Cool Web

Kilka słów o ECU

Inne strony warte obejrzenia: pewna pożyczka od www.pozyczka-prywatna.pl bez opłat i smsów

Kilka słów o ECUWartości ECU była określona według koszyka walut państw Wspólnot europejskich. Udziały procentowe walut w koszyku szacowane są na podstawie udziału danego kraju w potencjale ekonomicznym Wspólnoty ( w produkcie krajowym brutto oraz w handlu zagranicznym WE, jako całości). Każda waluta w ramach ESW miała swój kurs centralny w stosunku do ECU; kursy centralne poszczególnych walut służyły do wyznaczenia sadki parytetów, a więc dwustronnych kursów stałych, wokół których kursy rynkowe walut ESW mogły oscylować w ramach przyjętych przez system progów odchyleń. W celu zabezpieczenia mechanizmu stabilizowania walut w ramach ESW wykreowane zostały zasoby ECU na rachunkach Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej. Każdy kraj ESW miał swój udział w tych zasobach. Operacje rozliczeniowe pomiędzy bankami centralnymi państw członkowskich a Europejskim Funduszem Współpracy Walutowej realizował Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. ECU, jako jednostka rozrachunkowa była wykorzystywana w pracy organów i instytucji WE, w tym do sporządzenia budżetu Wspólnoty. Sfera rynkowa zastosowania ECU jest obecnie dużo szersza i dynamiczniejsza niż sfera oficjalna. W czasie ponad trzynastoletniego istnienia ECU stała się jedną z czołowych walut obok dolara marki, jena i funta międzynarodowego rynku finansowego, szczególnie w emisjach obligacji oraz w transakcjach kredytowych. Wykorzystywanie ECU do operacji na rynku finansowym umożliwiała dobrze rozwinięta w ostatnich latach infrastruktury w tej walucie, a mianowicie takie jej instrumenty, jak bankowe rachunki bieżące i terminowe książeczki oszczędnościowe, certyfikaty depozytowe, weksle handlowe i skarbowe, obligacje, czeki podróżnicze, karty kredytów. Dokonywane są także międzynarodowe transakcje walutowe w ECU, w tym także transakcje typu futur es options.Mechanizm kursów walutowych oraz związany z nim system interwencyjny działa w kierunku stabilizowania kursów walut uczestniczących w ERM.Podstaw mechanizmu tworzyła siatka dwustronnych kursów centralnych walut uczestniących w ERM, które występowały w roli parytetów do kształtowania się rynkowego kursu walut systemu, a jednocześnie pozwalały na wyznaczenie dopuszczalnych progów odchyleń poszczególnych walut. ERM wprowadził dwa rodzaje progów interwencji; obligatoryjny fakultatywny. ECU miała być tylko walutą wirtualną i okazało się szybko, ze nie będzie ona popularniejsza na szerszą skalę. Miała ona zresztą służyć tylko do ułatwiania transakcji międzynarodowej co spełniała w sposób idealny i bezproblemowy. Warto więc wiedzieć, że jej wartość rosła bardzo co jest chwalone na całym świecie. W końcu jednak została ona wycofana a Europejczycy zaczęli pracować nad Euro, który miał być godnym nastepcą ECU a stał się także zwykłą międzynarodową walutą, której używają miliony ludzi. Polska ma zamiar w roku 2012 przyjąć Euro, co będzie na pewno wielkim wydarzeniem i umożliwi nam rozwiązanie, a może nawet zawiązanie pewnych kwestii dotyczących ekonomii gospodarczej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Interwencjonizm państwowy

Interwencja państwowa to aktywne uczestnictwo państwa w życiu gospodarczym,dzieki takim instytucjom jak sejm,senat,Rada Ministrów,prezydent,NIK,NBP oraz rada polityki pieniężnej. Najcześciej stosowane...

czytaj więcej

Zróżnicowanie i doskonalenie produktu

Zróżnicowanie produktu w ramach danej gałęzi ma miejsce wówczas, gdy producent wytwarza produkt, którego cechy charakterystyczne odróżniają go w jakiś sposób od innych produktów powstających w tej gał...

czytaj więcej

OFE, Otwarty Fundusz Emerytalny

Otwarty Fundusz Emerytalny jest to instytucje pobierające składki z naszych wynagrodzeń odprowadzane dodatkowo oprócz tych do ZUS-u, jednak również obowiązkowych. Składki te nie są odprowadzane osobn...

czytaj więcej

Organy podmiotów gospodarczych

Jednoosobowymi podmiotami gospodarczymi, spółkami cywilnymi, spółkami jawnymi oraz innymi małymi jednostkami kierują sami ich właściciele, których zazwyczaj jest wielu, nie są w stanie wykonywać bezpo...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy