Cool Web

Efekty ekonomiczne jednolitego rynku wewnętrznego

Inne strony warte obejrzenia: ściany szklane

Efekty ekonomiczne jednolitego rynku wewnętrznegoEfekty ekonomiczne jednolitego rynku wewnętrznego. Łączne korzyści, jakich można oczekiwać z tytułu budowy jednolitego rynku wewnętrznego, mają swoje źródło w oszczędnościach wynikających ze zniesienia barier handlowych wewnątrz UE i z pełnej liberalizacji rynku finansowego, z nasilenia się konkurencji wewnętrznej, zwiększenia skali produkcji, a także zniesienia ograniczeń w zakresie dostępu do rynku zamówień publicznych. Proces tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego uaktywnia makro mikroekonomiczne mechanizmy, które z jednej strony pozwalają na kumulację korzyści, a z drugiej powodują koszty społeczne i ekonomiczne. Działanie tych mechanizmów można przedstawić w największym skrócie następująco; pogłębienie procesu integracji oddziałuje , poprzez nasilenie się konkurencji, na obniżenie kosztów produkcji i obniżenie cen. Z kolei niższy poziom cen powoduje wzrost siły nabywczej ludności, co pobudza popyt i tym samym stymuluje wzrost gospodarczy. Jednocześnie obniżenie kosztów i cen pozwala dyskontować korzyści z zakresu konkurencyjności cenowo-kosztowej, a to odzwierciedla się w poprawie bilansu handlowego i wzroście produktu krajowego brutto PKB. Liberalizm rynku finansowego powoduje natomiast obniżenie kosztów bankowych; tanieją kredyty; zwiększają się środki na inwestycje przedsiębiorstwa, co poprzez dynamizację inwestycji oddziałuje na wzrost PKB . Wzrost PKB, który jest łącznym efektem wymienionych makroekonomicznych sprzężeń, prowadzi do poprawy stanu finansów publicznych. Wzrostowi PKB towarzyszy także tworzenie nowych miejsc pracy. Działanie mechanizmów makroekonomicznych może być zakłócone poprzez ujawnienie się pewnych czynników osłabiających zależności ekonomiczne, o których mowa. Należy do nich inflacja i wzrost importu , towarzyszące wzrostowi PKB. Innym czynnikiem osłabiającym jest utrata miejsca pracy wyniku eliminacji kontroli granicznych oraz rosnącej produktywności czynnika pracy. Najważniejszym mikroekonomicznym efektem tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego jest rosnąca presja konkurencji na podmioty gospodarujące. W jej wyniku dochodzi do restrukturyzacji dostosowań między-i wewnątrz gałęziowych, co wymusza innowacje i postęp techniczny. Koszty realizacji jednolitego rynku wewnętrznego to –likwidacja wielu przedsiębiorstw, a nawet całych gałęzi przemysłu, -szczególne wyzwania wobec małych i średnich przedsiębiorstw, -spadek zatrudnienia, -możliwość pogłębiania się dysproporcji rozwojowych w integrującym się obszarze. Jednak warto wiedzieć, że prywatyzacja wielu firm wyjdzie im naprawdę na dobre. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim państwo nie potrafiło tak umiejętnie operować finansami firmy, ale także samym jej funkcjonowaniem, co sprawia, że firmy te przynosiły po prostu mniejsze zyski. Teraz jednak, gdy wszystko będzie sprywatyzowane, zakłady te będą przynosić większe fundusze, za czym idzie z kolei dobranie większej ilości miejsc pracy i inwestycje w cały zakład.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:3ZnjgL3pY, 2016-10-26 07:36
So that's the case? Quite a reiolatven that is. http://vrpnvo.com [url=http://bohhgg.com]bohhgg[/url] [link=http://taiuvk.com]taiuvk[/link]


cNm4GkSot, 2016-10-22 02:06
Articles like this really grease the shafts of knwoeldge. http://kvvitjrqmfq.com [url=http://cgosvuy.com]cgosvuy[/url] [link=http://hugjuvktss.com]hugjuvktss[/link]


DWIQYYMMBf, 2016-10-21 19:40
Action requires <a href="http://ougwexqhu.com">kndelwoge,</a> and now I can act!


wTXkaT5auG6, 2016-10-20 16:03
Thanks for your thtohgus. It's helped me a lot.


1   

Warto również przeczytać

Po co komu marka

Jak się okazuje jedną z najcenniejszych rzeczy, które posiada każde przedsiębiorstwo na świecie jest nic innego, jak tylko marka. Ekonomiści szacują, że przychody z samej marki wynoszą co roku kilkase...

czytaj więcej

CV i list motywacyjny

W poszukiwaniu pracy często będziemy musieli posiadać dwie kartki, które mogą dać nam największą i najlepsza prace, musimy jedynie wiedzieć, gdzie je dostarczyć i co najważniejsze, jak wypełnić. CV, c...

czytaj więcej

Unia ekonomiczna i monetarna

Europejski system Walutowy. Traktat Rzymski EWG nie zawierał bezpośrednich postanowień o unii walutowej krajów członkowskich, lecz jedynie w sposób ramowy sformułował zagadnienie walutowe, jako część ...

czytaj więcej

Bilans powodzi

Oprócz tego, że powódź dokonała bardzo ogromnych zniszczeń to i również można powiedzieć, ze przyczyni się ona poniekąd do wzrostu gospodarczego w Polsce i wzmożonej konsumpcji. Jak to stwierdzili eko...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy