Cool Web

Nauka o gospodarce socjalistycznej

Inne strony warte obejrzenia: tanie akumulatory kraków

Nauka o gospodarce socjalistycznejRozwój ekonomicznej teorii socjalizmu w okresie międzywojennym dokonuje się przede wszystkim w ZSRR. Zachodzące tam procesy budowy gospodarki socjalistycznej tworzą swoiste laboratorium twórczych poszukiwań teoretycznych. W latach dwudziestych, dzięki bezpośredniej inspiracji i wpływowi Lenina, istnieje odpowiedni klimat dla swobodnych i twórczych badań naukowych. Nie oznacza to oczywiście, aby rozwój młodej teorii przebiegał bez żadnych trudności. Podstawową z nich było przyjęcie i podtrzymywanie założenia o przeciwstawności socjalizmu i gospodarki towarowej, o sprzeczności planu i rynku we wszystkich postaciach. Produkcję towarową traktowano, więc jako zło konieczne okresu przejściowego, które miało stopniowo zanikać w miarę rozwoju gospodarki socjalistycznej. Miejsce stosunków towarowo- pieniężnych miał wówczas zająć naturalno- rozdzielczy system gospodarowania, w którym wszystkie elementy procesów reprodukcji, aż do najdrobniejszych szczegółów, określane byłyby przez zadania planu. W latach dwudziestych w nauce ekonomicznej ZSRR nie używano nazwy- ekonomia polityczna socjalizmu. Zgodnie z wcześniej sformułowanymi przez niemieckich marksistów poglądami uważano, że polityczna zanika wraz z likwidacją kapitalizmu. W drugiej połowie lat dwudziestych powoli zaczyna się formować pogląd, że także w gospodarce socjalistycznej może istnieć nauka ekonomii politycznej. Początkowo używa się nazwy ekonomia okresu przejściowego ( od kapitalizmu do socjalizmu). U niektórych ekonomistów przewija się nadal myśl, że istnienie ekonomii jest powiązane z występowaniem gospodarki towarowej i prawa wartości, które istnieją, ponieważ w okresie przejściowym występuje układ czy sektor drobnotowarowy, a także sektor kapitalistyczny. Niewiadome są jednak losy nauki ekonomii w przyszłej gospodarce socjalistycznej, w której to przejściowe układy zanikną. W sposób wyraźny pojęcie ekonomia polityczna socjalizmu formułuje się w 1931 r. i od tego czasu pojęcie ekonomii politycznej socjalizmu zostaje oficjalnie uznane w nauce radzieckiej, chociaż przez długie lata nie zostaje wyjaśniony problem losów produkcji towarowej w socjalizmie ani roli i miejsca prawa wartości. Ponieważ mimo wszelkich zastrzeżeń teoretycznych, rozwijały się stosunki towarowo- pieniężne, powstała konieczność bliższego przebadania prawidłowości i ich kształtowania się. Opierając się na wskazaniach Lenina, problemami tymi zajęła się liczna grupa ekonomistów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Bezrobocie w dół i w górę

Obecnie wielu polityków podkreśla na każdym kroku, że bezrobocie spada w dół. Oczywiście najczęściej ma to miejsce tylko i wyłącznie w trakcie kampanii wyborczej. Rząd musi przyciągnąć w jakiś sposób ...

czytaj więcej

Otwarty Fundusz Emerytalny

Wysokości emerytur to od lat bardzo drażliwy problem całego społeczeństwa. Największe konflikty na tym tle rodzą się z powodu ogromnych dysproporcji między danymi stawkami emerytalnymi. Czy jest więc ...

czytaj więcej

Żyranci przy pożyczkach

Pożyczki często wiążą się z koniecznością załatwienia sobie osoby, która podżyruje nasz kredyt. Taka osoba musi pochodzić z kręgu najbardziej zaufanych nam osób, aby obie strony czuły się pewnie i bez...

czytaj więcej

Oszczędzaj całą rodziną

Oszczędzanie nie może jedynie na nas spadać, dlatego namówmy nasza rodzinę, aby ona również oszczędzała. Jest to bardzo prosty sposób, który pomoże nam w zarobieniu i oszczędzeniu dużej ilości pienięd...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy