Cool Web

Historia ekonomii globalnej

Inne strony warte obejrzenia: eac certyfikat

Historia ekonomii globalnejProces powstawania ekonomii globalnej na świecie, możemy podzielić na wiele etapów. Jej początki sięgają więc okresu powojennego. Przedział ten, można podzielić jeszcze na dwa mniejsze. Od zakończenia II Wojny Światowej do lat siedemdziesiątych mieliśmy do czynienia z fazą wysokiego tempa wzrostu produkcji. Miało to miejsce oczywiście na skalę światową i spowodowało jeszcze większy wzrost handlu na poziomie międzynarodowym. Towarzyszyło temu zjawisko braku zahamowań i tym samym dużych trudności w rozwoju gospodarczym. Od lat siedemdziesiątych tak naprawdę do dzisiaj mamy do czynienia ze zdecydowanym zwolnieniem tempa wzrostu produkcji wpływającego tym samym na zmniejszenie handlu światowego. Szczególnie w czasach dzisiejszych, można zaobserwować liczne zjawiska o charakterze kryzysowym. Do najważniejszych i największych w gospodarce światowej zaliczamy między innymi światowy kryzys energetyczny. Spowodował on duże zmiany w gospodarce poprzez podwyższenie cen ropy naftowej przez kraje OPEC. W 1973 roku rozpoczął się światowy kryzys żywnościowy. Na rynku zaobserwowano znaczny deficyt produktów spożywczych. W 1971 roku, od decyzji Stanów Zjednoczonych o zaprzestaniu wymiany dolarów na złoto, mieliśmy do czynienia z kryzysem międzynarodowego systemu walutowego. Miało to bezpośredni wpływ na przyspieszenie światowej inflacji. Spowodowało również zwiększenie się stopy procentowej bezrobocia oraz wzrost zadłużenia zagranicznego. Dodatkowo, na całym świecie zaobserwowano pogorszenie się stanu środowiska naturalnego. Nie wszystkie wymienione kryzysy zostały już zażegnane. W większości przypadków mają one swój wpływ na gospodarkę globalną do dziś. Ich zniwelowanie wymaga współpracy wielu krajów. Zostały więc nazwane, problemami globalnymi współczesnego świata. W ramach walki z nimi, z roku na rok możemy zaobserwować tak zwany proces globalizacji. Jest to zbliżanie się do siebie gospodarek światowych i tworzenie na skalę międzynarodową jednego rynku towarów, usług, kapitału i osób. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia od około 1968 roku. Z datą tą wiąże się powstanie klubu rzymskiego, który skupiał w swych kręgach przemysłowców, polityków oraz naukowców, którzy pracowali nad omawianym procesem. Po 1972 roku przekształcono go na międzynarodową organizację gospodarczą, a jej siedzibą stała się Genewa.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej

Historię Wspólnej Polityki Rolnej możemy podzielić na pięć okresów. Pierwszym z nich jest okres przygotowawczy (1958 - 1962 – wejście w życie Traktatów Rzymskich). Charakteryzuje się dużymi wpły...

czytaj więcej

Oszczędzanie jest proste

Wielu ludzi uważa, że oszczędzanie jest rzeczą niezwykle trudną. Nic bardziej mylnego. Aby rozpocząć oszczędzać potrzebne nam są dobre chęci. Nie można tego jednak porównać do takich rzeczy, jak palen...

czytaj więcej

Azjatyckie tygrysy

Azjatyckimi tygrysami nazywa się wschodnioazjatyckie kraje, które cechowały się tym, iż miały bardzo szybko rozwijający się PKB. Do tych państw zalicza się Korę Południową, Hongkong, Singapur oraz Taj...

czytaj więcej

Dobry pracownik

Jeśli przedsiębiorca znajdzie odpowiedniego dla siebie pracownika i pracownik ten będzie spełniał jego wszystkie oczekiwania, to z pewnością pracodawca nie będzie wcale chciał takiego pracownika zwoln...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy