Cool Web

Handel zagraniczny

Inne strony warte obejrzenia:

Handel zagranicznyHandel zagraniczny to odpłatna wymiana towarów bądź usług między kontrahentami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. W szerokim znaczeniu handel zagraniczny to także obroty majątkowo-kredytowe (również spłaty kredytów, kredyty otrzymane i inne) określonego państwa oraz obroty bieżące (np. wymiana towarowa, wymiana usług przewozowych, brokerskich i innych należności). W handlu zagranicznym wyróżniamy następujące operacje w obrocie towarowym z zagranicą: import (nabycie towaru za granicą i przewiezienie go do kraju.), reimport (to ponowny wywóz towaru wcześniej przywiezionego z zagranicy do tego samego kraju, z którego został przywieziony), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (przywóz towarów do kraju z państw należących do Unii Europejskiej), eksport (polega na sprzedaży towarów za granicą i wywozie z kraju.), wewnątrzwspólnotowe dostawa towarów (sprzedaż i wywóz towarów i usług do krajów Unii Europejskiej), reeksport (przywóz towarów z zagranicy w celu ich dalszej odsprzedaży zagranicę), obrót uszlachetniający (przerobienie na zlecenie firmy zagranicznej surowców z zagranicy) oraz tranzyt (przewożenie towarów z jednego kraju do drugiego przez terytorium kraju trzeciego). Inflacją nazywa się wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie oraz rozciągnięty w czasie proces obniżania realnej wartości pieniądza. Oznacza to, że na przykład za 1 euro możemy z czasem nabywać coraz mniej towarów. Jeżeli wzrost poziomu cen dóbr i usług wyrazimy w procentach, to otrzymamy miarę nazywaną stopą inflacji. Inflację najczęściej mierzy się w skali roku. Wyróżnia się trzy typy inflacji: popytową, podażową oraz strukturalną. Inflacja popytowa to wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce. Spowodowana jest szybszym wzrostem wydatków niż wielkości produkcji. Inflacja ta wywoływana jest głównie przez konsumentów. Zastępczo może być nazywana również inflacją konsumentów. Inflacja podażowa, zastępczo nazywana kosztową, jest wzrostem ogólnego poziomu cen wywołanym ograniczeniem podaży zasobów lub wzrostem ich ceny. Inflacja strukturalna to wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce na skutek zmian w jej strukturze. Inflację dzieli się również ze względu na wysokość jej stopy na inflację pełzającą, inflację kroczącą oraz inflację galopującą. Inflacja nosi miano „wroga publicznego nr 1” każdego państwa oraz społeczeństwa, dlatego walka z nią jest jednym z głównych zadań każdego rządu.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:WbCVjLgryz, 2016-10-26 07:38
Peecfrt answer! That really gets to the heart of it! http://ijhnjbgw.com [url=http://ivbmhco.com]ivbmhco[/url] [link=http://ypqdjoh.com]ypqdjoh[/link]


fq5jWo5Ogb4, 2016-10-21 19:43
It's <a href="http://ujmuvrf.com">imairpteve</a> that more people make this exact point.


bAB8kF4K, 2016-10-20 18:35
So that's the case? Quite a reavoetiln that is.


1   

Warto również przeczytać

Zawarcie związku małżeńskiego

Zawarcie związku małżeńskiego zobowiązuje do wspólnoty małżeńskiej która opiewa również wspólnotę majątkową, czyli wszystkie rzeczy materialne posiadane przez obydwóch małżonków. Zaliczają się do tej ...

czytaj więcej

Służba zdrowia

Wszystkie miasta w Polsce muszą uporać się z różnymi inwestycjami. Do najważniejszych należą inwestycje związane ze służbą zdrowia. Do czasu, kiedy placówki służby zdrowia nie zostaną w stu procentach...

czytaj więcej

Unia i obywatele

Postanowienia tej części dotyczą zatrudnienia, polityki społecznej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ochrony konsumenta, subsydiarności, przejrzystości, jakości wspólnotowej legislacji. Rada będzi...

czytaj więcej

Sprzedaż akwizycyjna

Pod hasłem sprzedaż osobista należy rozumieć zarówno sprzedaż sklepowa,przy tradycyjnej formie usługi,jak i sprzedaż akwizycyjną. Osoba zajmujaca się akwizycją to akwizytor,czyli przedstawiciel handlo...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy