Cool Web

Nowe wymagania wobec menedżerów

Inne strony warte obejrzenia: Oferty pracy Częstochowa

Nowe wymagania wobec menedżerówProblem wypalenia zawodowego dotknął dzisiaj przede wszystkim tych pracowników, którzy niestety musieli zacząć znacznie ciężej pracować, by móc pokazać na co ich stać. W zależności od posiadanego stanowiska i kompetencji można zauważyć stopniowe nasilanie się tego właśnie niezwykle niepokojącego zjawiska ekonomicznego i społecznego. Od menadżerów wymaga się teraz zupełnie innych kwalifikacji niż jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj musza oni być w pełni samodzielni w podejmowaniu decyzji, niezwykle elastyczni w rozwiązywaniu problemów i muszą potrafić doskonale współpracować z ludźmi. Dzisiaj nie wystarczy posiadać tylko i wyłącznie doświadczenie i wiadomości teoretyczne, trzeba również potrafić je zastosować w najmniej oczekiwanych i spodziewanych sytuacjach. W dobie kryzysu niezwykle ważne są przede wszystkim umiejętności delegowania obowiązków, rozdzielania pracy, utrzymywania odpowiednich stosunków z pracownikami oraz pomiędzy nimi, wykorzystywanie swoich zdolności interpersonalnych do zjednywania sobie kontrahentów, jak również niezwykle elastyczny czas pracy i brak zobowiązań osobistych. Niestety jak podkreślają ekonomiści wypalenie emocjonalne i zawodowe to nie tylko problem samych pracowników, ale i również firm. Taki stan ma bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Kryzys ekonomiczny cały czas zbiera swoje żniwo. Nikt dzisiaj nie może być już spokojny o własne stanowisko i posadę. Niestety, taka sytuacja tyczy się również i kadry zarządzającej, czyli menadżerów i kierowników przedsiębiorstw. Zarówno zarządy spółek, jak i również prywatni przedsiębiorcy rozliczają dzisiaj własnych menedżerów z tego jak zarządzali przedsiębiorstwem w czasie kryzysu i jakie decyzje podejmowali. Oczywiście ci najbardziej nieefektywni zostają jak najszybciej usunięci ze stanowiska, a na ich miejsce powołuje się kolejnych. Kryzys był doskonałym sprawdzianem nie tylko wiedzy teoretycznej posiadanej przez osoby na kierowniczych stanowiskach, ale i również sprawdzianem ich umiejętności i doświadczenia branżowego. Bardzo wiele firm i przedsiębiorstw niestety upadło i zbankrutowało, ponieważ ich kierownicy nie byli w stanie podjąć trafnych decyzji, co do dalszego postępowania i rozwoju przedsiębiorstwa. W dobie kryzysu wszystkie firmy poszukują u swoich menedżerów określonych umiejętności zawodowych. Najczęściej na fakt, czy dana osoba utraci swoje stanowisko ma wpływ płynność finansowa, zadłużenie firmy oraz wiele innych finansowych i poza finansowych czynników ekonomicznych. Jeśli efektywność spada, a konkurencja radzi sobie lepiej od nas to coś w tym kierunku trzeba przecież robić.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Klasyczny marketing

Głównym celem marketingu jest jak największa ilość sprzedaży danego produktu. W związku z tym marketing wykorzystuje różne dziedziny nauki, aby produkt dotarł do odbiorcy. W tym celu stosuje się oparc...

czytaj więcej

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółkš, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe. Zawišzuje się jš na podstawie umowy zawartej przez wspólników na piœmie i –podobnie jak spółka cywilna- nie wym...

czytaj więcej

Źródła bogactwa

Podstawowym źródłem bogactwa narodów jest praca- i tylko to, co dany naród wypracuje, może się stać przedmiotem konsumpcji. Rozmiary bogactwa kraju zależą od dwu podstawowych czynników- ilości pracy w...

czytaj więcej

Banki

Według definicji zawartej w prawie bankowym bank jest osobą prawną, która została utworzona zgodnie z przepisami ustaw, by wykonywać czynności bankowe obciążające ryzykiem środki pieniężne powierzone ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy