Cool Web

Maksymalizacja zysku

Inne strony warte obejrzenia: techniczna obsługa imprez

Maksymalizacja zyskuPrzyjęcie przez przedsiębiorstwo maksymalizacji zysku za podstawowy cel działalności jest w gospodarce wolnorynkowej konieczne, gdyż uzasadnia to wysiłki zmierzające do jak największej efektywności. Trzeba oczywiście dodać ta musi być zgodna z przyjętymi normami prawnymi i moralnymi, w przeciwnym bowiem wypadku za rozwiązanie optymalne moglibyśmy uznać handel narkotykami. Przyjęcie powyższego założenia wymaga jednak pewnych dalszych uściśleń. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że mówiąc o maksymalizacji mamy na myśli maksymalizację zysku przewidywanego. Ponadto- z ekonomicznego punktu widzenia- istotne jest rozróżnienie, czy chodzi nam o zysk krótkoterminowy czy długoterminowy. Na przykład: przeciętnie rzecz biorąc zyski przedsiębiorstw japońskich są niższe niż amerykańskich, ponieważ najczęściej rozważane są w aspekcie długoterminowym. W Stanach Zjednoczonych podstawą oceny przedsiębiorstwa i jego kierownictwa jest wykazany w bilansie zysk roczny. Przedsiębiorstwa japońskie natomiast ciągle inwestują w poprawę jakości swoich wyrobów, co czyni je dużo bardziej konkurencyjnymi w stosunku do wyrobów amerykańskich i jest główną przyczyną olbrzymiego deficytu amerykańskiego bilansu handlowego, co ostatecznie zmniejsza faktycznie zyski kraju. Produkcja jest działalnością polegającą na przetwarzaniu czynników produkcji na wyroby i usługi potrzebne do spożycia i inwestycji przy czym czynnikami produkcji są zużywane w jej procesie zasoby społeczne, które w klasycznej ekonomii dzielone bywają zwykle na trzy podstawowe grupy: pracę, kapitał i ziemię, czasami dodawano do nich również przedsiębiorczość. Funkcja produkcji to stosunek między wielkością produkcji danego wyrobu a potrzebnymi do jego wytworzenia nakładami czynników produkcji które mogą być stosowane w różnych proporcjach. Proporcje stosowanych w celu otrzymania produktu czynników produkcji określają istniejące w danej chwili technologie, wyznaczające techniczne granice substytucji jednych czynników na drugie, na przykład kapitału na pracę, czyli innymi słowy możliwości mechanizacji lub automatyzacji. Każda funkcja produkcji przedstawia wiele istniejących w danym czasie możliwości technologicznych. Postęp techniczny, czyli nowe odkrycia naukowe, wynalazki i innowacje nie tylko zmieniają wielkość nakładów koniecznych do uzyskania danej wielkości produktu. Jednym słowem: zmieniają wartość funkcji produkcji umożliwiając przy tej samej wielkości nakładów uzyskanie większego produktu niż dotychczas. Jest to tak zwany postęp w dziedzinie procesu produkcji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Japonia gigantem elektrocznicznym

Japonia to kraj najbardziej rozwiniety gospodarczo na świecie już od wielu lat wiodący prym na rynku elektronicznym przede wszystkim. Japończycy pierwsi wymyślają nowości elektrotechniczne takie jak t...

czytaj więcej

Podstawy przedsiębiorczości

Jest to tak naprawdę jeden z najważniejszych przedmiotów i najbardziej pożądanych, choć niestety nie zawsze najlepiej prowadzonych przez nauczycieli. Ja jednak miałem przyjemność mieć nauczyciela, któ...

czytaj więcej

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna nie jest popularnym zagadnieniem Wielu ludzi pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego istnieje. Ale może niektórzy spotkali się kiedyś z zagadnieniami takimi jak ekonomia...

czytaj więcej

Kredyty po powodzi

Wielu przedsiębiorców utraciło nawet cały dorobek swoich firm i zakładów. W wielu wypadkach straty sięgają wielu milionów złotych, straty obejmują zarówno sprzęt, maszyny, jak i również nieruchomości ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy