Cool Web

Konsumpcja

Inne strony warte obejrzenia: pozycjonowanie sklepów lublin

KonsumpcjaKonsumpcja jest terminem ekonomicznym z tego względu, że związane jest ono ściśle z samą mikroekonomią. Jest to więc temat, który może wnieść w nasze życie wiele dobrego w związku z czym postarajmy się więc mieć to już teraz na uwadze a będziemy mogli dowiedzieć się o tym naprawdę wiele dobrego. Tak więc w mikroekonomii ten termin oznacza przede wszystkim zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb, które w dużym stopniu wpływają na poziom odnoszonej przez konsumenta użyteczności. Tak więc pojęcie konsumpcji jest również terminem, który odnosi się do samej ekonomii. Jeżeli chodzi o makroekonomie konsumpcja to wydatki na gospodarstwa domowe na zakup dóbr. Dzieli się ona w tym wypadku na konsumpcje autonomiczną i wydatkową. Jeżeli chodzi o konsumpcję autonomiczną to jest ona niezależna od dochodów i jest to niezbędne minimum zapewniające egzystencję. Natomiast konsumpcja dodatkowa jest uwarunkowana wysokością dochodów i jest ona uwarunkowana wydatkami na dobra, które nie są niezbędne do życia. Alternatywą dla konsumpcji jest oszczędzanie czyli przeznaczenie pieniędzy na konsumpcję w przyszłości w związku z czym jest to termin, który również wiąże się z samą konsumpcją. Dobra to kolejne z pojęć, które wiążą się z ekonomią. Tak więc w ekonomii oznacza to wykorzystanie wszystkich środków , które pośrednio lub też bezpośrednio wpływają na zaspokojenie potrzeb ludzkich. Jeżeli chodzi o przykłady dóbr, to może być wszystko poczynając od samochodu po garaż samochodowy, działkę budowlaną, pracę naukową, chleb czy program komputerowy. W niektórych publikacjach dobra rozumie się jako środki do zaspokojenia ludzkich potrzeb jako tylko te materialne. Tak więc z wyżej wymienionych dobrami materialnymi byłby tylko samochód, garaż samochodowy i chleb. Są więc różne definicje, które określają słowo dobra. Jednak nie da się ukryć, że odgrywają one niezwykle ważną rolę w ekonomii w związku z czym nie możemy o tym zapominać ani na moment. Odpowiednie wykorzystanie dóbr jest właśnie zadaniem ekonomii, która czuwa nad tym by zostały one również przydzielone w odpowiedni sposób ludziom. Chociaż w dużej mierze na przydzielenie odpowiednie dóbr wpływa wiele czynników, które nie są w stanie kontrolować liczbę przyznawanych dóbr w sprawiedliwy sposób. Postaraj się więc mieć to na uwadze już teraz a będziesz w stanie wnieść w swoje życie wiele dobrego w związku z czym nie zapominaj o tym właśnie.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:SMgyKNniD, 2016-10-26 07:36
Felt so hopeless looking for answers to my qusenions...uttil now. http://ejuzrssrv.com [url=http://hxtpamf.com]hxtpamf[/url] [link=http://cxthfrhbo.com]cxthfrhbo[/link]


CAMwnJUFS, 2016-10-22 02:06
Wow! Great to find a post with such a clear meassge! http://ooqgwtzge.com [url=http://xlhikodpbd.com]xlhikodpbd[/url] [link=http://qovbvrcs.com]qovbvrcs[/link]


mfRtZPG7hc, 2016-10-21 19:40
I'm out of league here. Too much brain power on <a href="http://nerxpb.com">dipasly!</a>


xDGZJ1Z8, 2016-10-20 15:58
Haha, shouldn't you be charging for that kind of knolwedge?!


1   

Warto również przeczytać

Funkcje państwa w gospodarce

Funkcja alokacyjna dotyczy takich zasobów,których rozdział we współczesnej gospodarki rynkowej mógłby być niekorzystny dla społeczeństwa. Do tych dóbr należa dobra publiczne,to jest drogi,szlaki kolej...

czytaj więcej

Cele i instrumenty polityki regionalnej

Polityka regionalna ma na celu niesienie specjalnej pomocy władzom lokalnym a także przedsiębiorcom działającym na określonym terenie państwa. Także władze lokalne bazując na polityce regionalnej wyko...

czytaj więcej

Dobra produkcyjne

Dobra produkcyjne pośrednio zaspokajają potrzeby człowieka, gdyż służą do wytwarzania nowych dóbr gospodarczych. Są to na przykład maszyny i urządzenia produkcyjne (tokarki, piece stalownicze, krosna,...

czytaj więcej

Źródła bogactwa

Podstawowym źródłem bogactwa narodów jest praca- i tylko to, co dany naród wypracuje, może się stać przedmiotem konsumpcji. Rozmiary bogactwa kraju zależą od dwu podstawowych czynników- ilości pracy w...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy