Cool Web

1 Obligacje

Inne strony warte obejrzenia:

1	ObligacjeObligacje są papierami wartościowymi, które są emitowane w tak zwanej serii, czyli w reprezentującej prawa majątku, które są podzielone na wydzieloną liczbę jednostek, które są równe. Obligacja posiada własnego emitenta, który ma za zadanie stwierdzić, że jest dłużnikiem właściciela tej obligacji oraz że zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich, określonych wcześniej świadczeń o charakterze pieniężnym lub też niepieniężnym. Możemy wyróżnić obligacje przedsiębiorstw, które są instrumentami o charakterze dłużnym. Takie obligacje mają formalnie zatwierdzony dowolny okres zapadalności. Zazwyczaj jest to charakter długo lub też średnioterminowy. Takie obligacje, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstw mogą być skierowane do wszystkich w obrotach prywatnych lub też publicznych. Kolejnym rodzajem obligacji jest obligacja przychodowa. W tym przypadku przyznawane jest obligatariuszowi prawo, które zezwala mu na zaspokajanie własnych roszczeń z tytułu pierwszeństwa przed wszystkimi innymi wierzycielami. To prawo można zaspokoić poprzez emisję pochodzącą z przychodów lub też z majątki przedsięwzięć sfinansowanych ze środków, które są uzyskane z obligacji. Innym rodzaje obligacji są obligacje zmienne, które łączą prawo obligatariusza do zmiany posiadanej przez siebie obligacji na bardzo korzystne akcje spółki. Ta zamiana odbywa się na wcześniej, ściśle określonych warunkach. Obligacje zmienne najczęściej posiadają stałe oprocentowanie. Kolejną opcją rodzajową obligacje jest obligacja z tak zwanym warrantem. Jest to instrument z zakresu finansowych, który łączy w sobie obligacje, które posiadają stałe procentowanie oraz opcję nabycia danej akcji po określonej cenie w określonym czasie. Taka obligacja z warrantem jest formą sprzedaży w trybie wiązanym, dlatego jest to trochę inny rodzaj obligacje niż te w trybie niewiązanym. W chwili realizacji takiego warrantu obligacje nie znika i wciąż istnieje, ponieważ obligacja i warrant są niezależnymi instrumentami finansowymi. Ostatnim rodzaje obligacji jest obligacja o podwyższonej stopie zwrotu oraz obligacje śmieciowe. Są to obligacje , które nie są zabezpieczone do ponadprzeciętnej stopy zwrotu, którą rekompensuje się inwestorom w przypadku wysokiego ryzyka obligacji. Obligacje sa dość bezpiecznym instrumentem finansowym, dlatego z pewnością warto się z nim bliżej zapoznać. Nie da się ukryć, że najpopularniejszymi w Polsce obligacjami są obligacje skarbu państwa. Niestety nie jestem w stanie określić dokładnie, czy jest to w tej chwili wystarczająco opłacalne, byśmy mogli je zakupywać licząc na to, ze się poważnie wzbogacimy. Na rynku akcji wiadome jest to, że nic nie wiadomo. Sytuacja jest w stanie drastycznie zmienić się z dnia na dzień. Jednego dnia jesteśmy bankrutami, następnego już bogaczami. Po prostu trzeba wyczuć odpowiedni moment, który pozwoli nam zainwestować i móc ulokować pieniądze w bezpieczny sposób. Jeśli ktoś szuka bezpiecznej kasy to niech nie wchodzi na giełdę.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Prowadzenie własnej działalności

Ludzie różnią się od siebie charakterami, temperamentem, usposobieniem i tak dalej. Każdy jest inny więc zrozumiałe jest ze każdy powinien szukac swojej własnej drogi zawodowej. Nie każdy nadaje się n...

czytaj więcej

Wierzyciel

Wierzyciel – słowo z łaciny – creditor – określa osobę, która wykonuje świadczenia wobec zadłużonej osoby, nazywanej dłużnikiem. Z osobą tą łączy go stosunek zobowiązaniowy. Należy j...

czytaj więcej

Ochrona konsumenta

Podpisując Traktaty Rzymskie, żaden z sygnatariuszy nie mógł przewidzieć faktu, że integracja pójdzie aż tak daleko, że będą potrzebne regulacje prawne dotyczące kwestii ochrony konsumenta i zdrowia p...

czytaj więcej

Inwestycje unijne

W tej chwili w Polsce jest najlepszy czas na wykorzystywanie pieniędzy unijnych na wszelkiego rodzaju inwestycje. Włodarze miast i miasteczek starają się o pozyskanie środków na różnego rodzaju inwest...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy