Cool Web

Międzynarodowe migracje ludności

Inne strony warte obejrzenia:

Międzynarodowe migracje ludnościPrzyczynami międzynarodowej migracji ludności są w dużej mierze względy ekonomiczne a poza nimi również polityczne, ekologiczne, społeczne i religijne. Wśród przyczyn ekonomicznych można wyróżnić przede wszystkim : międzynarodowe zróżnicowanie poziomów rozwoju gospodarczego i wysokości płac, występowanie różnic w szeroko rozumianych kosztach (np. wydatki na transport, podatki etc.),lepsze możliwości kształcenia i poprawy sytuacji materialnej dzieci, różnice w zapotrzebowaniu na określoną specyfikę zawodu. Do najważniejszych przyczyn poza ekonomicznych należą:ustrój polityczny danego kraju, sytuacja na tle międzynarodowym, konflikty etniczne wewnątrz kraju, konflikty religijne. Pewną rolę mogą tez odgrywać takie czynniki jak : więzi historyczne lub kulturalne, pokrewieństwo językowe, bliskość geograficzna, łatwość przekraczania granic, konflikty polityczne.Z migracją - postrzeganą w wymiarze ekonomicznym - związane są zarówno korzyści jak i wydatki ponoszone przez emigrantów. Koszty to przede wszystkim wydatki na podróż, strata zarobków w okresie przemieszczania się i poszukiwania pracy w nowym kraju, separacja od rodziny, przyjaciół otoczenia; konieczność adaptacji do nowego środowiska; przyswojenie nowych zwyczajów, nauka języka oraz ryzyko związane z poszukiwaniem pracy i domu w nowym kraju. Do korzyści zaliczamy przede wszystkim wyższe zarobki i dochody w porównaniu do otrzymywanych w kraju (ale tylko przez część migrantów), lepsze możliwości kształcenia, poprawa jakości życia. Przepływy zasobów pracy dokonują się w różnych formach. Są nimi przepływy : niewykwalifikowanych pracowników, wykwalifikowanych pracowników, coraz częściej z wykształceniem wyższym (inżynierowie, lekarze etc.), wysoko wykwalifikowanych specjalistów (tzn. drenażu mózgów) forma ta ma miejsce, gdy przy emigracji wchodzą w grę względy ideologiczne lub polityczne. Przedsiebiorstwo jest działalnością w wyniku której powstają dobra lub usługi zasp akające potrzeby. Rozmiar firmy odzwierciedla ilość zainwestowanego kapitału. Odmienność między sposobami prowadzenia firmy polegają na różnicach w formie własności branego pod uwagę kapitału, kontroli sprawowanej nad firmą : odpowiedzialności kontrolujących w stosunku do inwestorów, jeśli są to różne osoby to podziale zysków. Rozróżnia się różne rodzaje przedsiębiorstw.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Wpływ ekonomi na podmioty gospodarcze

W praktycznej działalności gospodarczej zasada racjonalnego działania może być sformułowana w wyrażeniu rzeczowym lub wartościowym. W wyrażeniu rzeczowym zasada ta mówi, że zasada ta mówi, że należy t...

czytaj więcej

Praktyki

Praktyki są dla każdego ucznia tak zwanych zawodówek możliwością nauczenia się zawodu, dostają oni za nie pieniądze, które podczas roku szkolnego wydają się duże, ponieważ pracują i mają szansę dorobi...

czytaj więcej

Po co sklep tradycyjny

Wiele osób zastanawia się dzisiaj po co nam tak na prawdę tradycyjny sklep? W wielu wypadkach zdecydowanie wolimy robić dzisiaj zakupy w sklepach internetowych. Jest to zdecydowanie wygodniejsze dla k...

czytaj więcej

Rejestrowanie działalności

Procedura założenia firmy wymaga załatwienia wielu spraw i czynności administracyjnych oraz sadowych, które zależa od dokonanego wyboru: formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowa...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy