Cool Web

Krzyżowa elastyczność popytu

Inne strony warte obejrzenia: bluevision.pl

Krzyżowa elastyczność popytuW przeciwieństwie do cenowej elastyczności popytu, która jest z reguły ujemna, elastyczność krzyżowa popytu może być równie dobrze ujemna, jak i dodatnia. To, czy jest ujemna czy dodatnia, zależy od wzajemnych powiązań między dwoma branymi pod uwagę towarami. Jeżeli są to towary substytucyjne, zastępujące jedne drugie- takie na przykład jak bulki i chleb- to podwyższanie popytu na drugi- przejawi się to w dodatniej elastyczności krzyżowej popytu. Jeżeli mamy do czynienia z towarami komplementarnymi, wzajemnie się uzupełniającymi- takimi jak samochody i benzyna- elastyczność krzyżowa ma zwykle wartość ujemną, ponieważ obniżenie ceny samochodów i wzrost popytu na nie wywołuje jednoczesny wzrost popytu na benzynę. Pamiętajmy, że każda zmiana ceny towary, który zwykle kupujemy, ma pośredni wpływ na nasz realny dochód, to jest na ilość towarów, którą za dochód pieniężny określonej wysokości jesteśmy w stanie nabyć. Obniżenie ceny jakiegoś produktu oznacza, że możemy go kupić tyle samo co poprzednio, i pomimo że wszystkie inne towary również nabędziemy w takiej samej jak zwykle ilości, pozostanie nam do dyspozycji pewna suma. Innymi słowy: każda obniżka ceny nabywanego przez nas towaru ma pewien wpływ na wysokość naszego dochodu realnego. I odwrotnie: każde podwyższanie ceny jednego z nabywanych przez nas dóbr obniża nasz dochód realny. W miarę wzrostu naszych dochodów jesteśmy w stanie coraz pełniej zaspokoić swoje potrzeby. Potrzeby te zaspokajamy poprzez nabywanie większej ilości poszczególnych towarów lub zastępowanie towarów jakościowo gorszych i tańszych towarami jakościowo lepszymi i droższymi, niedostępnymi dla nas dotychczas ze względu na ich wysoką cenę i nasze ograniczone dochody. Wzrost dochodów wywołuje więc pewne zmiany w naszym zachowaniu, a zmiany te mogą być trojakiego rodzaju: 1. W miarę wzrostu dochodów następuje zmiana w sposobie zaspokajania jednej z naszych podstawowych potrzeb, jaką jest głód. 2. Odmienne będzie zachowanie konsumenta odnośnie produktu najlepiej zaspokajającego tę podstawową potrzebę, jaką jest potrzeba pożywienia: np. mięsa w najlepszym gatunku, którego przy niskich dochodach kupowaliśmy niewiele, w miarę wzrostu dochodu kupujemy coraz więcej, aż dochodzimy do maksimum- i na tym maksimum pozostajemy już na stałe, pomimo dalszego wzrostu dochodu. 3. Jeszcze inny jest sposób zachowania się konsumenta w stosunku do towarów luksusowych, jak np. biżuteria których możliwość zakupu pojawia się dopiero przy wysokich dochodach i w miarę ich wzrostu bezustannie rośnie.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Integracja horyzontalna

Integracja horyzontalna opisuje rodzaj kontroli oraz posiadania w zarządzaniu strategicznym oraz mikroekonomii. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w korporacjach, czy też w biznesie. Strategia t...

czytaj więcej

Ekonomia – nauka ścisła czy humanistyczna?

Wiele osób, które nie miały bliższej styczności ze studiowaniem ekonomii, natychmiast po usłyszeniu tego słowa wyobraża sobie skomplikowane obliczenia matematyczne, wykresy giełdowe i mężczyzn pod kra...

czytaj więcej

Obligacje

Obligacje są papierami wartościowymi, które są emitowane w tak zwanej serii, czyli w reprezentującej prawa majątku, które są podzielone na wydzieloną liczbę jednostek, które są równe. Obligacja posiad...

czytaj więcej

Strajki, strajki

Jak szacują ekonomiści i analitycy, zarówno na wybuchu wulkanu na Islandii, jak i również na strajkach przewoźników lotniczych odpowiednie firmy z nimi powiązane straciły majątek. Oczywiście szacowani...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy