Cool Web

Jednolity Akt Europejski(JAE)

Inne strony warte obejrzenia: www.gost-r.pl/oznakowanie-towarow-symbolem-eac/

Jednolity Akt Europejski(JAE)Stanowił istotny etap na drodze do realizacji Unii Europejskiej. W dniu 29 czerwiec 1985r. Rada Europejska zwołała w Mediolanie konferencję rządową, której zadaniem było „spowodowanie konkretnych postępów na drodze do Unii Europejskiej” JAE został przyjęty 17 lutego 1986r. w Luksemburgu początkowo przed dziewięć państw członkowskich. Dania, która uzależniła swoje stanowisko od wyników narodowego referendum, a także Grecja i Włochy założyły swe podpisy 28 lutego 1986r. w Hadze. Po zakończeniu procesu ratyfikacyjnego JAE wszedł w życie 1 lipca 1987r. Myślą przewodnią JAE było dążenie do stworzenia unii ekonomicznej i monetarnej. Traktat z Maastricht. Myślą przewodnią Traktatu o UE było nadanie nowego impulsu procesom pogłębiania integracji europejskiej na drodze do utworzenia unii ekonomicznej i monetarnej. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993r. po jego ratyfikacji. W Preambule Traktatu określono kierunek rozwoju Unii Europejskiej opierający się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka oraz rządów praw. Jako główne zadania do realizacji w procesie budowy unii ekonomicznej i monetarnej wyszczególniono; - pogłębianie integracji europejskiej, - dokonanie postępu w sferze społecznej, środowiska i innych dziedzinach, takich jak rozwój transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych, dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, edukacji, kultury, zapewnienie ochrony praw konsumentów i bezpieczeństwa obywateli, rozwój turystyki, -realizowanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obejmującej w przyszłości wspólną politykę obronną, -ustanowienie jednolitego obywatelstwa, rozwijanie współpracy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych? Traktat z Amsterdamu. Na szczycie przywódców Unii Europejskiej, który odbył się w dniach 16-18 czerwca 1997r. w Amsterdamie, przyjęto m.in. dokument kończący Konferencję Międzynarodową. Rada europejska osiągnęła w dniach 16-18 czerwca 1997r. porozumienie odniesie do projektu Traktatu z Amsterdamu. Ostateczna jego wersja składa się z sześciu rozdziałów.;1 Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość, 2-Unia obywatelska, 3- Skuteczna i spójna polityka zewnętrzna, 3-Instytucje unii, 4- Ściślejsza współpraca-elastyczność, 5-Uproszczenie i konsolidacja Traktatów, 6- Decyzja o rozszerzeniu Unii europejskiej w ramach pracy Konferencji Międzynarodowej. Unia Europejska od zawsze pragnie jedności. Jednak wiele osób wypowiadało się już w historii przeciw taktyce, jaką oferują władze tego związku państw. Chcą oni niestety wystąpić przeciw spójności i realności projektów europejskich co może być niestety wykorzystane jako utrata nawet samodzielności państw. Czy bowiem wspólna jedna konstytucja i likwidacja granic to nie za dużo? Tak się wydarzyło już w stanach zjednoczonych. Czy jednak Unia Europejska może stać się jednym państwem? Chyba żadne państwo nie chce na to pozwolić. Są to tylko indywidualne opinie marzycieli, którzy zasiadają na czele Unii Europejskiej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ubezpieczenia po powodzi

Niektóre osoby, które już trzynaście lat temu odczuły na sobie skutki powodzi, dzisiaj wolały już nie ryzykować i ubezpieczyły posiadane przez siebie domy, mieszkania i gospodarstwa rolne. Oczywiście ...

czytaj więcej

Reklama i mass media

Media mają wielką moc w dzisiejszych czasach. Nie ma chyba człowieka, który nie posiadałby telewizora, komputera lub chociażby radia. Najczęściej w domach obecne są wszystkie te zdobycza techniki. Pro...

czytaj więcej

Efektywność badan marketingowych

Czynniki na nie wpływające to przede wszystkim czas- wyniki badań musza być przedstawione w takim czasie,aby możliwe było podjecie decyzji w sprawie której one dotyczą. Dostępność informacji o przedmi...

czytaj więcej

Sklepy spożywcze

Sklepy spożywcze to najpopularniejsze sklepy i jedne z najbardziej pożądanych na całym świecie. Nie ma chyba miejsca na ziemi, które dotknęła cywilizacja oczywiście gdzie nie byłoby sklepu spożywczego...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy