Cool Web

Komitet Ekonomiczno - Społeczny

Inne strony warte obejrzenia:

Komitet Ekonomiczno - SpołecznyKomitet Ekonomiczno – Społeczny (w skrócie: KES) jest jednym z organów o charakterze doradczym funkcjonującym w ramach Unii Europejskiej. Stanowi on zinstytucjonalizowaną formę dialogu społecznego i swego rodzaju pomost między instytucjami wspólnotowymi, a społeczeństwem wspólnot europejskich. Jego geneza sięga 1958 roku, kiedy to został powołany jako organ doradczy (nieistniejących już dziś) Rady Ministrów i Komisji Wspólnot Europejskich. Pierwsze sprecyzowane unormowania traktatowe odnoszące się do Komitetu Ekonomiczno – Społecznego znalazły się w tekście Traktatu nicejskiego. Dotyczyły one przede wszystkim liczby członków Komitetu, która nie mogła przekroczyć 350 osób, a także określono, kto ma prawo w nim zasiadać. Współcześnie Komitet Ekonomiczno – Społeczny składa się z reprezentantów różnych sfer życia gospodarczego i społecznego. Każde z państw członkowskich posiada inną liczbę przedstawicieli w KES, a jest ona uzależniona od wielkości kraju i ilości osób go zamieszkujących. Przykładowo – Polska ma w Komitecie dwudziestu jeden przedstawicieli. Są oni mianowani na wniosek państw członkowskich przez Radę Unii Europejskiej kwalifikowaną większością głosów. Skład Komitetu, zgodnie z założeniem jego istnienia i funkcjonowania, powinien spełniać wymóg reprezentatywności różnych grup życia gospodarczego i społecznego państw członkowskich. Kadencja każdego z przedstawicieli trwa cztery lata. Nie są oni związani żadnymi instrukcjami czy poleceniami, ponieważ ich zadaniem jest reprezentowanie ogólnego interesu Wspólnoty. Członkowie Komitetu są zintegrowani w trzech głównych grupach: pracodawców (zarówno z prywatnych, jak i publicznych sektorów przemysłowych, małych firm, izb handlowych, firm handlu detalicznego i hurtowego, świata finansów, rolnictwa, transportu), pracowników (wszystkie kategorie) oraz w grupie reprezentującej różnego rodzaju pozostałe interesy (organizacje farmerskie, mały biznes, sektor rzemieślniczy, organizacje spółdzielców i stowarzyszeń non-profit, organizacje konsumenckie, osób niepełnosprawnych i tak dalej). Komitet Ekonomiczno – Społeczny odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia, polityki regionalnej i ochrony środowiska. Aktywnie zajmuje się także problemem przemian przemysłowych.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Tre¶ć:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Rejestrowanie działalno¶ci

Procedura założenia firmy wymaga załatwienia wielu spraw i czynno¶ci administracyjnych oraz sadowych, które zależa od dokonanego wyboru: formy prawnej prowadzonej działalno¶ci gospodarczej, opodatkowa...

czytaj więcej

Anioł biznesu

Anioł biznesu jest osob±, która należ±cy do niego kapitał daje, aby rozwin±ć dane przedsięwzięcie, za które póĽniej oczekuje danych udziałów. Ludzie ci zawsze inwestuj± swoje fundusze do nowego przeds...

czytaj więcej

Bezrobotny

Wiele osób dzisiaj pozostaje bez pracy. Na taki stan rzeczy ma wpływ bardzo wiele czynników. Najczę¶ciej wynikiem utraty pracy jest po prostu likwidacja etatów i zmniejszanie kosztów zatrudnienia. W i...

czytaj więcej

Mali podatnicy

Mali podatnicy mog± korzystać ze zwolnienia podmiotowego jeżeli ich obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył odpowiedniej sumy. Dla osób rozpoczynaj±cych działalno¶ć gospodarcz± jest to kwot...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy