Cool Web

Leasing, forma odpłatnego udostępniania

Inne strony warte obejrzenia: finansowe porady Upadłość konsumencka www.upadlosc.info

Leasing, forma odpłatnego udostępnianiaLeasing to forma odpłatnego udostępniania do użytkowania dóbr służących do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. obiektów inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych dóbr trwałego użytku. Wyróżnia się leasing operacyjny i leasing finansowy. Leasing finansowy to rodzaj leasingu, w którym zaledwie cześć odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Leasingobiorcy zaliczają przedmiot leasingu do własnych składników majątkowych. Leasingobiorca dokonuje również odpisów amortyzacyjnych, które wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza do kosztów uzyskania przychodu. Podatek VAT płatny jest w całości z góry, przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu. Klient staje się właścicielem przedmiotu w momencie zapłacenia ostatniej raty leasingowej. W leasingu operacyjnym środek trwały stanowi własność finansującego. Leasingodawca dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych zaliczając je w swoje koszty uzyskania przychodów. Do przychodów zalicza wartość całej raty czynszu. Natomiast korzystający całość rat czynszu leasingowego zalicza w koszty. Po zakończeniu umowy strony mają trzy możliwości: odsprzedaż osobie trzeciej, sprzedaż korzystającemu i przedłużenie umowy. Zaletą leasingu jest to, że pod względem formalnym zbliżony jest do umowy najmu, dzierżawy i sprzedaży ratalnej. Obligacje to dowód udzielenia emitentowi pożyczki. Jej zaletą jest to, że nie jest uzależniona od ryzyka gospodarczego, gdyż gwarantuje stałe oprocentowanie. Emisja obligacji dostarcza wolnych środków pieniężnych. Inwestorzy, którzy nabywają obligacje, biorą pod uwagę wielkość uzyskiwanego z obligacji dochodu oraz stopień bezpieczeństwa lokat. Emitentem obligacji może być zarówno państwo, jak i władza samorządowa, banki, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze. Obligacje skarbowe oferowane w sieci sprzedaży detalicznej dzielą się na dwie grupy: obligacje oszczędnościowe obligacje rynkowe. Największym ryzykiem w inwestowaniu w obligacje jest słaba kondycja ekonomiczna emitenta, które może spowodować jego niewypłacalność. Obligacje skarbowe oferowane w sieci sprzedaży detalicznej dzielą się na dwie grupy: obligacje oszczędnościowe (oferowane wyłącznie osobom fizycznym, rezydentom i nie-rezydentom.) oraz obligacje rynkowe (dostępne zarówno dla rezydentów jak i nie-rezydentów, którzy nie są osobami fizycznymi oraz dla osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem podmiotów finansowych, spółek akcyjnych i spółek z o.o.).

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Zmiana popytu i podaży a cena

Prawo popytu i podaży określa kierunki zależności między popytem,podażą i ceną. Z prawa tego wynika,że im wyższa cena na rynku, tym mniejszy popyt. Popyt jest wiec malejaca funkca ceny. Krzywa popytu ...

czytaj więcej

Miejsca kultury

Wszystkie miasta muszą dbać jak najlepiej potrafią o swoich mieszkańców. Dlatego muszą coraz to lepiej zarządzać pieniędzmi, jakimi dysponują. Muszą jak najlepiej je inwestować. Niestety bardzo często...

czytaj więcej

Eksport

Eksport to nazwa, która opisuje wywóz towarów bądź dóbr za granicę, które zostały wyprodukowane na terenie danego państwa. Jeśli handel ten dotyczy państw, które należą do Unii Europejskiej eksportem ...

czytaj więcej

Kosmetyki i Spa

Nie tylko jeśli kochamy kogoś, to chcemy być dla niego piękni i młodzi. Oczywiście miłość powoduje pewne zmiany w sposobie naszego myślenia, jednak nie możemy wszystkim jej obarczać. Dzisiaj osoby, kt...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy