Cool Web

O wekslach

Inne strony warte obejrzenia: Dyspensery etykiet - co to takiego?

O wekslachWeksel jest dokumentem stanowiącym zobowiązanie do obowiązkowego, bezwarunkowego uiszczenia zapłaty przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną określonej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie i miejscu. Dokument ten musi być sporządzony w formie przewidzianej przez prawo. Rozróżnia się dwa rodzaje weksli: weksel własny,zwany też sola wekslem, w którym dostawca zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy na rzecz innej osoby,czyli remitenta oraz weksel ciągniony, zwany też trata lub wekslem trasowanym, w którym wystawca- trasant, zlecz innej osobie- trasatowi, zapłacenia określonej sumy na rzecz własna lub osoby trzeciej- remitenta: trasat staje się zobowiązany do zapłaty sumy wekslowej dopiero po jej zaakceptowaniu, co następuje po złozeniu podpisu na wekslu. Reguła przyjęta przez prawo jest możliwość obiegu weksla. Wyjatek w tym względzie może wynikać tylko z wyrażnego polecenia dostawcy, wyrażonego poleceniem- nie na zlecenie. W przypadku braku takiego polecenia weksel może przechodzić z rąk do rąk,czyli ze może być wykorzystywany przez aktualnego posiadacza, do uregulowania zobowiązania wobec innych kontrahentów lub może być odstąpiony innej osobie za gotówkę- tą druga operację nazywa się dyskontem. W obydwu przypadkach następuje przeniesienie praw wynikające z posiadania weksla, zwane indosem. Jest to podstawowa, aczkolwiek nie jedyna forma przeniesienia praw z weksla. Dopuszczalne jest także nabycie tych praw- w sytuacjach określonych w prawie cywilnym- przez przelew oraz dziedziczenie. Indosatariusz staje się właścicielem weksla po jego wręczeniu przez indosanta, pod warunkiem możliwości wykazania swego prawa nieprzerwanym ciągiem indosów. Warunek ten należy rozumieć sytuację kiedy pierwszym indosantem jest remitent, a każdym kolejnym indosantem jest każdy poprzedni indosariusz. Każdy kolejny indosant odpowiada za przyjecie i za zapłate weksla o ile nie uczyni przeciwnego zastrzezenia w formie na przykład bez odpowiedzialności. Polecenie takie widniejące na dokumencie wekslowym, zwalnia indosanta od splaty należności zawartej na wekslu. Od odpowiedzialności wobec kolejnych indosatariuszy może się uwolnić zabraniając dalszego indosowania. Ostatni właściciel przedstawia weksel do wykupienia: przy wekslu własnym wystawcy,a przy wekslu ciągnionym trasatowi.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:ZT9rJLJ3, 2016-05-12 16:01
The puarecshs I make are entirely based on these articles.


1   

Warto również przeczytać

Promocja osobista

Promocja osobista polega na zachwalaniu oraz przekazywaniu informacji na temat danego produktu przez osobą powołaną przez przedsiębiorstwa wypuszczające dany produkt bądź usługę. Jest to jeden z ważni...

czytaj więcej

Zalety ekonomii

Ekonomia ma w sobie wiele zalet, to dzięki niej możemy zarobić dużo pieniędzy, bez jakiejkolwiek dodatkowej pracy. Ekonomia zakłada jak największe zyski, jak najmniejszymi stratami. Dzięki wykorzystan...

czytaj więcej

Dobra produkcyjne

Dobra produkcyjne pośrednio zaspokajają potrzeby człowieka, gdyż służą do wytwarzania nowych dóbr gospodarczych. Są to na przykład maszyny i urządzenia produkcyjne (tokarki, piece stalownicze, krosna,...

czytaj więcej

Fundusze socjalne

Fundusz socjalny to stworzony przez pracodawcę rodzaj zabezpieczenia finansowego dla pracowników. Ze środków funduszu socjalnego można starać się o dofinansowanie wyjazdów dla dziecka, na przykład dof...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy