Cool Web

Obligacje

Inne strony warte obejrzenia: zenbox http://www.kolkoikrzyzyk.com.pl/urodziny.html skupzlota365.pl

ObligacjeObligacja jest dokumentem,na którym dostawca(emitent)zobowiązuje się do zwrotu nabywcy określonej na nim sumy pieniężnej w ustalonym terminie oraz do płacenia za ten okres odsetek,liczonej w stosunku do tej sumy. Niekiedy dokument ten może zawierać zobowiązanie emitenta do pewnych dodatkowych świadczeń na rzecz nabywcy. Dla emitenta obligacje są wygodnym sposobem na zaciąganie pożyczki. Jest to pożyczka na okres dłuższy niż jeden rok,papiery wartościowe na okres krótszy nazywamy bonami lokacyjnymi,na przykład bony skarbowe,czy bony bankowe. Zbywając je wielu subskrybentom,inaczej nabywcom,emitent może uzyskać tak duże sumy jakich banki nie chcą pożyczać. Ważne też jest to ,że sumy te stanowią kredyt uzyskany często na okres dłuższy,aniżeli udzielają go banki. Dla obligatariusza,nabywcy,obligacje są stosunkowo bezpieczną forma lokaty pieniędzy. W porównaniu z lokatami bankowymi zapewniaja wyższe oprocentowanie. Natomiast w porównaniu z akcjami,ich przewaga polega na tym,ze zapewniaja co prawda niższy,ale za to gwarantowany,wypłacany w pierwszej kolejności,przed dywidenda, dochód. Daja tez pewność zwrotu pieniędzy wyłożonych na zakup obligacji,czego nie daje zakup akcji. Emitent obligacji odpowiada całym majatkiem,za zobowiązania z niej wynikające. Zobowiązania te mogą też być dodatkowym zabezpieczone gwarancjami udzielonymi przez skarb państwa,banki lub instytucje ubezpieczeniowe. To wszystko stwarza stosunkowo dużą pewność,że pieniądze wyłożone przez obligatariuszy nie zostaną przez nich stracone.środków pochodzących z emisji obligacji nie można przeznaczyć na żadne inne cele,niż to zapowiedziano w treści tego dokumentu. Tak określony wymóg ma na celu zabezpieczenie nabywców obligacji. Użycie tych środków zgodnie z określonym w obligacji przeznaczeniem,tworzy większe prawdopodobieństwo wygospodarowania przez emitenta w przyszłości odpowiednich zasobów na realizację zobowiązań wynikających z emisji. Z punktu widzenia podmiotu emisji,obligacje dzieli się na państwowe,samorządowe,inaczej komunalne oraz bankowe,a także obligacje podmiotów prowadzacych działalność gospodarcza i na końcu obligacje fundacji i organizacji społecznych.obligacje mogą nabywać osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej praz osoby fizyczne także.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:OUoWWozMWu, 2016-05-12 16:09
The genius store caedll, they're running out of you.


1   

Warto również przeczytać

Małe osiedlowe sklepy

Osiedlowe sklepiki są bardzo często dyskryminowane przez duże molochy supermarketów. Nie zawsze jednak taka sytuacja ma miejsce i oczywiście nie wszędzie. Jak się okazuje osiedlowe sklepiki najczęście...

czytaj więcej

Akcjonariat pracowniczy

Akcjonariat pracowniczy jest formą prywatyzacji występującą w Polsce od roku 1989. Ten typ prywatyzacji polega na podziale akcji - udziałów prywatyzowanego przedsiębiorstwa wśród jego pracowników. Wyr...

czytaj więcej

Ekonomia w firmie

Każdy menadżer czy też kierownik firmy stara się za wszelką cenę minimalizować koszty funkcjonowania firmy. Na koszty te składają się nie tylko i wyłącznie koszty stale, czyli wszelkiego rodzaju opłat...

czytaj więcej

Rola badań ankietowych

Dzięki badaniom ankietowym można ustalić, jaką opinię ludzie wyrażają na temat danego zjawiska, czy produktu. W celu tego rodzaju badania wykorzystuje się przede wszystkim kwestionariusz ankietowy, gd...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy

internetowy kantor wymiany walut