Cool Web

Niestabilnośc ekonomiczna.

Inne strony warte obejrzenia: www.kasyfiskalne2018.pl/nowe-kasy-fiskalne/ile-beda-kosztowac-nowe-kasy-fiskalne/

Niestabilnośc ekonomiczna.Dochody budżetowe państwa są bardzo różnorodne. Podstawowym źródłem dochodów budżetowych jest dochód narodowy. Uzupełniające znaczenie mają wpływy z majątku narodowego. Same dochody budżetowe pobierane są w róznych formach ,które zmieniaja się. Są one regulowane przez prawo. Z punktu widzenia form pobierania dochodów można podzielić je na bezzwrotne na przykład podatki ,opłaty, cła czy konfiskaty mienia,albo dochody zwrotne, obligacje skarbowe czy lokaty budżetowe, odpłatne na przykład opłaty skarbowe od czynności administracyjnych,opłaty sądowe,albo nieodpłatne , na przykład podatki, kary grzywny, przymusowe,czyli podatki,opłaty cła, i dobrowolne na przykład pożyczki czy darowizny. Te podziały służa utrzymaniu porządku w budżecie państwowym. We współczesnych państwach, głównym źródłem podstawowym dochodu są przede wszystkim wpływy z podatków. Inne formy dochodów budżetowych mają znacznie mniejsze znaczenie. Również i w Polsce podatki mają najbardziej istotne znaczenie w strukturze dochodów państwa. Podatek będący najważniejszą formą dochodów budżetowych można określić jako publiczno prawne,nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świedczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, wynikającego z ustawy podatkowej. Zasadnicza funkcja podatku jest funkcja fiskalna,czyli dostarczenie budżetowi takich dochodów , by państwo lub samorząd terytorialny miały środki na sfinansowanie potrzeb wspólnych. Niekiedy podatek może również pełnić funkcję niefiskalną , czyli służyć osiąganiu określonych celów gospodarczych,społecznych czy politycznych. Funkcje niefiskalne realizuje się przyznając niektórym podatnikom,którzy maja obowiązek podatkowy,zwolnienia i ulgi podatkowe. Ogół podatków pobieranych w danym państwie powinien tworzyć całość ,spójną pod względem prawnym i ekonomicznym nazywaną systemem podatkowym danego kraju. Systemy podatkowe tworzone są pod wpływem założeń polityczno ustrojowych danego państwa oraz panujących w nim pogladów. Najwięcej problemów z podatkami obywatele mają podczas corocznego rozliczania się z fiskusem, czyli tak zwane roczne rozliczenie podatkowe. Samorząd terytorialny oraz państwo wymaga od każdego obywatela bezwzględnego powiadomienia o każdych uzyskanych dochodach.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Kanalizacja miejska

Wszystkie miasta są zmuszone do tego by posiadały sprawną kanalizację. Jest to bardzo ważny element infrastruktury miejskiej. Przecież żaden mieszczuch nie wyobraża sobie życia bez niej. Dlatego też w...

czytaj więcej

Podstawowe akty prawne

Pierwotnym źródłem prawa (primary law) we Wspólnotach Europejskich są ich traktaty założycielskie (Traktat Paryski z 18 kwietnia 1957r. powołujący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz tzw. Traktaty...

czytaj więcej

Dobra substytucyjne i komplementarne

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z potężnym natłokiem, wręcz wysypem różnego rodzaju towarów, które przytłaczają zewsząd konsumentów. Niekiedy mamy wręcz dosyć tego, jak mocno reklamuje się ni...

czytaj więcej

Unia ekonomiczna i monetarna

Europejski system Walutowy. Traktat Rzymski EWG nie zawierał bezpośrednich postanowień o unii walutowej krajów członkowskich, lecz jedynie w sposób ramowy sformułował zagadnienie walutowe, jako część ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy