Cool Web

Nadrzędne zasady rachunkowości

Inne strony warte obejrzenia: Biuro rachunkowe Poznań eagar.pl księgowość

Nadrzędne zasady rachunkowościDo nadrzędnych zasad rachunkowości należą zasada ciągłości. Czyli raz przyjęte zasady powinny być kontynuowane a jeżeli występuje konieczność ich zmian to można tego dokonać po upływie roku obrachunkowego a więc z rozpoczęciem następnego. Drugą zasadą jest zasada kontynuacji . Zakłada się ,iż jednostka będzie funkcjonowała w przyszłości w niezmniejszonym istotnie zakresie. Trzecia zasada memoriału mówi nam ,że w księgach rachunkowych należy ujac wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty dotyczące danego okresu obrachunkowego niezależnie od terminu ich zapłaty. Zasada współmierności przychodów i rozchodów charakteryzuje się tym , iż do danego okresu sprawozdawczego w księgach rachunkowych należy zaliczyć koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów, których płatności zostały już dokonane. Pozycji tych nie wlicza się do wyniku finansowego. Piata zasada ostrożności ukazuje nam że jeśli wyceniamy poszczególne składniki majątku kierujemy się zasada wyceny według rzeczywistych wartości, jeżeli jest to niemożliwe to zasada nie wyżej niż cena rynkowa. Ostatnia z istotnych zasad to zasada otwierania kont bilansowych. Na podstawie bilansu dla każdego składnika finansowego otwierane jest odrębne konto. Konto przyjmuje nazwę tego składnika dla którego jest otwierane. Zasada podwójnego księgowania charakteryzuje się iż każdą operację gospodarczą księgujemy na dwóch kontach, po dwóch przeciwnych stronach, w kwocie równej zaistniałej operacji. Operacją gospodarcza nazywamy fakty, zdarzenia, zjawiska wywierające wpływ na składniki majatkowe lub kapitałowe, muszą być odpowiednio udokumentowane, wyrazone wartościowo lub ilościowo – wartościowe np. przelew na konto pracowników. Bilans końcowy roku ubiegłego jest bilansem początkowym roku bieżącego. Zamykanie kont bilansowych polega na obliczaniu obrotów konta, ustaleniu salda lub sald końcowych, sporządzeniu zestawienia obrotów i sald kont, ustaleniu sum kontrolnych. Obrót konta to suma wszystkich zapisów po danej stronie konta. Konto posiada dwa obroty (obrót winien i obrót ma). Saldo konta wynika z różnicy między obrotami konta. Saldo przyjmuje nazwę tej strony konta, która wykazuje większy obrót. W celu zamknięcia konta saldo to zapisujemy po stronie przeciwnej. Na zakończenie pozostaje sprawdzenie sum kontrolnych bilansu.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:lSPnA7LGKxRf, 2016-05-12 18:30
Ppl like you get all the brsnai. I just get to say thanks for he answer.


1   

Warto również przeczytać

Broker

Broker to osoba lub podmiot prawny, który działa na cudzy rachunek. Jej przeciwieństwem jest dealer, którego działania są prowadzone na zasadzie działania na własny rachunek. Broker jest osobą, która ...

czytaj więcej

Po co komu marka

Jak się okazuje jedną z najcenniejszych rzeczy, które posiada każde przedsiębiorstwo na świecie jest nic innego, jak tylko marka. Ekonomiści szacują, że przychody z samej marki wynoszą co roku kilkase...

czytaj więcej

Cyngle

\'Cyngle\' są wskaźnikami ujawniającymi, że dane zagrożenie już nastąpiło lub niedługo się wydarzy. Cyngle uruchamiają odpowiednie procedury, podobnie jak cyngiel broni uruchamia pocisk. Identyfikację...

czytaj więcej

Ekonomia domowa

Bardzo popularne są dzisiaj tak zwane domy pasywne. Ich wielką zaleta jest przede wszystkim to, że bardzo łatwo jest je ogrzać i do tego jeszcze nie przepuszczają one bardzo dużych ilości ciepła na ze...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy