Cool Web

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego

Inne strony warte obejrzenia: capitalaudyt.pl/doradztwo/

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnegoPodstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet. Budżet samorządowy pełni podobne funkcje jak budżet państwa. Podobne są również reguły samorządowej gospodarki finansowej. Opracowanie i wykonanie budżetów lokalnych należy do kompetencji zarządów, natomiast uchwalanie i kontrola wykonanie budżetu wraz z udzielaniem absolutorium należą do kompetencji rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Nadzór nad legalnością samorządowej gospodarki finansowej należy do kompetencji regionalnych izb obrachunkowych oznaczonych symbolem RIO,posiadających uprawnienia władcze. Od rozstrzygnięć nadzorczych RIO w sprawach finansowych samorząd może wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Artykuł sto sześćdziesiąty siódmy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje zapewnić jednostkom samorządu terytorialnego odpowiedni udział w dochodach publicznych , w tym podatkowych, stosowanie do przydzielonych im do wykonania zadań. Dzieli jednocześnie ich na dwie dychtoniczne grupy dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Gminie bowiem państwo powierzyło najszerszy zakres zadań do wykonania. Skutkuje to tym,że katalog dochodów gmin jest najszerszy i najbardziej zróżnicowany. Dochody własne budżetu gminy stanowią przede wszystkim takie dochody typu fiskalnego jak podatek od nieruchomości,podatek rolny,podatek leśny,podatek od środków transportowych ,podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej,podatek od posiadania psów ,opłata skarbowa,opłata targowa, opłata miejscowa,opłata administracyjna oraz część opłaty eksploatacyjnej. Spośród tych dochodów podatkowych najbardziej liczą się wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego. W większych miastach ważne znaczenie mają również wpływy z tytułu opłaty skarbowej,szczególnie od czynności cywilno prawnych. Opłata targowa ma duże znaczenie dla funkcjonowania szeregu gmin nadgranicznych. Organy gminne mają ograniczone władztwo podatkowe. Nie mogą samodzielnie wprowadzic na swym terenie żadnych nowych podatków, ani zmienić konstrukcji podatków już istniejących. Gminom przysługuje jedynie prawo do wprowadzania ulg podatkowych.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:nnpK4oQe, 2016-05-12 17:45
So what about the actual measured and visual evidence? All metresumenas, from Nasa to High School weather projects show that the climate is warming. The leaked emails do not change that basic fact. Do the deniers promote that we should do nothing at all?


1   

Warto również przeczytać

Marketing

Odgadnięcie potrzeb klienta to często najważniejszy cel przedsiębiorstwa, nie zależnie od tego, czy ma ono charakter usługowy czy produkcyjny. Oczywiście, aby dokładnie przeanalizować rynek i dowiedzi...

czytaj więcej

Ekonomiczne działy

Wielu z nas miało w sowim życiu do czynienia z pojęciem ekonomii. Nie da się ukryć, że dla osób, które znają się na niej jest to termin jasny i klarowny natomiast dla laików jest to zupełnie czarna ma...

czytaj więcej

Jak dysponować pieniędzmi

Kupowanie i zarabianie zawsze szlo w parze, jednak oszczędzanie i wydawanie już nie. Warto pamiętać o tym, jak wydawać nasze pieniądze, bay mieć ich jak najwięcej i nie bać się o to, że nagle ich nam ...

czytaj więcej

Spłata kredytów zagranicznych

Zdolność krajów dłużniczych do zaciągania kredytów zagranicznych zalezy od przyszłych możliwości ich spłaty. Możliwości te zależą od ceny płaconej za kredyt, od zdolności do jego efektywnego użycia or...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy