Cool Web

Komisja Europejska

Inne strony warte obejrzenia:

Komisja EuropejskaKomisja Europejska. Do lipca 1967 r. działały trzy odrębne organy wykonawcze: w EWG i Euratomie – Komisje, w EWWiS – Wysoka Władza. Funkcjonująca obecnie wspólna Komisja, która po wejściu wżycie Traktatu z Maastricht przybrała oficjalna nazwę Europejską, jest głównym organem zarządzająco-wykonawczym Wspólnot. Komisja składa się, po ostatnim rozszerzeniu, z 20 członków (komisarzy), po dwóch z Francji, Hiszpanii, RFN, Wielkiej Brytanii i Włoch i po jednym z pozostałych państw członkowskich. Są oni mianowani na czteroletnią kadecie (z możliwością odnawiania mandatu) na mocy jednomyślnego porozumienia państw członkowskich. Komisarze są funkcjonariuszami międzynarodowymi działającymi w interesie Wspólnot, nie mogą, zatem przyjmować instruktacji od rządów. Poszczególnym członkiem Komisji powierzona jest konkretna strefa działalności Wspólnot. Na czele Komisji stoi przewodniczący i sześciu wiceprzewodniczących, którzy pełnią funkcje przez dwa lata, z tym, że mogą one być im ponownie. Działalność Komisji polega ocenie Parlamentu Europejskiego, który może zgłosić wotum nieufności wobec jej członków i zażądać ich dymisji en bloc, natomiast poszczególnych komisarzy mogą odwołać państwa, których są obywatelami, lub Trybunał Sprawiedliwości(na wniosek Rady lub Komisji). Do najważniejszych zadań Komisji Europejskiej należy nadzorowanie realizacji i wykonywanie postanowień Traktatów Wspólnot oraz uchwały Rady, inicjowanie polityki Wspólnot poprzez opracowanie oraz przekładanie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu projektów uchwał, reprezentowanie interesów państw członkowskich i interesu wspólnotowego wobec Rady, koordynowanie polityki Wspólnot, jako całości i zapewnianie ich spójności w ramach poszczególnych Wspólnot, administrowanie funduszami Wspólnot, negocjowanie w imieniu Wspólnot umów międzynarodowych. Jednolity Akt Europejski wzmocnił pozycje Komisji w stosunku do Rady. Uchwały Komisji (decyzję zalecenia i opinie) są podejmowane większością głosów wszystkich jej członków, po uprzednim przekonsultowaniu ich z Radą. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu coroczne sprawozdanie z działalności wspólnot. Komisja posiada również kompetencje w sferze stosunków zewnętrznych – prowadzi negocjacje, składa propozycje zawiera umowy z państwami lub organizacjami międzynarodowymi. Komisja Europejska jest jednym z najważniejszych organów Unii Europejskiej i można powiedzieć, że ma ona nieco władzy nad wszystkimi państwami Unii. Co nie znaczy jednak, że jest to osobliwe i dążące do zniszczenia wszystkich elementów zabezpieczenia, ale właśnie do tego raczej, by można było stworzyć odpowiedni zakres starań pomocnych przy ustaleniu właściwości i odpowiedzialności uni europejskiej. Jeśli zabraknie więc nam możliwości dla rozwoju komisji, to trzeba wiedzieć, że powinno się na to zareagować odpowiednim zachowaniem wymagań dotyczących podtrzymania decyzji komisji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:ppWox8gRmZ, 2014-09-12 02:03
Of the panoply of website I\'ve pored over this has the most veaycitr. http://ebsldcwjsn.com [url=http://tidaot.com]tidaot[/url] [link=http://qyswvaup.com]qyswvaup[/link]


KjJIf65VC, 2014-09-12 00:02
That\'s way the <a href=\"http://yqajbf.com\">bestset</a> answer so far!


FBLXFRjE, 2014-09-11 12:03
That\'s a <a href=\"http://nufpdiqeel.com\">crrjkeacack</a> answer to an interesting question


87lFqdhWza, 2014-09-10 01:30
A really good answer, full of ralntiatioy!


1   

Warto również przeczytać

Ekonomia w prywatyzacji

Ze względu na wielkość, znaczenie gospodarcze i specyfikę produkcyjno- usługową przedsiębiorstw stosuje się często podział stosuje się często podział prywatyzacji na małą, średnią i dużą. Umowne kryte...

czytaj więcej

Leasing

Przedsiębiorcy często zostają postawieni przez rynek w takiej sytuacji, że często nie są w stanie zakupić nowej maszyny czy pojazdu, bowiem za bardzo naruszyłoby to ich sytuację finansową. Na wszystko...

czytaj więcej

Gospodarka samorządu terytorialnego

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet. Budżet samorządowy pełni podobne funkcje jak budżet państwa. Podobne są również reguły samorządowej gospodarki finans...

czytaj więcej

Droższe czy tańsze

W zależności od tego, co chcemy kupić musimy pamiętać o zasadzie, że nie zawsze wszystko, co droższe jest lepsze, oraz na odwrót. W wielu przypadkach markowe rzeczy są bardzo drogie, co również wpływa...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy