Cool Web

Mechanizm kreacji pożyczek bankowych.

Inne strony warte obejrzenia: Zaawansowana Księgowość

Mechanizm kreacji pożyczek bankowych.Wcześniej już zauważyliśmy,że pieniądz bezgotówkowy to zapisy na rachunkach bankowych, będące albo wynikiem lokaty pieniądza gotówkowego w banku,albo udzielania przez bank kredytu swojemu klientowi. W pierwszym przypadku mówimy o wkładach pierwotnych a w drugim o pochodnych. W przypadku wkładów pochodnych środki pieniężne nie napływają do banku,lecz bank sam te środki tworzy i stawia je do dyspozycji klienta. Wkład jest więc w tej sytuacji elementem pochodnym w stosunku do udzielonej pozyczki,jest pieniądzem kreowanym przez bank. Możliwości kreowania nowego pieniądza bezgotówkowego przez udzielanie pożyczek, nie są jednak ograniczone. Pamiętać trzeba,że właściciel wkładu na rządanie, powstałego w wyniku udzielonej mu przez bank pożyczki, ma prawo zażadać od banku w każdej chwili wypłaty tego wkładu w gotówce. Bank musi więc dysponować taką ilością gotówki,żeby te roszczenia zaspokoić,musi dysponować odpowiednimi rezerwami. Ponieważ w praktyce wypłaty gotówkowe przeplatają się z wypłatami, bank nie musi mieć pełnego pokrycia swoich zobowiązań rezerwami utrzymywanymi w gotówce. Wysokość rezerw uznawanych za niezbędne zależy od zwyczajów ludności w zakresie dokonywanych zapłat w gotówce i bezgotówkowo oraz od tego, jakie jeszcze płynne aktywa poza gotówką posiada bank- dotyczy to aktywów dających się łatwo i szybko zamienić na gotówkę. Rezerwy gotówkowe banków składają się z dwóch składników: rezerw gotówkowych w kasie banków oraz rezerw posiadanych przez banki na rachunkach bankowych w banku centralnym. Bank centralny określa w każdym czasie konieczną relację rezerw gotówkowych do wysokości tworzonych przez banki wkładów na żądanie czyli pożyczek gotówkowych, ich udzielania przez banki,natomiast zmniejszenie tego wskaźnika – możliwości te powiększa. Regulowanie wysokości wskaźnika obowiązkowych rezerw daje bankowi centralnemu szansę skutecznego oddziaływania na ilość pieniędza bezgotówkowego w kraju, na rozmiary udzielanych pożyczek. Przyjęta w danym czasie wysokość obowiązkowych rezerw bankowych wyznacza poziom mnożnika kreacji pieniądza bezgotówkowego. Rozmiary kreacji pozyczek bankowych zależą więc wprost proporcjonalnie od wysokości pierwotnych wkładów gotówkowych wnoszonych przez klientów oraz uzyskiwanych z redyskonta w banku centralnym.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Wspólna Polityka Przemysłowa

Wspólna Polityka Przemysłowa to kolejna dziedzina integracji, o której nie śniło się sygnatariuszom Traktatów Rzymskich. Nie przewidziano, że integracja w ogóle się powiedzie, a co dopiero w takim sto...

czytaj więcej

Zmiany strukturalne w gospodarce

Ze względu na utrzymujące się w okresie ostatniej dekady wysoką dynamiką rozwoju sektora usług w gospodarce Unii Europejskiej, do dziedzin produkcji cechujących się najwyższą stopą wzrostu należały te...

czytaj więcej

Ekonomia w ogrzewaniu systemowym

Coraz więcej osób decyduje się na bardziej ekonomiczne systemy grzewcze, które nie tylko zapewniają mniejsze wydatki ale także idą za światowymi trendami racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnyc...

czytaj więcej

Internet za każdą cenę

Internet jest stosunkowo młodym dziełem informatyków, programistów i naukowców. Stał się jednak niezwykle popularnym narzędziem marketingowym dla bardzo wielu firm i przedsiębiorstw i koncernów między...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy