Cool Web

Pojęcie i etapy międzynarodowej integracji ekonomicznej.

Inne strony warte obejrzenia: prowadzenie pełnej księgowości w krakowie

Pojęcie i etapy międzynarodowej integracji ekonomicznej.Integracja ekonomiczna pojecie używane w odniesieni udo międzynarodowych stosunków gospodarczych oznacza stopniową eliminację granic ekonomicznych między niepodległymi państwami wyniku tego procesu gospodarki integrujących państw zaczynają funkcjonować, jako jedna całość. Określenie te może być interpretowanena dwa sposoby dynamiczny i statyczny pierwszym przypadku integrację ekonomiczną traktuje się, jako proces, w ramach, którego granice ekonomiczne między krajami są stopniowo eliminowane, dyskryminacja narodowa zostaje zniesiona, a samodzielne poprzednio jednostki ekonomiczne stapiają się stopniowo w większą całość. W drugim przypadku integrację ekonomiczną traktuje się, jako stan, którym gospodarstwa narodowe nie są już dłużej oddzielane przez granice ekonomiczne, alefunkcjonują razem, jako jedna całość. Ozacz torze proces integracji ekonomicznej przeszedł przez wszystkie etapy i osiągnął swój cel polskiej literaturze zostało przyjęte i zaakceptowane powyższe rozróżnienie pojęcia międzynarodowej integracji ekonomicznej. Przez integrację należy, bowiem rozumieć wytworzenia się, na podstawie wykształconej jednego grupę krajów. Organizm ten-ze względu na wysoki stopień wewnętrznych powiązań ekonomicznych i osiągniętą w wyniku tego wewnętrzną spoistość ekonomiczną-wyodrębnia się w widoczny sposób z całokształtu gospodarki światowej.Miedzynarodowa integracja ekonomiczna nie jest celem samym w sobie, ale służy innym wyższym celom o charakterze ekonomicznym i politycznym.Do celów ekonomicznych należy dobrobyt integrujących się krajów. Do celów politycznych –utrzymanie pokpju, demokracji oraz poszanowanie praw człowieka. Zatem przesłanki integracji ekonomicznej maja głównie charakter społeczno-gospodarczy i polityczny. Rozróżnienie międzynarodowej integracji ekonomicznej, jako procesu i stanu zakłada, iż przechodzi ona pewne etapy stopnie zaawansowania. Obserwacje procesów integracyjnych zachodzących we współczesnej gospodarce światowej potwierdzają tę prawidłowość. Etapy międzynarodowej integracji gospodarczej wyróżnianie w literaturze przedmiotu i spotykane w praktyce są nas tepujące; -strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia ekonomiczna i monetarna. Strefa wolnego handlu polega na likwidacji ceł i innych ograniczeń w obrotach między krajami. Unia celna operuje i zarządza wysokością ceł do momentu ich zlikwidwania. Póki co cła na inne produkty są bardzo wysokie tylko po to by zapobiec masowemu ich handlowi z państw nisko rozwiniętych do państw wysoko rozwiniętych, gdzie produkty te są znacznie droższe. Unia ekonomiczna i monetarna zarządza natomiast pieniędzmi. Najpierw wspólną walutą było ECU, teraz stało się nią Euro, co jest bardzo ciekawe głównie przez możliwości jakie niesie ze sobą wprowadzenie tej waluty do kraju. Można bowiem dzięki temu zyskać wielkie możliwości handlu za te same pieniądze także w krajach Unii Europejskiej. Stracą na jej wprowadzeniu przede wszystkim jednak handlarze sprowadzający dobra z obecnych krajów Unii do Polski.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:yWSmkanvTdTh, 2014-09-10 22:39
I really co\'ldnut ask for more from this article.


1   

Warto również przeczytać

Pieniądze z sieci

Zarabiać można dzisiaj na wszystkim. Nie ważne czy sprzedajemy, czy kupujemy, czy też może robimy całą masę innych rzeczy. Dzisiaj liczy się przede wszystkim to, że w ogóle możemy zarobić. Warto przy ...

czytaj więcej

Nie bierz wiele kredytów

Kredyty może i nam pomogą zdobyć mały zastrzyk pieniędzy, jednak co nam z tego przyjdzie, jak będziemy musieli oddać więcej i co gorsze nie będziemy mieli żadnej szansy na odrobienie strat, jeżeli nad...

czytaj więcej

Popyt na pieniądz w gospodarce

Stopy procentowe od depozytów i innych aktywów pieniężnych,w miarę wzrostu cen papierów wartościowych w tempie szybszym niż rośnie oprocentowanie depozytów, podmioty rynkowe chętniej lokuja pieniadze ...

czytaj więcej

Zasada łamania krzywej popytu

Zakłada się, że podniesienie ceny jakiegoś towaru przez jeden z oligopoli nie prowokuje pozostałych oligopoli w tej samej branży do jej automatycznego podniesienia; tymczasem obniżenie ceny przez jedn...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy