Cool Web

Lokalizacja i specjalizacja geograficzna

Inne strony warte obejrzenia:

Lokalizacja i specjalizacja geograficznaEfekt aglomencji mogą prowadźić do koncentracji firm w tym kraju, w którym zaznaczyła się początkowo przewaga komparatywna wynikająca z dostępności zasobów niezbędnych dla rozwoju danego sektora produkcji. Z drugiej strony rozmiary kraju mogą dostarczać również okazje do wykorzystania zewnętrznej ekonomi skali, co pozwala na funkcjonowanie pewnych przemysłów przy niższych kosztach, pomimo braku przewagi komparatywnej w tych przemysłach lub ich sektorach. Na organizację całego procesu produkcji wpływać będą dostępne technologie dostarczające możliwości wykorzystania ekonomii skali lokalizacji popytu, dostępności i ceny czynników produkcji w różnych segmentach rynku oraz struktura rynków. Wpływ integracji produktów, usługi i czynników produkcji na liberalizację działalności ekonomicznej jest centralnym problemem. W neoklasycznym modelu oraz w modelu Heckschera-Ohlina-Samuelsona, koszty czynników produkcji i ich zyskowność prowadzą do upodobnienia, gdy bariery są zniesione. Jednak rezultat tych modeli zależy szczególnie od przesłanki, że rynki działają efektownie i że nie ma barier dla przepływów. Z tego punktu widzenia, analiza porównawcza kosztów kapitału i kosztu pracy oraz ich ewolucja pomiędzy krajami Unii Europejskiej nabiera szczególnego znaczenia. Teoria ekonomiczna przedstawia argumenty na rzecz zwiększenia lub zmniejszenia konwergencji w kosztach czynników produkcji między krajami. Z jednej strony rosnąca międzynarodowa integracja rynków dóbr i usług prowadzi do wyrównania się dochodów płynących z takich czynników, jak płace i koszty kapitału drugiej przemieszczanie się pracy jest ograniczone przez czynniki kulturowe, instytucjonalne i przestrzenne, podczas gdy przepływ kapitału, zgodnie z wdrażanymi dyrektorowi, jest wolny. Miarą rozwoju regionalizacji handlu jest jego udział w handlu ogółem wewnątrz obszaru zintegrowanego, a relatywny wzrost znaczenia handlu wewnątrz obszaru jest dowodem wzrostu integracji. Krajowy popyt jest zaspokojony przez połączoną produkcję (udziału podarzy nieeksportowanej) z innych krajów członkowskich (import wewnątrzunijny) i przez import pochodzący z zewnątrz Unii. Dla unijnych produktów przemysłowych produkcja krajowa zapewniła średnio 66% krajowego popytu w Unii w 1985 i odpowiednio 57,5% w 1995 (spadek wynosił 8,5 punktu procentowego), podczas gdy część zaopatrywała przez wewnątrzunijny importu wzrosła w tym samym czasie z 19,7 do 25,6%, czyli o 5,1 punktu procentowego, a z kolei udział zaopatrywany przez zewnątrz unijny import zwiększył się odpowiednio o 2,8 punktu procentowego. Jeśli chodzi o geograficzne rozsytuowanie różnych rzeczy to trzeba wiedzieć, że nie wolno nam patrzeć na gospodarkę ekonomiczną z niższością. Wszystkie nasze działania powinny zostać podparte odpowiednimi technikami wyboru i powinny być układane z sensem. Nie zawsze jednak tak się dzieje, a to prowadzi do poważnych problemów ideologicznych. Model Neoklasyczny pokazuje nam, że wiele informacji jest sprzecznych z gospodarką centralnie sterowaną, taką jaka była za czasów komunizmu. Dlatego powinniśmy wiedzieć jak się bronić i jak nie dopuścić do tego, by taka gospodarka wróciła do naszego państwa ze zdwojoną siłą.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:ht3Op6Nfbn, 2016-05-12 17:39
I will try to water that way. You would not believe how dense everything was. Now, only the outside is green. We probably planted too many. Last year they di;d1#82&7nt get big like that. I am sure that the difference was the manure.


1   

Warto również przeczytać

Broker

Broker to osoba lub podmiot prawny, który działa na cudzy rachunek. Jej przeciwieństwem jest dealer, którego działania są prowadzone na zasadzie działania na własny rachunek. Broker jest osobą, która ...

czytaj więcej

Ekonomia w życiu większości nas

Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, z tego faktu, że w ich życiu ekonomia odgrywa tak ważną rolę. Wobec tego postaraj się o tym pamiętać a będziesz w stanie zyskać naprawdę wiele już teraz. Pomyś...

czytaj więcej

Parkingi miejskie

Świat cały czas pędzi do przodu. Bardzo widoczne jest to na naszych drogach. Coraz to więcej samochodów jeździ po naszych drogach. To samo dzieje się także w Polsce. Ten ścisk najbardziej jest widoczn...

czytaj więcej

Zagadnienia ekonomii

Ekonomia jest to przede wszystkim nauka, która zajmuje się badaniem jak również analizowaniem dystrybucji i produkcji oraz konsumpcją dóbr. Jest to więc bardzo ogólna definicja tak złożonego terminu j...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy