Cool Web

Korzyści z realizacji unii ekonomicnej i monetarnej

Inne strony warte obejrzenia: serwis frankownic

Korzyści z realizacji unii ekonomicnej i monetarnejNajważniejsze korzyści z realizacji unii ekonomicznej i monetarnej przez kraje członkowskie wymieniane są poprawa efektywności funkcjonowania rynków dóbr, usług, kapitału i pracy przez eliminację niepewności handlowców i inwestorów, co do kształtowania się przyszłych kursów wymiany, jak i zbędnych kosztów transakcyjnych.-Wzrost ogólnej stabilności gospodarczej mającej wpływ na wzrost obrotów międzynarodowych.-Poprawa, jakości usług finansowych i wynikających z nich dyskryminacji cenowych.-Poprawa alokacji zasobów w sektach produkcji oraz usług finansowych w wyniku poprawy skuteczności zarządzania systemem oraz zmniejszenia zapotrzebowania na tak wysoki poziom rezerw monetarnych, jakie było zgłaszane przez indywidualne kraje członkowskie przed powstaniem EMU, bowiem nie występuje już potrzeba utrzymania zapisów walut innych krajów członkowskich.-Przyspieszanie wzrostu gospodarczego całej unii na skutek ujednolicenia narodowych polityk monetarnych. Koszt integracji monetarnej mierzy się stratami produkcji oraz wartości dodanej, zatrudnienia etc. I jest on pochodną dwóch rodzajów problemów. 1 Akceptacji przez każdy kraj członkowski przyjętego przez całą Unię wspólnego wskaźnika inflacji, który może wpłynąć na ujawnianie się innego poziomu bezrobocia niż wynikałoby to z samodzielnej polityki danego kraju w tej dziedzinie i wystąpienia kosztów społecznych. Warunkiem zmniejszenia tych kosztów jest przyjęcia przez partnerów wystarczająco długich okresów dla uzyskania zblirzności krajowych stop inflacji i bezrobocia ze wskazówkami przyjętymi dla całej Unii.2.W przypadku wystąpienia zakłóceń w gospodarce państw członkowskich na skutek zewnętrznych wstrząsów, przystosowanie się do nich mniejszych lub słabszych ekonomicznie państw członkowskich jest ograniczone ze względu na brak możliwości zastosowania tradycyjnych narzędzi krajowej polityki gospodarczej, takich jak kurs walutowy. Dostosowanie do zewnętrznych czynników gospodarczych będą musiały, więc zaistnieć w sferze realnej gospodarki, a ich koszt zależeć będzie od elastyczności instytucjonalnej i społecznej całej gospodarki. Generalne koszty integracji monetarnej są tym mniejsze, a korzyści tym większe, im bardziej gospodarka danego kraju miała charakter otwarty. Do podstawowych celów, które kraje członkowskie powinny osiągnąć w unii ekonomicznej i monetarnej zalicza się osiągnięcie stabilności kursów walutowych i zrównanie stóp inflacji. Unia Monetarna to bez wątpienia jedno z najlepszych postanowień Unii Europejskiej jaki udało nam się odkryć. Dlaczego? Przede wszystkim wspólna waluta rozwiązuje wiele problemów walutowych. Wiadome jest więc, że nie zawsze będzie tak łatwo rozwiązać wszystkie problemy gospodarki sterowanej i umożliwić rozwój panstwa w takim stopniu w jakim będzie to konieczne. Warto więc poszukać więcej możliwości, co da nam na pewno zwiększenie zakresu własności ekonomicznych. Także Unia Ekonomiczna jest dobrym sposobem na załatwienie wielu spraw, które obecnie dzielą państwa. Wszystko to po to, by kraje nauczyły się same sobie nawzajem pomagać.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Formy zwiąsków przedsiębiorstw

Organizacją samodzielną pod względem prawnym, finansowym i technicznym przedsiębiorstwa opartą na umowie jest kartel. Porozumienie kartelowe obejmuje przedsiębiorstwa tej samej branży. Przedmiotem um...

czytaj więcej

Wybór kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny już od kilkunastu lat cieszy się ogromną popularnością, głównie z tego względu, gdyż jest to kredyt korzystnie oprocentowany skierowany przede wszystkim dla młodych osób, gdyż jest z...

czytaj więcej

Funkcja personalna

Przedstawione modele fun kcji personalnej charakteryzuja jedynie warianty podstawowych założeń strategii oraz polityki personalnej przedsiębiorstwa i sposoby realizacji jej polityki funkcji personalne...

czytaj więcej

Potrzebne umiejętności

Wielu pracodawców wymaga od swoich pracowników nie tylko doświadczenia, czy też odpowiednich kwalifikacji, ale również umiejętności, które są odpowiednim sposobem na to, żeby osoba, która kandyduje na...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy