Cool Web

Kierownicy i ich zadania

Inne strony warte obejrzenia:

Kierownicy i ich zadaniaOcena i kierowanie potencjałem ludzkim jest celem najbardziej ambitnym. Ocena pozwala sporządzić bilans kompetencji i możliwości rozwoju pracowników w krótkim i średnim okresie. Umozliwia sformuowanie polityki i sporządzenie planu zgodnego z potrzebami organizacji i aspiracjami pracowników. Mierzenie rezultatów i osiągnięć pracowników to cel najbardziej rozpowszechniony i uznany za praktyczny. Ocena dostarcza podstaw do indywidualizowania wynagrodzeń, planowania i sterowania awansem zawodowym oraz do uzyskania kryteriów słuszności i sprawiedliwości polityki pozwala personalnej. Wyrazne okreslenie celu i jasne jego przedstawienie personelowi uniknać oporów i zahamowań,a w konsekwencji niepowodzenia w jego wdrażaniu oraz sformalizowania i zbiurokratyzowania w trakcie funkcjonowania systemu ocen. Celem systemu ocen podporządkowane są procedury oceny, w których możliwe jest przyjecie wielu wariantów. Ocena hierarchiczna lub autoocena . dokonuje jej albo przełozony liniowy, rzadziej funkcjonalny, albo sam pracownik. Ocena periodyczna lub nieregularna. Koordynacja systemu ocen z innymi praktykami zarzadzania kadrami czyli płace, szkolenia, awanse, wymaga regularnego,okresowego oceniania pracowników. Dokonuje się również sporadycznych ocen w kluczowych tak zwanych zwrotnych momentach kariery zawodowej pracownika. Ocena formalna lub nieformalna. Pierwsza z nich jest ściśle określona i wykorzystuje standaryzowaną dokumentację. Ta druga stosuje metodę swobodnej oceniającej. Ocena globalna lub analityczna. Ocena globalna obejmuje całokształt rezultatów pracownika. Można je podzielić, ocenić na wybitne, dobre, przeciętne, niezadowalające. Ocena analityczna polega na oddzielnej ocenie wybranych cech według szeregu kryteriów na przykład opanowanie techniki pracy, umiejętności komunikowania się. Ocena względna lub absolutna. Pierwsza bierze pod uwage standardy, zrelatywizowane do konkretnych celów i zadań, jakie pojawiły się w trakcie funkcjonowanie organizacji. Druga uwzględnia pewne stale kryteria, powiązane z definicją stanowiska. Ocena werbalna otwarta lub ocena punktowa. Pierwsza wykorzystuje określenia słowne, opisowe. Druga zmusza oceniającego do wyboru jednego z dwóch wariantów typu tak – nie lub wyboru ze stopni liczbowych lub słownych natężenia ocenianej cechy.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

O Handlu Międzynarodowym

Handel międzynarodowy inaczej handel zagraniczny,jest ważnym elementem systemu ekonomicznego każdego kraju. Obejmuje on eksport,czyli sprzedaż za granicę dóbr i usług wytworzonych w kraju,oraz import,...

czytaj więcej

Własność firmy

Mienie pracodawcy jest poza pracowniczym zasięgiem, jedynie w godzinach pracy można z nich korzystać, po skończeniu pracy, nie wolno nic brać do domu. Jeszcze innym przepisem, którego należy przestrze...

czytaj więcej

Ekonomia w motoryzacji

Ostatni rok nie był najlepszy dla żadnego koncernu samochodowego. Praktycznie większość z nich zamknęła rok na minusie, a niektóre by ratować swoje fabryki i produkcję musiały bardzo często zwalniać g...

czytaj więcej

Cena i jej funkcje

Ceną nazywamy wszystko to, z czego określona osoba (bądź inny podmiot) musi zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego, otrzymanego lub skonsumowanego dobra lub usługi. Ceny są na ogół podstawowym ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy