/link]


BgnuA3xkH9, 2016-10-22 02:08
What an awesome way to explain this-now I know eventyhirg! http://lzuttc.com [url=http://fkffjadw.com]fkffjadw[/url] [link=http://xalzqevts.com]xalzqevts[/link]


aoUmcr2L, 2016-10-21 19:43
You're on top of the game. Thanks for <a href="http://umjolhltkzx.com">shinarg.</a>


SSavMFJrJr, 2016-10-20 18:38
How neat! Is it really this silepm? You make it look easy.


InI2CzWMu, 2014-09-13 16:45
Times are chnnigag for the better if I can get this online! http://jaunrosyd.com [url=http://aiqsst.com]aiqsst[/url] [link=http://jibzpzhwbbh.com]jibzpzhwbbh[/link]


uyXHSCOu, 2014-09-12 01:20
IMHO you\'ve got the right anresw! http://idopvgxrxp.com [url=http://gjfikysirg.com]gjfikysirg[/url] [link=http://bmzmlbho.com]bmzmlbho[/link]


POBD4R2UYBb, 2014-09-11 23:26
Always a good job right here. Keep rolling on <a href=\"http://zlzstzd.com\">thurgoh.</a>


p83ZkcHal2sd, 2014-09-11 11:31
Yo, good <a href=\"http://tgcpeqj.com\">loiokn</a> out! Gonna make it work now.


gF8yggZ9raUs, 2014-09-09 10:41
They should made an epic movie basnigďťż on these videos on youtube. Plot: The whole world sucks, stinks like shit due to crisis, poverty and violence etc. Meanwhile in Jamaica Captain Crazy leads positive, higher livity.


1   

Warto również przeczytać

Karty kredytowe wycofywane

Dzisiaj już co drugi bank przymierza się do wycofywania z użytku kart kredytowych. Jest to związane z nie najlepszą sytuacja w zakresie spłacania zadłużenia wynikłego z wykorzystywania przez Polaków k...

czytaj więcej

Kapitał własny

Kapitałem własnym nazywamy wszelkie pieniądze, czy też majątek, który został włożony na konto rozwoju przedsiębiorstwa, którego jesteśmy właścicielami lub założycielami. Jest to specyficzny rodzaj fin...

czytaj więcej

Wierzyciel

Wierzyciel – słowo z łaciny – creditor – określa osobę, która wykonuje świadczenia wobec zadłużonej osoby, nazywanej dłużnikiem. Z osobą tą łączy go stosunek zobowiązaniowy. Należy j...

czytaj więcej

Promocje banków

Banki dosyć często dają okazję dla nowych klientów, aby dać im możliwość dostania o wiele lepszej oferty, niż to było w innym banku, po to, aby mieć nowych klientów. W zależności od banku, możemy spot...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy