Cool Web

Niedostatki rynku i rola państwa

Inne strony warte obejrzenia:

Niedostatki rynku i rola państwaPrzeprowadzona dotąd analiza sugeruje,że oparty na działaniu praw popytu i podazy konkurencyjny system rynkowy jest mechanizmem, który w sposób doskonały umożliwia wydajną alokację zasobów ekonomicznych. Kieruje je do produkcji tych dóbr i usług,które są najbardziej pożądane przez społeczeństwo. Skłania ponadto do stosowania najbardziej wydajnych technik organizujących produkcję oraz stymuluje postęp technologiczny. Umożliwia w ten sposób uzyskiwanie z dostępnych zasobów maksymalnej ilości dóbr,które służą do materialnego bytu przynajmniej części społeczeństwa, bez uszczerbku dla kogokolwiek. W tej sytuacji jedyna funkca , jaką państwo powinno pełnić w gospodarce,jest ochrona i podtrzymywanie funkcjonowania systemu rynkowego. Mechanizm rynkowy nie jest jednak tak doskonały,jakby to wynikało z jego tutejszego przedstawienia. Ma wiele niedostatków lub braków,które uzasadniaja interwencje państwa w sprawy gospodarcze, a do najważniejszych zalicza się nierówny podzial dochodu,nieskutecznośc konkurencji,niepełne wykorzystanie zasobów, nieuwzględnianie kosztów i korzyści zewnętrznych, niedoskonałość w produkcji dóbr publicznych. Podział zasobów i dóbr dokonywany przez mechanizm rynkowy, może być wydajny, to znaczy pozwala maksymalizować produkcję, jednocześnie jednak może być nierówny. System rynkowy przysparza dużych dochodów tym, którzy przez odziedziczone zdolności oraz edukację i nabyte umiejętności otrzymują wysokie wynagrodzenie. Również ci, którzy przez ciężką pracę lub dziedziczenie zgromadzili znaczne zasoby kapitałowe i ziemskie, otrzymuja duze dochody z tytułu ich własności. Inni natomiast mają mniejsze zdolności i otrzymali niższe wykształcenie lub przygotowanie zawodowe. Zwykle nie nagromadzili oni oraz nie odziedziczyli zasobów kapitałowych lub ziemskich. Ich dochody są znacznie mniejsze. Podobnie starcy, ludzie chorzy, niedołężni lub samotne kobiety z dziećmi otrzymują niskie dochody. Tak więc system rynkowy ustanawia znaczną nierówność w podziale dochodów i tym samym w dystrybucji dóbr pomiędzy członków społeczeństwa.jeśli podział dochodów nie odpowiada społecznym kryterium równości, to państwo które reprezentuje całe społeczeństwo,może dokonać redystrybucji tych dochodów i doprowadzić do bardziej równomiernego ich podziału.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:XcFKrZ285, 2016-05-13 20:37
Oh my goodness, Elie Tahari's roof deck is AMZ!!AZZINNGZ!!!!!Z!! Could you die??! I would LOVE to live there, can you imagine the parties that you could throw up there?! :) WOW!! Thanks for sharing lovely lady! http://egxvix.com [url=http://akpoxd.com]akpoxd[/url] [link=http://fycajyvkh.com]fycajyvkh[/link]


D920nwcl, 2016-05-12 16:30
The answer of an expetr. Good to hear from you.


1   

Warto również przeczytać

Interwencjonizm państwowy

Interwencja państwowa to aktywne uczestnictwo państwa w życiu gospodarczym,dzieki takim instytucjom jak sejm,senat,Rada Ministrów,prezydent,NIK,NBP oraz rada polityki pieniężnej. Najcześciej stosowane...

czytaj więcej

Bezrobocie cz. 2

Przyczyn bezrobocia jest bardzo wiele i potrzeba czasu, aby je wszystkie dokładnie omówić i przeanalizować. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gospodarka państwa, a w zasadzie jej nieudolność....

czytaj więcej

Zalety ekonomii

Ekonomia ma w sobie wiele zalet, to dzięki niej możemy zarobić dużo pieniędzy, bez jakiejkolwiek dodatkowej pracy. Ekonomia zakłada jak największe zyski, jak najmniejszymi stratami. Dzięki wykorzystan...

czytaj więcej

Czym jest prywatyzacja

Prywatyzacja jest jednym z tych pojęć, które w najwyższym stopniu elektryzują polityków, ekonomistów i opinię publiczną. Kwestia przejęcia państwowych spółek przez prywatnych przedsiębiorców, a konkre...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy