Cool Web

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych

Inne strony warte obejrzenia: Nowa Pozycja

Klasyfikacja podmiotów gospodarczychDziałalność gospodarcza nie wymaga w zasadzie zezwolenia władz administracyjnych. Wyjątkiem od tej zasady są niektóre ściśle określone rodzaje tej działalności wymagające uzyskania koncesji, czyli zezwolenia organów państwowych. Uzyskanie koncesji wymaga na przykład podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin, przetwórstwa. Nasze ustawodawstwo przewiduje obowiązek zgłoszenia działalności podmiotów gospodarczych do ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą urzędy gmin lub dzielnic. Podmioty gospodarcze można grupować według różnorodnych cech. Celem takiego grupowania jest nie tylko możliwość grupowania i systematycznego przeglądu wielkiej liczby podmiotów gospodarczych w naszym kraju, ale głównie bliższe i lepsze poznanie jednostek gospodarujących, przez wyeksponowanie ich charakterystycznych właściwości oraz zachodzących między nimi różnic. Bliższe poznanie istotnych właściwości oraz warunków funkcjonowania jednostek gospodarczych, można je grupować, jest możliwość klasyfikacji poprzez ich właściwości i zachodzącymi między nimi różnicami. Przedsiębiorstwo państwowe jest wyodrębnioną organizacyjnie, ekonomicznie i prawnie jednostką gospodarczą utworzoną przez upoważniony do tego organ administracji państwowej. Działalność przedsiębiorstw państwowych reguluje ustawa. W hierarchii jednostek państwowych, przedsiębiorstwo państwowe jest najniższym szczeblem samodzielnie gospodarującym i wykonującym swe zadania oraz w pełni za to odpowiedzialnym, gdyż niższe jednostki gospodarcze podległe przedsiębiorstwu tej samodzielności nie posiadają. Z podanego określenia przedsiębiorstwa państwowego wynikają jego szczególne cechy, do których zalicza , ekonomiczną i prawną. Odrębność organizacyjna oznacza, że przedsiębiorstwo stanowi wydzielona z całości gospodarki narodowej jednostkę organizacyjną mającą określoną nazwę i siedzibę. Odrębność ta zakłada również określenie rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz ustalenie swoistego systemu zarządzania i struktury organizacyjnej. Całością zarządza dyrektor przedsiębiorstwa, który reprezentuje je na zewnątrz wobec innych jednostek gospodarczych i instytucji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:fxTaqCB0Ucu, 2016-05-12 17:45
How can we understand the world in which we find ourselves? How does the universe behave? What is the nature of reality? Where did all this come from? Even the nature of the questions he thinks to ask are revealing. The answer to the first three must in his mind be &#r[20;2th8ough] scientific natural laws” and the fourth must have to do with the t dimension.


1   

Warto również przeczytać

Marnotrastwo

Wiele osób na świecie nawet nie zastanawia się nad tym ile własnych pieniędzy marnuje każdego dnia. Pieniądze te marnujemy najczęściej w sposób nie do końca dla nas oczywisty i widoczny. Głupie włącze...

czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne

2 Fundusze inwestycyjne sa bardzo ciekawymi instytucjami, które w ostatnich latach stają się coraz powszechniejszą metodą inwestowanie nadwyżki własnych środków pieniężnych. Ogólnie rzecz biorąc fundu...

czytaj więcej

Ekonomiczna jazda

Podczas jazdy samochodem musimy również pamiętać o tym, aby ekonomicznie jeździe, jest to bardzo ważne, ponieważ sprawia, że nasz samochód nie zużywa takiej ilości paliwa, że musimy tankować po parę r...

czytaj więcej

Dobra produkcyjne

Dobra produkcyjne pośrednio zaspokajają potrzeby człowieka, gdyż służą do wytwarzania nowych dóbr gospodarczych. Są to na przykład maszyny i urządzenia produkcyjne (tokarki, piece stalownicze, krosna,...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy