Cool Web

Koszty sprzedaży

Inne strony warte obejrzenia: kredyty opinie Praca Poznań

Koszty sprzedażyKoszty reklamy zaliczamy do kosztów sprzedaży. Koszty sprzedaży dzielimy na koszty krańcowe sprzedaży i koszty przeciętne sprzedaży. Są one w sumie ogromne. Zakłada się, że w wyniku wydatków na reklamę znacznie zwiększą się przychody. Należy zatem określić, jaka jest ich optymalna wielkość, to znaczy, jak dalece wydatki krańcowe na reklamę są mniejsze od zwiększonego przez nie krańcowego utargu. Następstwem reklamy jest przesuwanie się krzywej popytu w prawo i w górę, czyli zwiększenie się utargu przeciętnego oraz utargu krańcowego. Jednocześnie w rachunku kosztów muszą zostać uwzględnione dodatkowe koszty sprzedaży, które zostały wywołane kosztami reklamy. W tym momencie następuje nie tylko przesunięcie się naszych krzywych popytu, lecz również przesunięcie krzywych kosztów przeciętnych oraz krańcowych. Aby wyznaczyć optymalne nakłady na reklamę i zmaksymalizować zysk, należy doprowadzić do wyrównania kosztów krańcowych- przy uwzględnieniu kosztów reklamy- z utargiem krańcowym uzyskanym w wyniku tej reklamy. Reklama ma czasami bardzo negatywne skutki społeczne, zwłaszcza wtedy, gdy wprowadza odbiorcę w błąd. Im jednak wyższy jest udział kosztów reklamy w ogóle kosztów, tym większy jest monopolistyczny zysk. Siła monopolu zależy od tych czynników, które przyczyniają się do powstania monopolu, a więc od ustaw państwowych, prawa patentowego i autorskiego, własności źródeł zasobów, malejących kosztów produkcji, wysokich kosztów transportu, a także zróżnicowania produktu. Siłę monopolu można zmierzyć przy pomocy trzech podstawowych wskaźników: Wskaźnik pierwszy określa, że miarą stopnia monopolizacji, czyli braku konkurencji w dziedzinie cen jest stosunek ceny do kosztów zmiennych obejmujących płace i surowce. Wskaźnik drugi, tzw. Wskaźnik Herfindahla pokazuje sumę procentowych udziałów poszczególnych firm w ogólnej wartości na rynku danego produktu. Jest on miernikiem koncentracji rynku. Obliczamy go w następujący sposób: Najpierw obliczamy wartość produkcji każdej firmy i dzielimy ją przez ogólną wartość produkcji znajdującej się na rynku. Wskaźnik Herfindahla stosowany jest przez departament sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Wskaźnik trzeci stopnia monopolizacji rynku to udział czterech lub ośmiu największych firm w całości zaopatrzenia danego rynku. Wskaźniki takie publikowane są corocznie w amerykańskim miesięczniku Fortune.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Oszuści

W dzisiejszych czasach jest wiele oszustow chcących wyłudzić pieniadze od nas. Są to wszelkiego rodzaju pokazy pseudo super produktów, które mają nam ułatwić życie i uczynić je wygodniejszym, takich j...

czytaj więcej

Kontyngenty importowe

Nałożenie ilościowych ograniczeń przywozowych, czyli tak zwany kontyngentów importowych- to kolejny problem, który możemy wyjaśnić przy pomocy analizy popytu i podaży. Przykładem może być dopuszczenie...

czytaj więcej

Świąteczny szał

Dzisiaj czas świąteczny zaczyna się nie na kilka dni przed planowanymi świętami, ale nawet na kilka miesięcy przed nimi. Tak jest w przypadku Świąt Wielkiej Nocy, czy też Świąt Bożego Narodzenia. Gdyb...

czytaj więcej

Ciecia w przedsiębiorstwach

Jeszcze na początku pojawienia się kryzysu ekonomicznego w naszym kraju wszystkie przedsiębiorstwa działały bez najmniejszych problemów. Można było pokusić się nawet o stwierdzenie, że prosperowały on...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy