Cool Web

Kierować ludźmi

Inne strony warte obejrzenia:

Kierować ludźmiOcena i kierowanie potencjałem ludzkim jest celem najbardziej ambitnym. Ocena pozwala sporządzić bilans kompetencji i możliwości rozwoju pracowników w krótkim i średnim okresie. Umożliwia sformuowanie polityki i sporządzenie planu zgodnego z potrzebami organizacji i aspiracjami pracowników. Mierzenie rezultatów i osiągnięć pracowników to cel najbardziej rozpowszechniony i uznany za praktyczny. Ocena dostarcza podstaw do indywidualizowania wynagrodzeń, planowania i sterowania awansem zawodowym oraz do uzyskania kryteriów słuszności i sprawiedliwości polityki pozwala personalnej. Wyraźne określenie celu i jasne jego przedstawienie personelowi uniknąć oporów i zahamowań, a w konsekwencji niepowodzenia w jego wdrażaniu oraz sformalizowania i zbiurokratyzowania w trakcie funkcjonowania systemu ocen. Celem systemu ocen podporządkowane są procedury oceny, w których możliwe jest przyjęcie wielu wariantów. Ocena hierarchiczna lub autoocena . dokonuje jej albo przełożony liniowy, rzadziej funkcjonalny, albo sam pracownik. Ocena periodyczna lub nieregularna. Koordynacja systemu ocen z innymi praktykami zarządzania kadrami czyli płace, szkolenia, awanse, wymaga regularnego, okresowego oceniania pracowników. Dokonuje się również sporadycznych ocen w kluczowych tak zwanych zwrotnych momentach kariery zawodowej pracownika. Ocena formalna lub nieformalna. Pierwsza z nich jest ściśle określona i wykorzystuje standaryzowaną dokumentację. Ta druga stosuje metodę swobodnej oceniającej. Ocena globalna lub analityczna. Ocena globalna obejmuje całokształt rezultatów pracownika. Można je podzielić, ocenić na wybitne, dobre, przeciętne, niezadowalające. Ocena analityczna polega na oddzielnej ocenie wybranych cech według szeregu kryteriów na przykład opanowanie techniki pracy, umiejętności komunikowania się. Ocena względna lub absolutna. Pierwsza bierze pod uwagę standardy, zrelatywizowane do konkretnych celów i zadań, jakie pojawiły się w trakcie funkcjonowanie organizacji. Druga uwzględnia pewne stale kryteria, powiązane z definicją stanowiska. Ocena werbalna otwarta lub ocena punktowa. Pierwsza wykorzystuje określenia słowne, opisowe. Druga zmusza oceniającego do wyboru jednego z dwóch wariantów typu tak – nie lub wyboru ze stopni liczbowych lub słownych natężenia ocenianej cechy.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Niedostatki rynku i rola państwa

Przeprowadzona dotąd analiza sugeruje,że oparty na działaniu praw popytu i podazy konkurencyjny system rynkowy jest mechanizmem, który w sposób doskonały umożliwia wydajną alokację zasobów ekonomiczny...

czytaj więcej

Co po studiach ekonomicznych?

Studia ekonomiczne są tak różnorodne, że po ukończeniu ich, pracę będzie można znaleźć niemalże w każdej dziedzinie. Studia tego typu to nie tylko ekonomia, ale także finanse, bakowość, zarządzanie, t...

czytaj więcej

Bank centralny

Bank Centralny jest czołową oraz kluczową instytucją jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju instrumenty finansowego oraz transakcje wykonywane w systemie bankowym. Bank Centralny jest organem nadrzędnym wo...

czytaj więcej

Bezrobocie cz. 1

Bezrobocie, szczególnie w Europie Wschodniej, a co za tym idzie i w naszym kraju, to jeden z największych problemów ekonomicznych gospodarki wolnorynkowej. Jest to spowodowane tym, że osób chcących po...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy