Cool Web

Instytucje rynkowe i pozarynkowe

Inne strony warte obejrzenia: wykrywanie podsłuchów

Instytucje rynkowe i pozarynkoweOtoczenie przedsiębiorstwa to warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo. Otoczenie dzieli się na dwie sfery- otoczenie bezpośrednie, operacyjne i otoczenie pośrednie, makro otoczenie. Bezpośrednie to relacje miedzy przedsiębiorstwem a ta czescia otoczenia maja charakter rynkowy i opieraja się na samodzielności i partnerstwie. Otoczenie pośrednie narzuca ono przedsiębiorcom warunki działania przedsiębiorstw. W minimalnym stopniu sporadycznie może na nie wpływac. Elementy otoczenia bezpośredniego to dostawcy- przedsiębiorstwo w kontaktach z nimi wystepuje w roli kupującego. Nabywca – przedsiębiorstwo wystepuje w roli sprzedającego. Pracownicy, ich kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie wielokrotnie decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Stad istotnym jest zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry oraz umiejętne stosowanie przez przedsiębiorców bodzców skłaniających do podnoszenia wydajności. Wazne są również cechy interpersonalne takie jak temperament, zdolności i uzdolnienia, umiejętności nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność,dyscyplinarność, kreatywność i tak dalej. Instytucje ubezpieczeniowe w zamian za opłacana składke ubezpieczeniowa wypłacaja przedsiębiorstwom odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami nadzwyczajnymi lub zdarzeniami powodującymi powstawanie kosztów operacyjnych, na przykład kradzież. Odszkodowania te dotycza tak zwanych ubezpieczen gospodarczych lub majatkowych. Przedsiębiorstwo realizuje również wpłaty składek ubezpieczen społecznych, majace na celu ubezpieczenia właścicieli i pracowników tych przedsiębiorstw oraz ich rodziny, przed konsekwencjami następstw utraty zdrowia, lub zmniejszenia możliwości zarobkowania. Agencje doradcze udzielaja odpłatnie porad prawnych w zakresie prowadzenia rachunkowości, ksiag podatkowych, w zakresie wykorzystywania systemów bankowych oraz organizacji i zarzadzania. Agencje marketingowe to podmioty gospodarcze,które na zlecenie firm, prowadza głównie badania marketingowe. Swiadcza także usługi doradcze w zakresie promocji, realizuja kampanie reklamowe, kształtuja działania firm pod kontem rynku, zbierając informacje analizując je kompleksowo , określają konkurencje, popyt, podaz i tak dalej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:FANAULFnviK, 2014-09-11 23:52
A really good answer, full of <a href=\"http://vhuuichz.com\">ralotnaiity!</a>


RSaB9NsRzzA, 2014-09-09 20:47
Tą samą rzecz można robić dobrze i szcieuknte. Jeśli jednak nie wiesz, jak to robić, będziesz robił to źle i nie odniesiesz sukcesu.Tomek NawrotTo cytat mojego autorstwa Napisałem go w odniesieniu do cytatu Konfucjusza, ktf3ry został użyty przez autora wpisu. Myślę, że nie w pełni jest on prawdziwy odnośnie tematu działania w kilku firmach jednocześnie. Przytoczę więc inny, rf3wnie znanego i wielkiego człowieka:Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, ktf3ry nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.Albert Einstein


1   

Warto również przeczytać

Podatki pośrednie

Od 1 stycznia 1993 r. między dwunastoma państwami członkowskimi WE powstał jednolity obszar, w którym nie ma już na granicach kontroli celnej ani też podatkowej. Osoby prywatne mogą swobodnie podróżow...

czytaj więcej

Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej

Historię Wspólnej Polityki Rolnej możemy podzielić na pięć okresów. Pierwszym z nich jest okres przygotowawczy (1958 - 1962 – wejście w życie Traktatów Rzymskich). Charakteryzuje się dużymi wpły...

czytaj więcej

Kierować ludźmi

Ocena i kierowanie potencjałem ludzkim jest celem najbardziej ambitnym. Ocena pozwala sporządzić bilans kompetencji i możliwości rozwoju pracowników w krótkim i średnim okresie. Umożliwia sformuowanie...

czytaj więcej

Inflacja, naddruk pieniędzy

Inflacja była widoczna w wielu krajach na przestrzeni lat i była bardzo tragicznym w skutkach wydarzeniem ekonomicznym, który sprawiał, że kraj wpadał w gospodarczą przepaść. Inflacja jest skutkiem na...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy