Cool Web

Niedostatki rynku i rola państwa

Inne strony warte obejrzenia: https://jacekkur.pl/wiedza/moj-blog-jacek-kur/

Niedostatki rynku i rola państwaPrzeprowadzona dotąd analiza sugeruje,że oparty na działaniu praw popytu i podazy konkurencyjny system rynkowy jest mechanizmem, który w sposób doskonały umożliwia wydajną alokację zasobów ekonomicznych. Kieruje je do produkcji tych dóbr i usług,które są najbardziej pożądane przez społeczeństwo. Skłania ponadto do stosowania najbardziej wydajnych technik organizujących produkcję oraz stymuluje postęp technologiczny. Umożliwia w ten sposób uzyskiwanie z dostępnych zasobów maksymalnej ilości dóbr,które służą do materialnego bytu przynajmniej części społeczeństwa, bez uszczerbku dla kogokolwiek. W tej sytuacji jedyna funkcja , jaką państwo powinno pełnić w gospodarce,jest ochrona i podtrzymywanie funkcjonowania systemu rynkowego. Mechanizm rynkowy nie jest jednak tak doskonały,jakby to wynikało z jego tutejszego przedstawienia. Ma wiele niedostatków lub braków,które uzasadniaja interwencje państwa w sprawy gospodarcze, a do najważniejszych zalicza się nierówny podzial dochodu,nieskutecznośc konkurencji,niepełne wykorzystanie zasobów, nieuwzględnianie kosztów i korzyści zewnętrznych, niedoskonałość w produkcji dóbr publicznych. Podział zasobów i dóbr dokonywany przez mechanizm rynkowy, może być wydajny, to znaczy pozwala maksymalizować produkcję, jednocześnie jednak może być nierówny. System rynkowy przysparza dużych dochodów tym, którzy przez odziedziczone zdolności oraz edukację i nabyte umiejętności otrzymują wysokie wynagrodzenie. Również ci, którzy przez ciężką pracę lub dziedziczenie zgromadzili znaczne zasoby kapitałowe i ziemskie, otrzymuja duze dochody z tytułu ich własności. Inni natomiast mają mniejsze zdolności i otrzymali niższe wykształcenie lub przygotowanie zawodowe. Zwykle nie nagromadzili oni oraz nie odziedziczyli zasobów kapitałowych lub ziemskich. Ich dochody są znacznie mniejsze. Podobnie starcy, ludzie chorzy, niedołężni lub samotne kobiety z dziećmi otrzymują niskie dochody. Tak więc system rynkowy ustanawia znaczną nierówność w podziale dochodów i tym samym w dystrybucji dóbr pomiędzy członków społeczeństwa.jeśli podział dochodów nie odpowiada społecznym kryterium równości, to państwo które reprezentuje całe społeczeństwo,może dokonać redystrybucji tych dochodów i doprowadzić do bardziej równomiernego ich podziału.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Poziom stawek podatku TVA

Ryzyko konkurencji niezgodnej z rzetelnymi zasadami handlowymi spowodowało konieczności zbliżenia poziomu stóp podatkowych w poszczególnych państw członkowskich, zwłaszcza w odniesieniu do podatku poś...

czytaj więcej

Jak dobrze rozłożyć swoje wydatki

Podczas oszczędzania, mamy bardzo mało szans na zarobienie jeżeli źle rozkładamy nasze wydatki i nie wiemy po prostu co kupować a co nie. najważniejsze jest to, aby nie kupować czego popadnie, musimy ...

czytaj więcej

Dużo nie znaczy tanio

Wiele super i hipermarketów stosuje bardzo często pewnego rodzaju dywersję. A mianowicie oferuje duże opakowania na przykład proszków do prania, herbat, kawy czy też innego rodzaju artykułów po bardzo...

czytaj więcej

Broker

Broker to osoba lub podmiot prawny, który działa na cudzy rachunek. Jej przeciwieństwem jest dealer, którego działania są prowadzone na zasadzie działania na własny rachunek. Broker jest osobą, która ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy