Cool Web

Mali podatnicy

Inne strony warte obejrzenia:

Mali podatnicyMali podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego jeżeli ich obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył odpowiedniej sumy. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest to kwota proporcjonalna do okresu prowadzenia tej działalności. Mali podatnicy mogą rozliczać się dwoma sposobami. Metodą kasową w której obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania przez kontrahenta całości lub części należności nie później niż 90 dnia od dnia wydania towaru. Przyjecie tej metody oznacza, że podatek naliczany można sobie odliczyć od naleznego dopiero po zapłaceniu zobowiązań. Drugą metodą jest rozliczenie kwartalne. Deklaracje składa się za poszczególne kwartały , zmniejsza to pracochłonność i jest to metoda porządana dla małych podatników. Dokumentacja podatku VAT przedstawia się następująco VAT – R jest to zgłoszenie rejestracyjne. VAT 7 deklaracja podatku VAT, VAT 7 K istnieje przy wyborze metody kwartalnej , VAT – UE /A informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu a VAT – UE /A zawiera informacje o wewnątrzwspólnotowym zbyciu. Dokumentacja podatku zawiera również fakturę VAT, rejestr zakupu, rejestr sprzedaży, faktury korygujące. W małych firmach przyda się również rozliczenie delegacji pracowniczej. Wysokość kosztów poniesionych przez firmę delegująca pracownika bywa różny . Jest zależny od tego w jakie miejsce jest oddelegowany pracownik i na ile dni. Pracownikowi udającemu się w delegację zwraca się koszty dojazdu i powrotu (bilety lub kwota przejechanych kilometrów pomnożona przez stawkę za jeden kilometr gdy podróżuje samochodem prywatnym). Zwraca się również ryczałt na dojazdy (20% diety tylko tam gdzie są środki komunikacji miejskiej). Koszty diet za czas delegacji, koszt noclegów (rachunki lub ryczałt) , który wynosi 150 % diety. Oraz zwraca się za inne wydatki pod warunkiem ze są one udokumentowane rachunkami (paragony, dowody zakupu itd.). Diety oblicza się w sposób w zależności ile podróż trwała. Jeżeli podróż trwała nie dłużej niż 24 godziny to do 8 godzin dieta nie przysługuje, od 8 godzin do 12 godzin przysługuje połowa diety, natomiast jeśli trwała ponad 12 godzin to przysługuje cała dieta. Jeśli podróż trwała dłużej niż jedną dobę to za każdą nastepna dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną ale rozpoczetą dobę do 8 godzin połowa diety , a ponad 8 godzin to już cała dieta.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Spłata kredytów zagranicznych

Zdolność krajów dłużniczych do zaciągania kredytów zagranicznych zalezy od przyszłych możliwości ich spłaty. Możliwości te zależą od ceny płaconej za kredyt, od zdolności do jego efektywnego użycia or...

czytaj więcej

Gospodarcze ugrupowania integracyjne

Integracja jest to proces scalania odrębnych od siebie gospodarek narodowych w jedną całość. Przyświecają mu cele o charakterze ekonomicznym i politycznym. Dąży do utrzymania wysokiego tempa wzrostu g...

czytaj więcej

Prace sezonowe

Prace sezonowe takie jak zbieranie owoców i warzyw jest dobrym sposobem na zarobienie paru groszy dodatkowo, zwłaszcza jeżeli nie posiadamy stałego zatrudnienia a ponadto jesteśmy sprawni fizycznie, a...

czytaj więcej

Polityka społeczna

Zadaniem polityki społecznej jest zaspakajanie wszelkich potrzeb obywateli państwa. Również poszukiwanie skutecznych sposobów na rozwiązywanie rożnego rodzaju problemów społecznych należy do bardzo is...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy